Generalitat, Ajuntament de Barcelona, administracions locals i tercer sector acorden que les subministradores financin el 60% de la despesa de pobresa energètica : Servei de Premsa

Generalitat, Ajuntament de Barcelona, administracions locals i tercer sector acorden que les subministradores financin el 60% de la despesa de pobresa energètica

18/12/2019Temps estimat de lectura: 5 minuts

La proposta de conveni també estableix que les empreses elèctriques i de gas assumeixin el 100% del deute acumulat per les famílies amb una situació de vulnerabilitat acreditada per serveis socials fins a la signatura del conveni

La Generalitat de Catalunya constituirà un òrgan gestor que centralitzi la comunicació amb les empreses subministradores i que determini, coordini i co-gestioni els ajuts que estableix la llei 24/2015

“Com a Ajuntament de Barcelona no acceptarem cap rebaixa ni cap cessió”, ha reivindicat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez

La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Taula del Tercer Sector i l’Aliança contra la Pobresa Energètica han presentat aquest dimecres la proposta de conveni que el Govern plantejarà a les empreses subministradores per atendre les famílies en situació de pobresa energètica. Es tracta del document que la Generalitat, les administracions locals i el tercer sector han acordat després de diverses reunions de treball com a resposta a les situacions de vulnerabilitat energètica i davant les amenaces d’algunes companyies de tallar el subministrament a famílies catalanes.

El text acordat, amb el qual la Generalitat iniciarà la negociació amb cadascuna de les subministradores, estableix que siguin les companyies d’energia elèctrica i gas les qui assumeixin el deute acumulat fins a la signatura del conveni per les persones i famílies acreditades com a vulnerables o en risc d’exclusió residencial.

La proposta de conveni també inclou que les companyies subministradores col·laboraran a partir d’ara amb les administracions per fer front a les despeses derivades de la pobresa energètica. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya crearà un Fons d’Atenció Solidària que haurà d’estat finançat com a mínim en un 60% per les companyies subministradores, i com a màxim en un 40% per les administracions públiques, per tal de dotar i efectuar les transferències de recursos econòmics als ens locals per als ajuts a les llars i famílies vulnerables. Les aportacions de les administracions públiques al Fons d’Atenció Solidària seran del 50% per part del Govern de la Generalitat i del 50% per part del conjunt d’administracions locals i supralocals.

A més, la Generalitat de Catalunya constituirà un òrgan gestor que centralitzarà la comunicació amb les empreses subministradores i que determinarà, coordinarà i co-gestionarà els ajuts per a les persones acreditades com a vulnerables o en risc d’exclusió residencial que estableix la Llei 24/2015, amb la cooperació i la participació dels ens locals.

“Com a Ajuntament de Barcelona no acceptarem cap rebaixa ni cap cessió. Per a nosaltres aquesta ja és una proposta que és el mínim acceptable”, ha reivindicat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez. La tinenta d’alcaldia ha celebrat l’acord, tot i admetre que arriba tard, i ha recordat que la ciutat de Barcelona, a través de la feina que fan el 11 Punts d’Assessorament Energètic (PAE) ha atès unes 75.000 llars i ha evitat 32.000 talls de subministrament amb la defensa estricta de la Llei 24/2015.

Col·laboració sota la Llei 24/2015

En l’elaboració de la proposta de conveni hi han participat la Generalitat de Catalunya, les quatres Diputacions, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Taula del Tercer Sector i l’Aliança contra la Pobresa Energètica.

En el document acordat, la Generalitat de Catalunya i les empreses signants es comprometen a col·laborar per combatre la pobresa energètica i garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i gas perquè ningú en quedi exclòs per raons econòmiques. En aquest sentit, l’acord reitera que les empreses no poden dur a terme talls de subministraments a cap família en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial, tal com estableix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

A banda del finançament del 60% del Fons d’Atenció Solidària, el conveni també preveu que les companyies aportaran una quantitat addicional en concepte de costos associats a la gestió, informació, atenció directa i formació. En concret, l’acord proposat diu que les empreses subministradores realitzaran una aportació addicional al Fons d’Atenció Solidària equivalent al 50% dels costos associats a la gestió, informació, atenció directa i formació de les persones consumidores vulnerables o en risc d’exclusió residencial corresponents a totes les administracions que presten serveis  d’assessorament energètic i serveis socials en l’àmbit de la pobresa energètica. Aquesta despesa serà calculada per la Generalitat i es concretarà anualment amb cadascuna de les empreses subministradores tenint en compte la seva quota de mercat.

Entre d’altres obligacions, les companyies es comprometen a realitzar una promoció activa del bo social i una adaptació d’aquest a la situació econòmica de Catalunya, indexant-lo a l’IRSC, també amb la conseqüent reducció i optimització de la potència de consum.

També s’estableix que davant d’un avís d’impagament i abans de fer qualsevol tall del subministrament, l’empresa s’ha d’adreçar als ens locals titulars dels serveis socials bàsics on resideix la persona afectada per sol·licitar un informe que acrediti si la persona es troba o no en una situació de risc d’exclusió residencial.

Les empreses subministradores hauran de facilitar informació a les administracions competents ens serveis socials i en matèria de consum que permeti un coneixement global de la xarxa d’electricitat i gas, i de les famílies que poden veure’s afectades per situació de pobresa energètica.

Les companyies no podran facilitar en cap cas les dades de les persones amb un informe de serveis socials a empreses especialitzades en el recobrament de deute, a fi d’evitar l’assetjament telefònic, i hauran de retirar totes les demandes de reclamació de quantitat interposades a aquestes famílies. També caldrà que sol·licitin la paralització dels procediments judicials que es trobin en fase d’execució i comptin amb embargaments sobre famílies protegides per la llei i gestionaran la retirada de les dades de les que es trobin en llistes de morositat.

Acord entre Generalitat i Administracions locals per un abordatge integral

D’altra banda, la Generalitat i les Administracions locals també signaran un acord per l’establiment de mesures d’abordatge integral de la gestió de la pobresa energètica.

Aquesta acord estableix un protocol per tal de cercar vies de col·laboració i coresponsabilitat que permetin combatre la pobresa energètica, garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i de gas, i que ningú en quedi exclòs per raons econòmiques.

L’objectiu del protocol és abordar de manera integral la gestió, la prevenció i la intervenció social en l’àmbit de la pobresa energètica a Catalunya i establir els acords per tal que el Govern de la Generalitat i el conjunt de les administracions públiques locals es coresponsabilitzin, conjuntament amb les companyies subministradores, en el finançament i la dotació del Fons d’Atenció Solidària per a la pobresa energètica.

L’acord també fixa que les aportacions de les administracions públiques al Fons d’Atenció Solidària seran del 50% per part del Govern de la Generalitat i del 50% per part del conjunt d’administracions locals.

D’altra banda, la Generalitat facilitarà un model únic de comunicació entre les companyies subministradores i els ens locals i comarcals per tal de facilitar la gestió d’impagaments i l’elaboració de l’informe de vulnerabilitat.

Així mateix, s’impulsarà un Pla específic, amb la participació de tots els agents implicats, i especialment les administracions locals i el tercer sector social,  per a la millora del coneixement del fenomen i la prevenció de les situacions de la pobresa energètica, així com la intervenció social, de consum i d’habitatge per evitar la cronificació de les situacions de pobresa energètica.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
pobresa energética/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina