L’Ajuntament de Barcelona edita una Guia de bones pràctiques LGTBI per a les empreses : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona edita una Guia de bones pràctiques LGTBI per a les empreses

18/12/2019

El document de 60 pàgines és un instrument perquè les organitzacions incorporin a les seves polítiques laborals i pràctiques empresarials a la diversitat sexual i de gènere

La guia assessora a les empreses en la gestió de la diversitat, proporcionant eines per la gestió del talent i la selecció, promoció i gestió del personal, polítiques per la direcció empresarial, possibles partners en la matèria a nivell internacional i recomanacions pels plans de contractació i comunicació externa de l’empresa

Un estudi demostra que 6 de cada 10 persones LGTBI a Espanya oculten la seva orientació sexual o identitat de gènere en els seus llocs de treball

L’Ajuntament de Barcelona ha editat una guia de bones pràctiques LGTBI per a les empreses per enfortir el seu compromís amb la diversitat sexual i de gènere. Aquesta guia és un suport per acompanyar el teixit empresarial de Barcelona a adoptar una millor gestió de la diversitat sexual i de gènere per tal de garantir els drets de les persones LGTBI i enfortir les capacitats i innovació de les empreses.

 

 

 

Garantir el respecte de la diversitat sexual i de gènere i la protecció dels drets de les persones LGTBI als llocs de treball és una necessitat urgent. Segons l’estudi ‘La Diversitat LGTBI en el context laboral a Espanya’, 6 de cada 10 persones LGTBI oculten la seva orientació sexual o identitat de gènere en els seus llocs de treball, el que justifica la necessitat d’aquesta guia i de polítiques per garantir el respecte de la diversitat sexual i de gènere en tots els àmbits de la societat.

El document de 60 pàgines suposa una pauta per adaptar la realitat interna de cada organització tenint en compte la diversitat per orientació sexual i identitat i expressió de gènere, per tal d’avançar cap a empreses més diverses, on tothom s’hi senti representat i respectat i més capaces de donar resposta a les demandes socials actuals. A més, el fet de posar en marxa aquestes accions impacta positivament en la imatge i la reputació de cada companyia, i demostra que l’organització evoluciona al mateix ritme que ho fa la societat. L’objectiu és garantir els drets de les treballadores i treballadors LGTBI i afavorir un ecosistema empresarial més just i inclusiu en l’entorn econòmic barceloní.

El tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i president de Barcelona Activa, Jaume Collboni, ha assenyalat que “Barcelona és una ciutat gay-friendly, amiga de la comunitat LGTBI, i això traslladat al món de les empreses es tradueix en més atracció de talent perquè les persones que es plantegen traslladar-se veuen Barcelona com una ciutat on poden desenvolupar el seu projecte de vida plenament”, i ha destacat que “ésser una empresa que fomenta la diversitat sexual i de gènere, enforteix l’empresa, i aquesta guia és una pauta per assolir ser més competitius i ajudar a construir una societat millor”.

L’organisme pioner i que ha marcat el camí ha estat l’Organització de Nacions Unides (ONU) que, mitjançant uns principis de conducta per a les empreses, les convida a posar en valor la diversitat i a promoure una cultura de respecte i igualtat, tant en el lloc de treball com en les comunitats en què operen.

Partint d’aquesta iniciativa, Barcelona Activa, que també ofereix cursos online i presencials i assessora a les empreses en matèria de Responsabilitat Social Corporativa i qüestions ètiques, ara comptarà amb una eina per explicar de forma clara i exemplificadora com aconseguir que la diversitat i inclusió LGTBI es converteixi en un valor de cultura empresarial.

 

La diversitat genera idees més innovadores, segons el 85% de les empreses

La guia ofereix des d’estudis de percepcions internes dins l’organització, amb enquestes i entrevistes, fins recomanacions per a evitar prejudicis en els processos de selecció, o per elaborar un pla de comunicació extern en concordança al temps actual.

La diversitat, lluny de suposar un repte complex, és una oportunitat per tota l’empresa, i així ho tracta la guia. Per exemple, algunes dades extretes de diversos estudis mostren que el 85% de les empreses creuen que la diversitat genera idees més innovadores, segons publica Forbes al Global Diversity and Inclusion; i el 71% de les persones LGTBI i el 82% de les persones compromeses prefereixen comprar béns i serveis d’empreses inclusives amb el col·lectiu LGTBI, segons el Center for Talent Innovation.

