Barcelona posa en marxa la tramitació telemàtica de llicències d’obres majors : Servei de Premsa

Barcelona posa en marxa la tramitació telemàtica de llicències d’obres majors

03/11/2019

El procediment entra en funcionament demà dilluns per simplificar a la ciutadania la gestió d’aquests expedients i fer un pas més cap a la transparència, l’eficiència i la transformació digital de l’Ajuntament

La tramitació de les llicències d’obres majors s’incorpora al portal de tràmits I permetrà fer gestions telemàtiques com ara presentar al·legacions, sol·licitar pròrrogues, consultar l’estat dels expedients, entre altres

L’Ajuntament de Barcelona fa un nou pas cap a la transformació digital de l’administració, la transparència i l’eficiència per adaptar-se a les exigències de la ciutadania digital. Demà dilluns es posarà en marxa el nou projecte eObres per Obres Majors, que posarà a l’abast de tothom un tramitador electrònic que permetrà digitalitzar i incorporar el procediment de llicències per a obres majors que actualment es fa en paper en la tramitació telemàtica.

L’entrada en marxa d’aquest servei nou suposarà una sèrie d’avantatges:
– Es podrà consultar l’estat de l’expedient al llarg de la seva vida, que a més serà més detallat. És a dir, es millora la transparència amb la ciutadania.
– El Portal de Tràmits oferirà molts més procediments telemàtics vinculats a aquest tipus d’expedients d’obres majors, que es podran fer sense necessitat de desplaçar-se a oficines municipals.
– Els ciutadans i ciutadanes podran avançar terminis del tràmit d’audiència quan així ho sol·licitin.
– El segellat del projecte serà electrònic, amb un codi de validació que s’entregarà al ciutadà i li permetrà recuperar el projecte de forma unívoca a través de la Seu Electrònica.
– El sol·licitant de la llicència només tindrà un sol interlocutor, els Departaments de Llicències corresponents, que s’encarregaran de gestionar els informes amb altres departaments i transmetre qualsevol requeriment al ciutadà (vinculats a Patrimoni, Bombers, Agència de l’Energia, etc).

Així doncs, la implementació del nou tramitador electrònic eObres facilita la gestió diària de les persones. Permet una millor comprensió i agilitat en la consulta i sol·licitud de l’estat de l’expedient, i millora l’accés a les dades. La relació de la ciutadania amb l’Ajuntament se simplifica i s’agilitza, així com el control del temps de la tramitació. I s’aconsegueix una reducció de l’ús de paper important, de manera que s’avança en la sostenibilitat de la pròpia administració.

Tot plegat, a més, permet desenvolupar i aplicar la normativa vigent prevista a la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la pròpia ordenança municipal ORPIMO –l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres–.

El tramitador telemàtic d’obres majors operarà des del mateix portal de tràmits municipals, i també des de la pròpia web de tramitació electrònica de llicències d’obra:
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/tramits/tramitacio-telematica-de-llicencies-d-obraCompartiu aquest contingut