La ciutadania puntua amb un 6.2 la gestió municipal : Servei de Premsa

La ciutadania puntua amb un 6.2 la gestió municipal

09/10/2019

La inseguretat, seguida de la dificultat per accedir a un habitatge, se situen com els principals problemes de la ciutat

Un 62,6% dels enquestats creuen que la ciutat millorarà en el proper any

L’Oficina Municipal de Dades estrena una nova aplicació de gestió, consulta i seguiment per faciliar la lectura de resultats que permet veure l’evolució històrica, i segregar les diferents variables i indicadors que apareixen a l’enquesta

Dels 26 serveis municipals avaluats, 25 obtenen notables i aprovats (concretament, 12 notables i 13 aprovats) i només un, l’aparcament, suspèn amb un 4

L’Enquesta de Serveis Municipals revela que la ciutadania avala la gestió de l’Ajuntament de Barcelona i la valora amb una nota d’un 6,2. L’Ajuntament es manté com la institució més ben valorada, a força distància de la Generalitat (5,5) i del govern espanyol (4,2). És important destacar que el conjunt de notes amb què la ciutadania ha puntuat la gestió municipal durant tot l’anterior mandat són, si es valoren conjuntament, les més altes de tots els mandats des de l’inici de la sèrie, al 1998.

L’enquesta és un dels principals treballs que realitza l’Ajuntament de Barcelona per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre les institucions i els serveis municipals i que permet tenir una visió evolutiva dels darrers trenta anys. Consisteix en 6.000 entrevistes presencials a la llar, en aquest cas, fetes entre el 22 de gener i el 9 d’abril. Cal fer notar que en aquesta edició es va avançar el treball de camp atesa la coincidència amb el període de campanya electoral municipal.

Així mateix, com a novetat, destaca la nova eina de gestió, consulta i seguiment de l’Enquesta de Serveis Municipals que ha desenvolupat l’Oficina Municipal de Dades i que permet fer una lectura exhaustiva, amb evolució històrica i detallada de tots els indicadors i variables.

L’aplicació neix amb la voluntat de facilitar la lectura de resultats de l’Enquesta -tant dins de l’organització com per tota a la ciutadania-, amb l’objectiu d’afavorir la màxima transparència,  el retorn social de la inversió en estudis i per compartir amb la ciutadania una base de coneixement sociològic molt important de la ciutat de Barcelona. L’aplicatiu mostra la gran potencialitat de l’Enquesta, l’operació municipal més important pel que fa a estudis d’opinió. Així, permet accedir a:

1) La sèrie històrica de les dades d’aquesta enquesta, amb una profunditat que abasta els darrers trenta anys (1989-2019)

2) Una desagregació territorial que arriba fins als 39 grans barris de la ciutat

3) La segmentació dels resultats per un ampli ventall de variables sociodemogràfiques:

Sexe; Edat; Districte Municipal; Barris; Record de vot municipal; Nivell socioeconomic; Nivell d’estudis; Evolució de l’economia familiar; Tipus de llar; Religió; Sentiment de pertinence; Idelogia; Nacionalitat; Lloc de Naixement; Llengua habitual; Temps residint a Barcelona; Temps residint al barri.

Les preguntes i indicadors s’agrupen en els set grans eixos que composen l’enquesta:

* el perfil dels barcelonins

* la imatge de la ciutat

* la gestió municipal

* els serveis municipals

* els transports

* el barri

* el perfil de les llars

L’eina, realitzada amb programari lliure, permet filtrar els resultats de qualsevol any, o bé filtrar-los segons el sexe, l’edat o el territori. La nova plataforma suposa un salt qualitatiu en l’aposta municipal per ser una administració referent en la transició digital. L’adreça de consulta és:

https:/dades.ajuntament.barcelona.cat/enquesta-serveis-municipals

 

La inseguretat, seguida de la dificultat per accedir a un habitatge, se situen com els principals problemes de la ciutat

Pel que fa als principals problemes de la ciutat hi ha canvis que confirmen la volatilitat d’aquest indicador en els darrers anys, que ha canviat en cadascuna de les darreres quatre edicions de l’enquesta. La inseguretat emergeix i se situa en el primer lloc de les preocupacions ciutadanes amb un 17,1% de les respostes. En segon lloc es manté la preocupació per l’accés a l’habitatge amb el 12,2% i a continuació una bateria de cinc problemàtiques amb percentatges de resposta entre el 6,0% i el 5,0% i que són, per ordre de més a menys: circulació i trànsit, contaminació i medi ambient, neteja, turisme, i atur i condicions de treball.

 

Empitjora l’opinió sobre l’evolució de la ciutat pero les expectatives de futur son positives

Es confirma la tendència, iniciada l’any passat, al deteriorament de l’opinió respecte a l’evolució recent de la ciutat. Un 32,4% dels enquestats creuen que ha millorat, un 19,5% que està igual i un 44,9% creu que la ciutat ha empitjorat el darrer any. Malgrat això, s’imposa l’optimisme cap el futur, i ho fa amb la mateixa força que l’any passat. Les expectatives de futur són particularment bones per a Barcelona i per a Catalunya –més del 60% dels entrevistats creuen que es millorarà. A Barcelona es confirma la tendència optimista endegada el 2014 i un 62,6% creuen que millorarà.

La satisfacció de viure a Barcelona és un indicador molt estable que es manté en el notable durant tota la sèrie (en aquest cas, des de 1995) i és enguany de 7,7, una dècima per sota de l’any passat.

 

12 notables, 13 aprovats i 1 suspens per a 26 serveis municipals

Dels 26 serveis municipals avaluats, destaca el fet que la gran majoria de serveis assoleixen en aquest mandat les notes més altes de tota la sèrie. Els serveis que obtenen més bones notes continuen sent els bombers amb un 8,1 o les biblioteques amb un 7,9. Destaca el Bicing que, en només un any, ha pujat mig punt la seva valoració i obté una nota de 6,7.

La seguretat ciutadana, a nivell de ciutat, se situa en un 5,5 de nota mitjana. Malgrat patir un cert desgast, (reflex de les problemàtiques ciutadanes), la seguretat a la ciutat es manté encara en l’aprovat, lluny del suspens dels anys 2010 i 2011. La seguretat al barri és més ben valorada, amb un 6,0 de nota mitjana.

Només un dels serveis, l’aparcament, suspèn amb una nota d’un 4.

 

Documents relacionats:

Enquesta de Serveis Municipals 2019. Del 22 de gener al 9 d’abril de 2019

Enquesta de Serveis Municipals 2019. Evolució 1989-2019Compartiu aquest contingut