Més de 4.500 persones en atur i en condicions de vulnerabilitat accedeixen al mercat de treball mitjançant un programa de l’Ajuntament de Barcelona : Servei de Premsa

Més de 4.500 persones en atur i en condicions de vulnerabilitat accedeixen al mercat de treball mitjançant un programa de l’Ajuntament de Barcelona

10/08/2019

Aquesta xifra és en el període 2015-2019

En els darrers dos anys, el rati d’inserció de persones que troben feina després d’un Projecte Integral amb Contractació (PICs) és del 48%

La millora de qualitat de vida i de salut mental de les persones que acaben trobant feina és també una fita d’aquest programa

Durant l’últim trimestre de l’any s’anunciarà la nova convocatòria dels Projectes Integrals amb Contractació 2020

Les polítiques de contractació impulsades des de l’Ajuntament de Barcelona per a col•lectius en situació de vulnerabilitat o precarietat han donat fruït durant els darrers anys 2015-2019 en aconseguir que més de 4.500 persones puguin accedir a una experiència laboral i desenvolupar una feina en períodes des de sis mesos a un any.

La naturalesa d’aquests projectes integrals és abastir de totes les eines, formacions i oportunitats per trobar altres feines en un futur immediat, especialment a aquelles persones que porten més temps en situació d’atur. Aquest factor afavoreix també la qualitat de vida de les persones participants, així com una millora en la seva salut mental i en la salut en general, com ho avala científicament un estudi de l’Agència de Salut Pública.

De les persones que han experimentat el pas per un projecte integral amb contractació de l’Ajuntament en el darrer mandat, s’ha prioritzat la participació de veïnes i veïns de barris amb desequilibris socioeconòmics (75,1% resideixen en un dels districtes de més desigualtat de renda i més taxa d’atur 3.786 persones); d’una altra banda, també s’han focalitzat en persones més grans de 40 anys (3.264 persones), i de més de 55, prioritzant la cotització per a la jubilació (718 persones); així mateix, també les persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) o Renda Garantida de Ciutadania (RGC) (372 persones).

En el cas dels anys 2017-2018, les persones que van passar per aquests programes van trobar feina en un 48% dels casos, i es preveu que aquesta xifra augmenti en comptabilitzar el seguiment de participants que estan en procés de recerca de feina.

L’objectiu final és reactivar la trajectòria laboral de les persones que tenen més dificultat en adquirir un nou lloc de treball, incorporant nous coneixements i donant lloc a un increment de la seva motivació, per tal que les empreses valorin les seves capacitacions. I sobretot, un altre propòsit és la potenciació d’una ocupació de qualitat per a tothom, aplicant salaris superiors a 1.000 euros i contractes de mínim 6 mesos, és a dir, sous dignes i més estabilitat laboral.

De fet, aquests projectes suposen una evolució dels antics Plans d’Ocupació perquè no només ofereixen la contractació de persones, sinó una lògica integral que incorpora la formació i l’orientació i, un cop finalitzat el projecte, l’acompanyament de manera continuada al llarg del temps, la qual cosa consolida l’aprenentatge i un nou camí professional.

 

Noves places l’any 2020

En l’últim trimestre d’aquest any s’anunciarà una nova convocatòria d’aquests projectes (PICs) que pretén no sols consolidar aquest model per donar suport a col•lectius més vulnerables de la societat, sinó també treballar en millors condicions de seguretat i de forma preventiva, incorporar mesures de conciliació i augmentar el número de persones amb diversitat funcional contractades a través d’aquests tipus de programes.

Els principals àmbits de treball i feines de la nova convocatòria seran::

– Arranjament i manteniment d’equipaments i espais públics

– Medi ambient i sostenibilitat urbana. Neteja i adequació d’espais públics

– Serveis a la comunitat: dinamització i cohesió social

– Promoció de l’activitat econòmica, turisme i comerç

– Tecnologies de la informació i la comunicació.

El finançament que ho fa possible és provinent d’una banda de l’Ajuntament, a través de l’agència de desenvolupament local Barcelona Activa, i d’altre mitjançant convocatòries específiques del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Entre els col·laboradors municipals, hi participen, a més de Barcelona Activa: Agència de Salut Pública de Barcelona, Àrea de Drets, Ciutadania, Participació i Transparència, Àrea de Drets Socials, Àrea d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat, Barcelona Turisme, Consell Econòmic i Social de Barcelona, Consorci de Biblioteques de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, Consorci del Museu d’Art Contemporani, Consorci del Museu de Ciències Naturals, Departament de Consum, Direcció de Comerç, Foment de Ciutat, Gerència de Recursos, Gerència d’Habitatge, Gerència de Seguretat i Prevenció, Gerència Presidència i Economia, Institut Barcelona Esports, Institut de Cultura de Barcelona, Institut Municipal de Parcs i Jardins, Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Institut Municipal d’Hisenda, Institut Municipal d’Informàtica, Institut Municipal de Mercats de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Institut Municipal de Serveis Socials, Institut Infància i els 10 districtes de la ciutat.Compartiu aquest contingut