Barcelona subvenciona 115 projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global amb un pressupost total de 7,2 milions d’euros : Servei de Premsa

Barcelona subvenciona 115 projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global amb un pressupost total de 7,2 milions d’euros

31/10/2019

L’Ajuntament destina 7,2 milions d’euros a subvencionar projectes de Cooperació i Educació per a la Justícia Global, 380.000 més que l’any passat.

És la primera convocatòria de subvencions que es fa en el marc del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021.

Reben subvenció més de la meitat dels projectes que van ser admesos i gairebé un 60% dels projectes amb puntuació igual o superior a 50 punts.

En el Programa de Cooperació, la modalitat on s’han presentat més projectes és la de justícia de gènere, amb un 32%, i ha tingut molt bona acollida la nova línia d’assistència i protecció en frontera.

Un 21% dels projectes pluriennals subvencionats promou la coherència de polítiques publiques.

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat al BOPB la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions de Cooperació per a la Justícia Global, que permetrà finançar 115 projectes dels 245 que s’havien presentat en aquesta convocatòria exclusivament telemàtica, on s’han rebut dos projectes més que l’any passat.

El pressupost total aplicat a la convocatòria d’ajuts duta a terme per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (en endavant, DJGCI) és de 7,2 milions d’euros (5,1 milions d’euros de pressupost 2019 i 2,1 milions d’euros de pressupost 2020 per donar continuïtat als projectes pluriennals), una xifra superior a la destinada l’any passat a finançar projectes de convocatòria (6,8 milions d’euros). Els 7,2 milions d’euros destinats a la convocatòria incorporen una ampliació pressupostària de 230.000 euros respecte del crèdit publicat inicialment.  Amb aquest volum de subvencions i les altres accions dutes a terme per la DJGCI, el Govern Municipal compleix de nou el compromís de destinar el 0’7% dels ingressos propis a la Justícia Global i Cooperació Internacional, fita ja assolida, per primera vegada, l’any 2015.

La DJGCI dedica el 67,40% del seu pressupost 2019 a finançar projectes de convocatòries públiques, concretament, 6,95 milions d’euros (5,1 milions corresponen als projectes anuals i les primeres anualitats dels projectes pluriennals de la convocatòria 2019; i 1, 85 milions, a les segones anualitats dels projectes de la convocatòria 2018).

Aquesta és la primera convocatòria de subvencions que es fa en el marc del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021.Per tant, està alineada amb els nous objectius, fites i prioritats geogràfiques d’aquest Pla Director, que s’articula en torn a quatre fites: justícia econòmica, justícia ambiental, justícia de gènere, i el dret de les persones al refugi, a desplaçar-se i a migrar. Geogràficament, el Pla Director prioritza les ciutats següents: Amman, Saïda, Tetuan, Tunis, poblacions de Cisjordània i Franja de Gaza (Mediterrània i Orient Mitjà); Maputo i Dakar (Àfrica Subsahariana); L’Havana i les ciutats colombianes implicades en el procés de pau (Amèrica Llatina i Carib).

Reben finançament el 52,51% dels projectes valorats, és a dir, que van ser admesos per reunir els requisits administratius fixats a la convocatòria; i el 58,67% dels projectes amb puntuació igual o superior a 50 punts, puntuació mínima exigida per a rebre finançament.

La distribució per modalitats dels 115 projectes que rebran finançament de l’Ajuntament de Barcelona (7 projectes més que l’any passat) s’agrupa en tres programes:

-Programa de Cooperació Internacional per a la Justícia Global: 42

-Programa de Cooperació Internacional per a Ciutats Específiques: 15

-Programa d’Educació per a la Justícia Global: 58

Dels Programes de Cooperació, la modalitat que ha rebut més projectes és la de Justícia de Gènere, amb un 32% de tots els projectes presentats als dos Programes. Es financen 14 dels 35 projectes que s’hi han presentat.

D’altra banda, ha tingut molt bona acollida la nova modalitat orientada a donar suport en el terreny a projectes d’assistència i protecció en frontera i de respecte al dret a migrar. Dels 4 projectes presentats, se n’han subvencionat 3: un que promou la mobilitat segura de persones colombianes i veneçolanes a la frontera nord de l’Equador, un que aborda la protecció dels menors migrants a la ciutat fronterera de Tànger i, finalment, un altre que vol garantir el dret a la salut de la població refugiada (i local) al Líban, a prop de la frontera amb Síria.

Entre els projectes de Cooperació per a la Justícia Global que rebran finançament municipal aquest any, hi ha projectes vinculats a: la promoció dels drets LGTBIQ+ a Dakar i El Salvador, l’autonomia econòmica de les dones palestines, la protecció de defensor/es dels drets humans a Colòmbia i El Salvador, la malnutrició i el dret a la salut a la República Democràtica del Congo i Franja de Gaza, la capacitació del govern municipal d’Amman (Jordània) en equitat de gènere, les polítiques municipals de compostatge a Maputo i de mobilitat sostenible a L’Havana.

La distribució del pressupost per àrees geogràfiques, en els Programes de Cooperació Internacional i Ciutats Específiques, és la següent:

Són percentatges similars als de la convocatòria anterior, però destaca un increment del 5 % de recursos destinats a l’Àfrica Subsahariana.

Pel que fa a l’Educació per a la Justícia Global, es donarà suport  a iniciatives de sensibilització en l’àmbit de les finances ètiques, els determinants socials de la salut, la promoció de la cultura de pau i la protecció de defensores de drets humans; i a projectes educatius d’aprenentatge servei orientats a treballar la justícia de gènere, els drets humans, la resolució de conflictes i la sobirania alimentària. Així mateix, es finançaran projectes de denúncia i mobilització ciutadana en l’àmbit de la compra pública ètica, l’emergència climàtica, la banca armada i el dret a l’aigua i l’energia. També es donarà suport a projectes de visibilització de les persones refugiades i de la vulneració dels seus drets, així com de la militarització de les fronteres de la UE.

La resolució definitiva de la convocatòria de subvencions, publicada el 4 d’octubre, es pot consultar a l’enllaç següent: http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/publicacio_bopb_0.pdfCompartiu aquest contingut