En uns altres estudis, de la consultora Out Now, les persones LGTBI que expressen obertament la seva orientació sexual són una mitjana d’un 24% més productives, mentre que aquestes persones si no ho expressen tenen un 17% més de probabilitat de canviar l’empresa.

 

Exigir bones pràctiques als proveïdors

A més d’abordar aquestes bones pràctiques dins de les organitzacions internes i els propis negocis, es recomana a les empreses a convidar i exigir aquestes mesures també amb proveïdors o interlocutors de l’empresa, perquè es treballi conjuntament la igualtat d’oportunitats, la inclusió de la diversitat i la no discriminació.

Per a les empreses que realitzen operacions a altres països és aconsellable identificar els partners LGTBI locals que donen suport a les empreses en la gestió de la diversitat. A la guia se’n destaquen, entre d’altres, L’Autre Cercle, de França; L’Stonewall i l’OutStanding, del Regne Unit; l’Out&Equal, Human Rights Campaign, OutLeadership, o Lesbians Who Tech, dels Estats Units; o el GNetwork360, de l’Argentina, per mencionar-ne uns quants.

 

Avenços històrics

El compromís de Barcelona amb la diversitat sexual i de gènere ve de lluny. Des de fa quatre dècades, la ciutat va viure la primera manifestació pels drets de les persones LGTBI a Espanya. Aquella protesta va fer aflorar la lluita que durant decennis havien exercit diverses organitzacions i entitats socials a favor de la igualtat de lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals.

En gran part fruït d’aquelles mobilitzacions, el sistema legal garanteix no només la igualtat de les persones LGTBI, sinó que preveu diverses mesures per eradicar la LGTBIfòbia en tots els àmbits de la vida, com ara la creació de l’Oficina per la no Discriminació, als anys 80, fins a l’aprovació de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i posar fi a l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

En l’àmbit municipal, el Pla per la Diversitat Sexual i de Gènere 2016-2020 és el principal instrument d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a promoure la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en el conjunt de les polítiques municipals i per a promoure l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual. Es tracta d’un pla transversal orientat a garantir els drets dels col·lectius LGTBI i a fer visible que la diversitat sexual i de gènere és un bé comú i una riquesa de la ciutat. És l’expressió del compromís de l’Ajuntament en el seu conjunt amb aquest objectiu i en conseqüència inclou mesures i estratègies d’acompanyament en diferents àmbits per a avançar cap a una ciutat més inclusiva. La guia de bones pràctiques LGTBI per a les empreses que ara presentem és un dels resultats destacats de la feina que s’ha dut a terme en l’àmbit laboral, proporcionant eines a les empreses per a revisar els seus procediments interns i externs des d’aquesta perspectiva.

En el procés d’elaboració d’aquesta guia, s’han realitzat diferents seminaris i entrevistes, i se’n destaca la participació de les empreses de la Red empresarial por la Diversidad LGTBI+ com ara Sodexo, SAP, Uría Menéndez, Axel Hotels, Accenture, King ThoughWorks, la Fundación Diversidad i l’Associació Catalana d’Empreses LGTBI (ACEGAL). També ha rebut el suport i aportacions de les organitzacions sindicals CCOO i UGT, i es va presentar al Consell municipal LGTBI. Quant a l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea de Feminismes i LGTBI ha tingut un pes important en la creació d’aquesta guia.

La Guia es pot sol·licitar a l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa de manera gratuïta i es pot descarregar des del seu web. Barcelona Activa impulsa en les seves línies estratègiques treballar la Igualtat com a empresa responsable i en traslladar aquestes polítiques a empreses de la ciutat. L’agència impulsa la comunicació inclusiva en la diversitat, s’implica en la festivitat del Dia de l’Orgull i fa formació per prevenir i abordar l’assetjament que es puguin derivar d’aquests casos. Darrerament, l’agència municipal ha obtingut reconeixements del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la posada en marxa d’aquestes iniciatives. De la mateixa manera, es treballa pel compliment de l’Agenda 2030, i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en aquest aspecte, el número 5, d’Igualtat de Gènere, i el número 10, de reducció de les desigualtats.Compartiu aquest contingut