Barcelona desplega una campanya informativa i sancionadora a les botigues de souvenirs de l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó : Servei de Premsa

Barcelona desplega una campanya informativa i sancionadora a les botigues de souvenirs de l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó

05/08/2019

L’equip d’inspectors municipals ha fet 183 inspeccions a locals de l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó, on s’ha detectat fins al 40% d’incompliments de la nova normativa d’establiments comercials que venen articles de record o souvenirs

La majoria d’incompliments ho són per tenir els souvenirs visibles des de la via pública, també per no disposar del producte agrupat i diferenciat a dins de la botiga o per ocupar més del 20% de l’espai comercial destinat als productes en venda

La campanya s’ha desplegat de febrer a juliol per informar de la modificació del “Pla especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona”, en vigor des de desembre de 2018

A Ciutat Vella, la campanya informativa i sancionadora es desplega a partir d’aquest mes d’agost i fins a finals d’any

L’Ajuntament de Barcelona ha desplegat una campanya informativa i sancionadora a les botigues de souvenirs de l’Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó, que ha consistit en un total de 183 inspeccions a locals on s’ha detectat fins al 40% d’incompliments de la nova normativa d’establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenirs. A Ciutat Vella, la campanya informativa i sancionadora es desplega a partir d’aquest agost i fins a finals d’any.

La campanya consisteix en una primera visita informativa per fer conèixer als establiments la normativa vigent, i una segona inspecció en els casos on s’hagin detectat incompliments per comprovar si han fet les adaptacions pertinents. En cas que no, s’obren els procediments disciplinaris corresponents.

En total, en aquests primers mesos de l’any, l’equip d’inspectors municipals, tant dels districtes com de la Direcció de Serveis d’Inspecció d’Urbanisme, ha inspeccionat 126 locals d’aquest tipus a l’Eixample, 55 a Gràcia i 2 a Horta-Guinardó –on la zona d’afectació del pla especial és reduïda-; i ha detectat incompliments en 74 d’aquests establiments.

A l’Eixample, a 32 emplaçaments ja se’ls ha incoat procediments sancionadors i de restitució de la legalitat. La resta es preveu anar resolent a mesura que es vagi comprovant si han esmenat els incompliments detectats dins de termini.

La majoria d’aquests incompliments ho són per tenir els souvenirs visibles des de la via pública, però també per no disposar del producte agrupat i diferenciat a dins de la botiga o per ocupar més del 20% de l’espai comercial total destinat als productes en venda a l’establiment.

 

 

Objectiu: informar i sancionar per les modificacions del Pla Especial de botigues d’articles de record

La campanya s’ha desplegat de febrer a juliol per informar de la modificació del “Pla especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d’articles de record o souvenirs a la ciutat de Barcelona”, en vigor des de desembre de 2018. Aquesta modificació amplia la prohibició d’obrir noves botigues de records als entorns de la Sagrada Família, al barri de Sant Antoni i a les zones del voltant del Camp Nou, el Park Güell i de la Casa Vicens, i suma aquestes noves zones de prohibició a les anteriorment existents a tot Ciutat Vella i a àmbits més reduïts del Park Güell i de la Sagrada Família, amb l’objectiu final de mantenir l’equilibri dels barris i protegir el comerç tradicional.

A banda, també es va aprofitar el canvi de normativa per ajustar els perímetres, entorns i àmbits vigents; millorar els entorns de protecció dels edificis catalogats com a Béns Culturals d’Interès Nacional (Nivell A) i clarificar la normativa vigent.

El pla incloïa també una modificació en relació a la normativa sobre aquells comerços que tenen fins a un 20% de la seva superfície destinada a articles de record, a banda del seu producte de venda principal. En aquests casos, se’ls requereix agrupar aquests productes en un espai determinat i clarament diferenciat de la resta, i que aquest espai estigui retolat i no sigui visible des de la via pública. A més, s’estableix que l’espai d’aparador d’aquests establiments s’haurà de destinar exclusivament a l’exhibició del producte principal, per tal d’evitar l’impacte que l’exposició de productes de souvenirs acostuma a tenir.

Els comerços existents disposaven d’un termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor del pla per adaptar-se a la normativa. Els expedients sancionadors poden arribar als 500 euros per tenir productes a l’aparador, no estar agrupats o ser visibles des de via pública; als 3.000 per exposar i/o vendre productes sense llicència; i 6.000 euros per fer-ho sense llicència en un establiment o local no legalitzable.Compartiu aquest contingut