Barcelona avança en el programa de control de l’ús dels Habitatges de Protecció Oficial : Servei de Premsa

Barcelona avança en el programa de control de l’ús dels Habitatges de Protecció Oficial

08/08/2019

S’han detectat 358 habitatges protegits amb indicis d’estar buits o llogats per sobre del preu legal

L’Ajuntament va posar en marxa, al desembre de 2017, el primer pla sistemàtic d’inspecció del parc d’habitatges protegits de la ciutat, en el marc de la política disciplina d’habitatge

Barcelona compta amb 16.000 habitatges de protecció oficial promoguts en venda que encara mantenen la seva qualificació

Al llarg d’aquest any i mig s’han inspeccionat 2.679 habitatges protegits, dels quals 358 han presentat algun indici de mal ús

En total, s’han incoat 60 expedients per irregularitats en l’ús d’HPO que estan en diferents fases de tramitació

12 propietaris d’HPO han abonat ja la sanció que els corresponia

Com a resultat del pla s’han cedit 6 habitatges buits a la Borsa d’Habitatge de Lloguer, i s’han produït 11 regularitzacions de les famílies que estaven en lloguer, rebaixant el preu al que estableix la llei.

L’Ajuntament de Barcelona avança en les inspeccions del Programa de control del bon ús dels 16.000 pisos protegits de la ciutat. El Pla d’inspecció d’Habitatges de Protecció Oficial és un programa pioner a Catalunya i Espanya creat al desembre de 2017, dins la línia de disciplina d’habitatge.

Al igual que la competència d’Habitatge, la capacitat d’inspeccionar i sancionar el possible mal ús del parc d’habitatge protegit és de la Generalitat de Catalunya, per això al 2017 es va demanar al Govern tant el llistat dels habitatges protegits a la ciutat, com la competència per inspeccionar i sancionar-los.

 

 

 

 

La inspecció s’ha centrat en aquells pisos que perden la qualificació durant els propers anys. Fins el moment, s’han visitat 2.679 pisos, 758 s’han hagut de tornar a inspeccionar i en 358 pisos s’ha detectat algun indici de mal ús, bàsicament indicis d’estar buits o llogats per sobre del preu. En particular, en el 9% dels casos es tracta de pisos buits.

Actualment hi ha 60 expedients en tràmit que estan en diferents fases, i 12 propietaris d’HPO han abonat ja la sanció que els corresponia. Aquests sancions es van anunciar al gener d’enguany i han estat d’entre 4.000 i 45.000 euros.

La regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, ha remarcat que “no ens podem permetre un mal ús dels habitatges de protecció oficial, són un bé preuat i necessari. El nostre objectiu és recuperar el seu ús i que compleixin amb les seves funcions socials. Que aquest missatge serveixi per informar i per dissuadir de possibles comportaments inadequats”.

El Programa de control comporta l’obertura d’expedients a propietaris a qui se’ls va adjudicar un Habitatge de Protecció Oficial (HPO) i que no l’utilitzen com a residència habitual i permanent o l’han llogat sense demanar l’autorització preceptiva. Aquesta autorització ha d’establir les condicions de lloguer, entre elles, ha de marcar el preu màxim al qual es poden llogar. Es considera que si el titular d’un habitatge protegit està tres mesos seguits sense ocupar-lo i no hi ha una causa que ho justifiqui, no l’està destinant a residència habitual i permanent, com obliga la llei, tret de les possibles causes de justificació.

Des de l’Ajuntament denuncien la anomalia que suposa fer pisos amb ajudes públiques i adjudicar-los en propietat privada i encara més, que aquests pisos perdin la protecció i puguin vendre’s pel doble o més que van pagar els adjudicataris. Per això, reiteren a la Generalitat la necessitat de protegir de manera permanent l’escàs parc protegit.

 

Habitatges cedits a la Borsa d’Habitatge Públic

L’objectiu de la sanció no és recaptatòria, sinó recuperar la funció social de l’habitatge protegit. Per això, tal i com permet la Llei Pel Dret a l’Habitatge, la sanció es pot bonificar parcialment si la propietat regularitza al llogater d’acord al preu màxim que estableix la llei, o en el cas de pisos protegits buits si el cedeix a la Borsa d’Habitatges de Lloguer per un termini d’entre 5 i 10 anys.

Aquesta opció ha permès captar, a més, 6 habitatges per aquest destí a polítiques socials i en 11 casos s’ha regularitzat el lloguer amb les famílies que estaven de lloguer, adaptant-lo a les condicions d’habitatge de protecció oficial, entre les quals, el preu de lloguer de protecció oficial que se situa pels habitatges qualificats en règim general en els 6,40€/m2.

La cessió a la Borsa de lloguer dels Habitatges Protegits per part dels infractors permet posar en ús habitatges desocupats i garanteix que els habitatges mantindran l’ús social pel qual havien estat construïts amb ajuts públics, i que el preu de lloguer serà el marcat per la seva qualificació, i no el preu de mercat que alguns propietaris estaven aplicant.

Els habitatges cedits estan als barris de La Barceloneta, el Clot, Poble Sec i Vallbona, entre altres.

 

Normativa i Programa sistemàtic de control i supervisió

L’article 78 de la Llei 18/2007 de 29 de desembre pel Dret a l’Habitatge estableix que els habitatges amb protecció oficial s’han de destinar a domicili habitual i permanent tret de causa que ho justifiqui, com pot ésser un trasllat per raó de treball, ingrés en una residència …etc. Si no es compleix aquesta condició, la norma determina que s’ha produït un incompliment de la seva funció social i una infracció administrativa que habilita a l’administració per a sancionar i fins i tot pot arribar a expropiar l’habitatge.

Per tal de desenvolupar la tasca de control i supervisió del bon ús del sector de l’habitatge a la ciutat, i en el marc del desenvolupament i consolidació d’aquest nou pilar de la política d’habitatge i el servei públic d’habitatge que constitueix la disciplina d’habitatge, el consistori ha creat la Unitat de Disciplina d’Habitatge que, actualment treballa en diferents tipologies d’infraccions, relacionades amb incompliment de la LDH com els pisos buits durant més de dos anys de grans propietaris o l’assetjament immobiliari però també de incompliments de la Llei 24/2015 com la manca d’oferiment de lloguer social, prèvia a una demanda de desnonament a que estan obligades les persones jurídiques que tenen la consideració de gran tenidor o algunes de relacionades amb la Llei 4/2016 com l’expropiació de l’ ús temporal dels habitatges buits per causa d’interès social.

 

Recursos relacionats

Vídeo (MP4)Compartiu aquest contingut