Barcelona impulsarà el sector de les indústries creatives amb una estratègia a nivell local i internacional : Servei de Premsa

Barcelona impulsarà el sector de les indústries creatives amb una estratègia a nivell local i internacional

22/10/2019

La regidoria de Turisme i Indústries Creatives es marca com a objectius promocionar i desenvolupar aquest sector amb entitat pròpia, amb la creació del “Clúster Barcelona Creativa” al voltant del DHUB i un pla d’internacionalització estable i de col·laboració amb escoles i universitats

Barcelona destinarà un pressupost de 1’5 milions d’euros per desenvolupar acords estratègics, programes de disseny, tecnològics i culturals, i per millorar els mecanismes de suport al sector

L’Ajuntament també mapificarà la presència de les indústries creatives a la ciutat, que concentra un 49’5% dels llocs de treball del sector en el país, per establir nous focus de promoció i desenvolupament

El Govern municipal presenta una mesura de govern en aquest sentit al proper plenari del Consell Municipal, on desgranarà l’acció prevista en aquest àmbit

Mesura de govern d’impuls de les indústries creatives (Octubre de 2019):
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2019/10/MG-Industries-creatives-maqueta-V1.pdf

Descarregar nota de premsa en format PDFCompartiu aquest contingut