El govern proposa modificacions de les Ordenances Fiscals per al 2020 per fer front a l’emergència climàtica i a l’ús intensiu de l’espai públic : Servei de Premsa

El govern proposa modificacions de les Ordenances Fiscals per al 2020 per fer front a l’emergència climàtica i a l’ús intensiu de l’espai públic

11/10/2019

La proposta, que inicia la tramitació amb el dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda de la setmana vinent, incorpora una adequació de l’Impost de Béns Immobles als nous valors cadastrals, baixant el tipus impositiu

També preveu l’actualització d’algunes taxes, com ara les que regulen l’estacionament de vehicles en superfície, el clavegueram, o les terrasses a la via pública

Pel que fa a l’AREA destinada als no residents es vol desincentivar l’ús de l’estacionament en superfície incrementant preu i establint una política variable en funció del nivell de contaminació del vehicle

Es proposa mantenir la política tarifària de residents a l’Àrea Verda, llevat de dos canvis: s’eliminen les bonificacions als bons conductors i s’incorpora el pagament a l’agost

S’elimina la taxa d’inici d’activitat per a facilitar l’activitat econòmica a la ciutat de Barcelona

S’amplia la bonificació d’aprofitament energia solar i s’estén a immobles no residencials

Els canvis proposats en impostos i taxes tenen un impacte total de 82M€ en els ingressos a les arques municipals

 

Descarregar nota en format PDFCompartiu aquest contingut