A la Barceloneta s’invertiran més de 3 milions d’euros en els propers 4 anys per adequacions en els centres públics i millores educatives : Servei de Premsa

A la Barceloneta s’invertiran més de 3 milions d’euros en els propers 4 anys per adequacions en els centres públics i millores educatives

17/12/2019

El Consorci d’Educació ha consensuat amb l’Escola Mediterrània, l’Escola Alexandre Galí i l’Institut Joan Salvat Papasseit un projecte educatiu i comunitari que garanteix la continuïtat de la diversitat dels projectes, l’oferta dels diferents ensenyaments i la lluita contra la segregació

Es presenten 4 propostes per impulsar la xarxa educativa de barri amb l’objectiu que les famílies de la Barceloneta apostin per l’oferta pública tant a P3 com a 1r d’ESO

Una part important del pressupost, més de 2,5 milions d’euros, anirà destinada a la millora de les instal·lacions de l’Institut Joan Salvat Papasseit, i les escoles Alexandre Galí i Mediterrània

El Consorci d’Educació de Barcelona, conjuntament amb el Districte de Ciutat Vella, han consensuat amb les dues escoles i l’institut un projecte educatiu, pedagògic i comunitari per a la Barceloneta  amb una proposta que garanteix la continuïtat de la diversitat de projectes educatiu, l’oferta educativa al barri (infantil, primària, secundària i postobligatoris), i que permet continuar amb la lluita contra la segregació escolar. El propòsit és proporcionar als infants i joves un entorn d’aprenentatge de referència per al barri i la ciutat.

Amb aquest acord, es posaran en marxa noves dinàmiques de treball en xarxa, en les dues escoles i l’institut, sobre la base de 4 pilars o línies estratègiques que incloguin noves propostes i més recursos,  des d’una mirada conjunta i de barri. La inversió total amb que s’acompanyaran aquestes noves dinàmiques de treball i de millora dels recursos serà de 3.098.476 euros en els propers 4 anys.

Al marge de la millora en els tres equipaments, la resta d’inversió que es farà en els propers 4 anys, anirà destinada a crear un espai de treball conjunt entre els 3 centres; a continuar en la dotació d’instruments que apostin per la innovació educativa; i per assegurar la continuïtat pedagògica en el pas de primària a secundària.

 

Les 4 línies estratègiques per a la Barceloneta

Adequació dels 3 equipaments en clau de projecte pedagògic comú

En els tres centres educatius públics de la Barceloneta, d’infantil, de primària i de secundària, es farà una inversió que superarà els 2.500.000 d’euros, 1.880.000€ per part del Departament d’Educació i 649.476€ per part de l’Ajuntament de Barcelona . A l’Institut Joan Salvat Papasseit s’abordarà una millora significativa de l’equipament ja que és el que presenta més necessitats.

En aquest centre s’invertiran en els propers 4 anys un total d’1.880.000 d’euros del Departament d’Educació, d’acord amb la competència de la Generalitat de manteniment dels centres d’educació secundària.

També les dues escoles de la Barceloneta tindran millores estructurals amb una inversió de l’Ajuntament de Barcelona de 472.561 euros a l’Escola Alexandre Galí i 176.915 euros a l’Escola Mediterrània. En aquest cas, la competència de manteniment dels centres d’educació infantil i primària correspon a l’administració municipal.

Les actuacions d’adequació d’aquests tres equipaments estan enfocades a la millora de la qualitat física dels espais interiors i exteriors, implementant la relació física i d’activitats dels centres amb el barri.

 

Una proposta pedagògica compartida i arrelada a la comunitat

Es proposa obrir espais de treball conjunt de les tres direccions per coordinar i compartir projectes educatius, a través de reunions de seguiment de les propostes de treball al llarg de tot el curs de forma sistemàtica. També es vol impulsar un treball coordinat explicant a les AFA i a les famílies dels tres centres aquestes sinèrgies i programes que es posin en marxa.

Aquesta línia de treball significa també estendre el marc d’aliances i col·laboracions estables amb entitats properes, de prestigi i tradició a la ciutat, algunes de les quals ja col·laboren al barri, com poden ser: la Fàbrica del Sol, l’Institut de Ciències del Mar, el Museu Marítim, l’Escola de Música Xamfrà… Aquestes institucions emblemàtiques poden multiplicar la força dels dos eixos temàtics que, actualment, ja es treballen: l’eix de la sostenibilitat ambiental vinculat sobretot al mar i l’eix de la música i les arts vinculat a la riquesa de diversitat cultural.

 

Continuar l’aposta per la innovació educativa

La proposta del Consorci d’Educació passa per dotar els tres centres d’unes competències instrumentals, recursos i oportunitats en matèria de plurilingüisme, transformació digital, valors de ciutadania, metodologies d’aprenentatge personalitzades compartides i d’Educació mediambiental. L’acord també contempla incrementar el suport en els àmbits de l’educació inclusiva.

Totes aquestes propostes de treball conjunt acompanyades i assessorades pels equips del Consorci, de la inspecció, els Serveis Educatius, i l’Ajuntament de Barcelona, sempre contemplen una capacitació per als docents dels tres centres, així com un mentoratge extern amb especialistes.

 

Assegurar la continuïtat en el pas de primària a secundària

Un dels eixos d’actuació d’aquestes 4 línies estratègiques és garantir el pas de primària a secundària a través d’un projecte educatiu, i comunitari per al barri. Tres centres educatius amb un sol itinerari, tot i mantenir la diversitat dels projectes i de l’oferta educativa.

Des del Consorci d’Educació també es vol potenciar que les tres comunitats treballin coordinada i conjuntament en les diferents etapes educatives, perquè així hi hagi una continuïtat d’una etapa a l’altra (escoles bressol, infantil, primària, secundària i postobligatòria).

 Compartiu aquest contingut