L’ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions, a punt : Servei de Premsa

L’ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions, a punt

10/12/2019

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat dictamina aquesta tarda el text proposat després del període d’al·legacions per a la votació i aprovació definitiva al Plenari del 20 de desembre

S’incorpora la proposta d’un any de moratòria per a les persones vulnerables amb ingressos inferiors a l’IPREM més el 10% i que necessitin el vehicle per a l’exercici de la seva activitat professional

El text també inclou el llistat dels vehicles que presten serveis singulars i que podran entrar de forma esporàdica a la Zona de Baixes Emissions

La multa per sanció lleu serà de 100 euros i s’estableixen 90 minuts com a criteri de reiteració, és a dir, un mateix vehicle que no deixa de circular per la ZBE pot rebre una segona sanció al cap de 90 minuts de la primera

 

Les persones que tenen i acreditin uns ingressos econòmics inferiors a l’IMPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) més un 10% i que necessiten el vehicle per treballar, és a dir, que el vehicle suposi un instrument indispensable per a l’exercici de la seva activitat professional, podran beneficiar-se d’un any de moratòria a la Zona de Baixes Emissions. La proposta, formulada per grup municipal d’ERC, ha quedat inclosa en el text d’ordenança que avui dictaminarà la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

L’ordenança municipal que regula la Zona de Baixes Emissions, durant el període d’al·legacions, ha rebut un total de 1.815 al·legacions per part de 130 persones físiques o jurídiques. Aquestes esmenes al text s’han agrupat en 12 categories i s’ha donat resposta a les 32 temàtiques que proposaven. Finalment s’han acceptat el 45% d’al·legacions presentades. Després de la resolució d’aquestes esmenes, s’han introduït els següents punts:

Pel que fa al seguiment dels efectes de la mesura de restricció en la qualitat de l’aire, tal i com s’especifica en l’article 16 de l’ordenança, s’analitzaran els resultats de l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions tant pel que fa a la qualitat de l’aire com en el de repercussions econòmiques i socials.

En resposta a les al·legacions rebudes, per fer aquesta anàlisi i seguiment, l’Ajuntament ha dissenyat de forma conjunta amb experts científics i socials i també amb altres administracions, una metodologia que permet fer aquest seguiment de l’impacte ambiental, social i en la salut. Aquest seguiment es farà a través dels resultats de les estacions de la xarxa de vigilància i control i altres indicadors de mobilitat i de campanyes específiques de mesura que es faran de forma periòdica a la ciutat. D’aquests resultats també se’n farà un seguiment específic a la Taula Contra la Contaminació de l’Aire.

Aquesta tarda la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat dictaminarà l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions, que es preveu votar i aprovar al pròxim Ple Municipal previst pel 20 de desembre.

 

La ZBE Rondes BCN

La Zona de Baixes Emissions començarà a funcionar el pròxim mes de gener i és la mesura més important posada en marxa dins l’Estat espanyol contra la contaminació de l’aire. Estableix una zona a la qual els vehicles més contaminants, els que no tenen el distintiu ambiental de la DGT, no hi poden circular.

La restricció dels vehicles més contaminants es farà de dilluns a divendres, dies laborables, entre les 7 hores i les 20 hores. La ZBE estableix una àrea de més de 95 quilòmetres quadrats que inclou els municipis, totalment o parcial, de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià del Besòs. La iniciativa s’emmarca dins l’acord institucional entre la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de reduir les emissions a l’atmosfera de contaminants d’efecte local i complir amb la normativa europea i les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

La ZBE té dos objectius principals:

La posada en marxa de la ZBE evitarà que 50.000 cotxes contaminants entrin a la ciutat els dies laborables. Una mesura que protegirà la salut de la població, perquè la contaminació provocada pel trànsit, especialment per NO2, té un fort impacte en la salut i és una causa de mort prematura, es van produir 351 casos vinculats l’any 2018).

Tota la informació de la Zona de Baixes Emissions és al web de Qualitat de l’Aire.Compartiu aquest contingut