Barcelona entrega la llicència d’obres a la Sagrada Família i n’ingressa 4,6M€ : Servei de Premsa

Barcelona entrega la llicència d’obres a la Sagrada Família i n’ingressa 4,6M€

24/07/2019

L’Ajuntament ha lliurat a la Junta Constructora del temple un permís per a gran rehabilitació amb augment de volum i execució d’obres, i ja ha cobrat els 4,6M€ corresponents a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i la taxa de llicència d’obres

El Govern municipal tanca així un procés històric que ha permès regularitzar un assumpte pendent des que es va sol·licitar la llicència a l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals el 1885, fa més de 130 anys

La llicència estableix una superfície construïda sobre rasant de 41.000 m2 i dues plantes soterrani, i també s’han definit els usos del temple: el principal és de centre de culte visitable, s’inclouen usos compatibles com sagristia, oficines i tallers de manteniment, i un màxim de 750 m2 d’ús comercial

La tramitació dels permisos és fruit de l’acord entre el Govern municipal i el patronat del temple pel qual la Sagrada Família aportarà 36 milions d’euros en 10 anys per finançar les despeses municipals que generen les seves activitats

Punt final a un procés històric. L’Ajuntament ha fet entrega formal aquest dimecres de la llicència d’obres de la Sagrada Família a la Junta Constructora, la qual, a més, ja ha ingressat els 4,6 milions d’euros corresponents als impostos i taxes associats al permís. Per tant, s’ha regularitzat de manera definitiva un assumpte que no s’havia abordat mai fins ara des que es va sol·licitar la llicència a l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals el 1885, fa més de 130 anys. L’acte de lliurament del permís ha estat presidit per la segona tinenta d’alcaldia, Janet Sanz, i el president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps.

 

 

La llicència estableix les condicions per a la construcció de la basílica, ubicada al carrer de la Marina, 253. I és fruit de l’acord signat entre l’Ajuntament i la Junta Constructora l’octubre de 2018 segons el qual la Sagrada Família es compromet a aportar 36 milions d’euros per finançar les despeses municipals que generen les seves activitats. El pacte es va formalitzar després de dos anys de feina conjunta entre les dues institucions, en la qual també es va avançar en la redacció dels dos instruments urbanístics necessaris –una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) i un Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI)– per regularitzar les obres. Els dos plans es van aprovar el febrer passat en el marc del plenari municipal.

Seguidament, el patronat va sol·licitar el permís d’obres que s’ha entregat ara i que s’ha tramitat a partir dels paràmetres dels documents urbanístics. En concret, la llicència preveu una gran rehabilitació amb augment de volum i l’execució de les obres d’edificació del temple, que consta de l’edifici principal, diverses torres d’alçades diferents i dues plantes soterrani.

El sostre màxim edificable a la parcel·la és de 53.495,61 m2, i la superfície construïda sobre rasant és de 41.026,69 m2. Pel que fa a les dues plantes soterrani, la -2 ocupa parcialment els xamfrans de Mallorca amb Sardenya i Marina, i conté magatzems. A la planta -1 hi consta la cripta, galeries sota la nau principal i instal·lacions. La llicència també descriu una construcció del temple per etapes, i preveu un termini d’execució total que finalitzarà l’any 2026.

Per obtenir la llicència d’obres, la Junta Constructora ha pagat a l’Ajuntament un total de 4.627.074,03 euros. Aquest import surt de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que suposa 4.385.341,94€, i la taxa de llicència d’obres, que són 241.732,09€.

En paral·lel a la llicència d’obres, l’Ajuntament també ha tramitat els permisos d’activitat pel que fa als usos de la basílica. Així, l’activitat principal de l’edifici és de centre de culte visitable, obert al públic més enllà de l’horari dels actes litúrgics. I inclou una part de museu, per la qual cosa l’ús és religiós i cultural.

S’hi inclouen, a més, usos compatibles relacionats amb el funcionament i l’administració del centre, com la sagristia, oficines o tallers de manteniment. Alhora, s’hi fa constar l’ús comercial com a complementari, ubicat a les plantes soterrani. Aquest últim estarà restringit a la categoria de petit establiment de venda al detall de productes relacionats amb el temple, amb una superfície màxima de 750 m2, i tindrà accés només des de l’interior de la pròpia basílica.

 

Coresponsabilitat del temple en la millora de serveis i manteniment de l’espai públic

Els permisos d’obres i d’activitat s’integren en l’acord que estableix que la Sagrada Família aportarà 36 milions d’euros en els propers 10 anys per millorar aspectes vinculats a la urbanització, la mobilitat, el transport públic i el manteniment de l’espai públic de l’entorn.

Es tracta d’un pas inèdit des de l’inici de la construcció de la basílica, ara fa més de 130 anys. A finals de 2016, el Govern municipal i el patronat van crear una comissió de treball amb la voluntat compartida de trobar el millor encaix de les obres del temple i del seu funcionament en el seu entorn immediat, tenint en compte la singularitat de l’edifici i, alhora, els efectes que es deriven de la seva activitat sobre la mobilitat urbana i l’espai públic.

La Sagrada Família és un dels edificis més concorreguts de Barcelona, amb 4,5 milions de visites anuals a l’interior i al voltant de 20 milions que l’observen des de fora. Aquesta intensitat d’ús de l’espai públic que envolta el temple i també del transport públic de l’entorn ha portat a rubricar uns compromisos enfocats a millorar els serveis ciutadans i el manteniment de l’espai.

L’aplicació dels acords a deu anys vista han de servir per avançar cap a una millor convivència entre la vida veïnal i la pròpia activitat del temple. Es desgranen en els següents conceptes:

 

Finançament del transport públic i millora de l’accés amb metro

El transport públic és un dels eixos més importants de les mesures treballades. Pels visitants que rep, la Sagrada Família genera una important mobilitat en transport públic. A partir d’ara, el patronat n’assumirà part del cost i aportarà 22 milions d’euros durant 10 anys, a raó de 2,2 milions per any, que es destinaran a la millora del transport públic. La xifra s’ha calculat en funció del número de visitants que té el temple cada any, al voltant de 4,5 milions.

A més d’això, la Sagrada Família invertirà 7 milions d’euros en la millora de l’accessibilitat amb metro. Per decidir com es concretarà, l’Ajuntament i el patronat crearan una comissió de treball que estudiarà les mesures més adequades per millorar l’accessibilitat del temple des del metro, a fi de disminuir el nombre de visitants que utilitzen els actuals accessos de l’estació de Sagrada Família.

Les solucions podran consistir a crear un accés directe al temple; un nou accés a l’exterior; millorar i ampliar els accessos existents, o qualsevol altra actuació que la comissió de treball i els organismes implicats considerin adequada.

 

Reurbanitzacions dels carrers de l’entorn i manteniment de l’espai públic

El condicionament dels entorns de la Sagrada Família és clau per millorar la qualitat de vida del veïnat i per facilitar una millor gestió de l’afluència turística. Per això, la Junta Constructora contribuirà amb 4 milions d’euros a reurbanitzar els carrers que envolten el temple, que són el de Marina, Provença, Sardenya i Mallorca. Els trams d’actuació, els projectes específics i el seu desenvolupament es definiran a través d’un procés participatiu amb el veïnat.

I per contribuir a les despeses municipals derivades de l’activitat del temple, el patronat aportarà 3 milions d’euros durant 10 anys –300.000 cada any–. Es destinaran al manteniment de serveis com la neteja, la vigilància i els agents cívics.

 Compartiu aquest contingut