L’Ajuntament reforça les sancions a les empreses de vehicles de mobilitat personal d’ús compartit que actuen des de l’espai públic sense llicència : Servei de Premsa

L’Ajuntament reforça les sancions a les empreses de vehicles de mobilitat personal d’ús compartit que actuen des de l’espai públic sense llicència

12/09/2019

Aquesta setmana la Guàrdia Urbana de Barcelona ha iniciat un dispositiu per sancionar i decomissar vehicles de mobilitat personal d’ús compartit estacionats en espais reservats a altres serveis

ATENCIÓ: AVUI A LES 13:15 HORES LA REGIDORA DE MOBILITAT, ROSA ALARCÓN, ATENDRÀ ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ AL VESTÍBUL DE SANT MIQUEL

L’Ajuntament de Barcelona s’ha dotat de les eines necessàries per tal de poder sancionar i requisar els vehicles de les empreses de VMP d’ús compartit que no disposen de llicència i que estacionen en espais reservats a altres serveis.

En aquest sentit la Guàrdia Urbana ha iniciat aquesta setmana un dispositiu amb l’objectiu de sancionar i requisar els VMP d’ús compartit que es trobin fent un ús intensiu de l’espai públic sense llicència, tal i com preveu l’Ordenança d’ús de les vies i espais públics.

 

 

 

 

El cos de policia barceloní també ha intensificat el control d’aquests patinets d’ús compartit amb un reforç en la vigilància de la circulació.

L’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles preveu com han de circular els vehicles de mobilitat personal d’ús comercial a la ciutat:
– Els conductors han de portar casc.
– Els vehicles han d’estar registrats i tenir assegurança.
– Han de complir amb les normes de circulació corresponents al tipus de vehicle.
– Han de circular per aquells espais que marca l’ordenança de circulació.

Aquesta intensificació per fer complir la norma pel que fa a la circulació i estacionament de patinets a l’espai públic respon a la voluntat de l’Ajuntament de continuar treballant per a l’elaboració de la regulació d’aquests vehicles d’ús compartit i en l’ordenació de l’espai públic.

Així ja s’han iniciat els treballs per a l’elaboració de la seva regulació amb les primeres reunions amb les empreses operadores i properament es treballarà en el marc del Pacte per la Mobilitat. L’Ajuntament presentarà aquest mes de setembre un document de treball per elaborar la primera proposta de regulació, com es va fer amb la normativa de motocicletes i bicicletes d’ús compartit.

En aquest sentit destacar la bona predisposició de la majoria de les empreses a treballar de forma conjunta participant a la taula de treball impulsada des de l’Ajuntament, que no estan infringint l’Ordenança de Circulació de Vehicles i estan respectant el temps necessari per elaborar la normativa abans de posar en circulació els patinets.

L’Ajuntament de Barcelona té una normativa pionera per regular la circulació de vehicles de mobilitat personal a motor i els cicles de més de dues rodes, que es va aprovar l’any 2017 amb una modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles. En aquell moment es van establir en quines condicions s’han de desplaçar per la ciutat aquests vehicles, els patinets, les rodes elèctriques, els segways i els tricicles, entre altres.

Els patinets elèctrics poden circular per les següents vies, sempre amb respecte a la prioritat dels vianants, adequació de la velocitat al seu pas i sense maniobrar de forma que pugui posar en risc la seguretat de les persones:
– Carril bici en vorera a un màxim de 10 km/h.
– Carril bici en calçada a un màxim de 30 Km/h, amb obligació de reduir la velocitat als passos de vianants.
– Calçada zona 30, sempre que la velocitat màxima del vehicle superi els 20 km/h.
– Parcs a un màxim de 10 km/h respectant la prioritat del vianant.Compartiu aquest contingut