L’Escola de Segones Oportunitats, a ple rendiment : Servei de Premsa

L’Escola de Segones Oportunitats, a ple rendiment

21/11/2019

 30 nois i noies de Barcelona, des de finals de setembre, van diàriament al nou recurs socioeducatiu orientat a acompanyar joves que han deixat els estudis per reconstruir les seves trajectòries vitals i educatives

 

L’Escola Municipal de Segones Oportunitats funciona ja a ple rendiment com a projecte pilot amb una trentena de nois i noies en situació de vulnerabilitat social per tal d’acompanyar-los en la reconstrucció de les seves trajectòries vitals i educatives. És un servei que compta amb la col·laboració de l’IMSS i la col·laboració del Consorci d’Educació i Barcelona Activa.

 

 

L’Ajuntament ha creat aquest nou recurs socioeducatiu compartit entre educació i acció social que ve complementar altres actuacions que ja es porten a terme a la ciutat per combatre l’abandonament educatiu, un problema que té factors diversos i on Catalunya i Espanya es situen a la cua d’Europa. Aquest model pilot com a servei públic municipal s’ha dissenyat basant-se en experiències catalanes, basques i europees d’escoles de segones o noves oportunitats. L’any 2021 està prevista una avaluació del pilot.

 

Perfil dels joves de l’Escola de Segones Oportunitats

L’Escola de Segones Oportunitats atén, aquest primer any, a trenta joves de Barcelona, d’edats compreses entre els 16 i els 19 anys, una tercera part dels quals són noies. La majoria no ha finalitzat els estudis de l’ESO. Han accedit al servei a través de derivacions dels Serveis d’Orientació Pla Jove del Consorci d’Educació i dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament.

L’activitat amb els joves es va iniciar el passat 26 de setembre. Des de llavors, s’ha seguit la fase de “Diagnosi, apoderament i definició del pla personal de treball” mitjançant diferents accions a nivell individual i grupal per treballar l’autoestima, les potencialitats, l’expressió amb l’objectiu que cada noi i noia reconstrueixi les seves trajectòries vitals i educatives mitjançant un Pla Personal de Treball. El vincle i l’acompanyament del tutor o tutora que li donen suport és fonamental per a que cada jove elabori el seu pla on reflexiona i recull la seva situació inicial, fa explícits els seus compromisos i es posa fites i objectius plantejats a curt, mig i llarg termini.

 

Diagnòstic especialitzat i eines específiques de la E2O de Barcelona

Es treballa fent un diagnòstic personalitzat per tal d’orientar-los i dissenyar la formació a mida per al seu perfil i necessitats concretes. Una peça clau del servei és la figura d’un professional de referència durant el temps que estigui vinculat al servei, previst per a dos anys.

La metodologia de l’Escola Municipal de Segona Oportunitat contempla diferents eines de coordinació:

Espais metodològics: espai setmanal de treball en equip de reflexió conjunta i reinvenció de respostes cas per cas.

Coordinació amb centres formatius: Per tal de configurar l’oferta per als joves a partir del Pla Personal de Treball.

Espai personal de treball emocional: Els joves rebran un suport psicològic quan ho demanin, per reforçar el seu desenvolupament personal i professional.

Coordinació amb els diferents professionals externs que participen de l’educació de cada jove: Té com a objectiu compartir entre tots i totes una mateixa visió bio-psico-social de cada estudiant incloent-hi el seu entorn familiar, escolar i social per fer més eficaç l’atenció i optimitzar els recursos.

Coordinació amb els agents externs per respondre a les seves necessitats: Són coordinacions amb centres de formació ocupacional i professional, amb Barcelona Activa, amb Serveis Socials i amb entitats de cara a treballar possibles formacions a mida.

 

Formació integral

Aquest servei pilot ofereix sis serveis bàsics:

Respecte la formació i els continguts que s’impartiran, s’articularan a partir de continguts i mòduls que encaixin en el sistema educatiu reglat o que estiguin reconeguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya, de manera que permetin després que l’estudiant reprengui els estudis reglats o l’ajudi a incorporar-se al mercat de treball. A l’hora de confeccionar el Pla personal de treball de cada estudiant, es comptarà amb:

 

 

 Compartiu aquest contingut