Barcelona aprova l’ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions : Servei de Premsa

Barcelona aprova l’ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions

20/12/2019Temps estimat de lectura: 5 minuts

El Ple aprova de forma definitiva l’ordenança de la ZBE, el marc normatiu de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona

En el text s’estableixen les condicions de circulació i les exempcions i autoritzacions que es podran tramitar a través del registre metropolità de vehicles

Hi haurà un punt informatiu presencial sobre la ZBE a Barcelona, situat a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de la plaça de Sant Miques en horari de tarda, de 16 h a 20 hores

El Plenari ha aprovat de forma definitiva l’ordenança que regula la Zona de Baixes Emissions, que a partir de l’1 de gener restringirà la circulació dels vehicles més contaminants a la ciutat de Barcelona. Es tracta de la mesura més important posada en marxa dins l’Estat espanyol contra la contaminació de l’aire. El Ple ha aprovat l’ordenança amb els vots favorables del grups de govern, Barcelona en Comú i PSC,  ERC i Junts per Catalunya i amb l’abstenció de Ciutadans, el PP i Barcelona pel Canvi.

La posada en marxa de la ZBE evitarà que 50.000 cotxes contaminants entrin a la ciutat els dies laborables. Una mesura que protegirà la salut de la població, perquè la contaminació provocada pel trànsit, especialment per NO2, té un fort impacte en la salut i és una causa de mort prematura, es van produir 351 casos vinculats l’any 2018.

 

La Zona de Baixes Emissions

La ZBE Rondes de Barcelona és una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona (excepte la Zona Franca industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes) i els municipis circumdants a les rondes, Sant Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d’Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. L’objectiu principal d’aquesta mesura és la millora de la qualitat de l’aire que respirem per garantir el dret a la salut de tots els veïns i veïnes.

 

A partir de l’1 de gener del 2020

Es prohibeix permanent de circulació dins la ZBE Rondes de Barcelona a turismes, motos i ciclomotors que no disposin etiqueta ambiental de la DGT.

L’horari de la ZBE és 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres, dies laborables.

 

Vehicles autoritzats per circular a la ZBE i autoritzacions

 

Primer any amb moratòria

Les furgonetes, camions i autobusos que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT tenen un any de moratòria per adaptar els vehicles i flotes a la normativa de la Zona de Baixes Emissions. A partir de l’1 de gener de 2021 tindran l’accés restringit a la ZBE.

Les persones que tenen i acreditin uns ingressos econòmics inferiors a l’IMPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) més un 10% i que necessiten el vehicle per treballar, és a dir, que el vehicle suposi un instrument indispensable per a l’exercici de la seva activitat professional, podran beneficiar-se d’un any de moratòria a la Zona de Baixes Emissions. La proposta, formulada per grup municipal d’ERC, ha quedat inclosa en el text d’ordenança que avui dictaminarà la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

 

El règim sancionador

Les sancions s’estableixen en 100 euros per a les infraccions lleus, 200 euros en el cas d’infraccions greus i 500 euros les molt greus. L’ordenança també recull que els ingressos de les sancions és destinaran a finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat sostenible.

El sistema sancionador també inclou el criteri de reiteració en 90 minuts, és a dir, qualsevol cotxe sancionat que al cap de 90 minuts segueixi circulant per la ZBE, pot tornar a ser sancionat passat aquest temps.

 

Seguiment de la mesura

Pel que fa al seguiment dels efectes de la mesura de restricció en la qualitat de l’aire, tal i com s’especifica en l’article 16 de l’ordenança, s’analitzaran els resultats de l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions tant pel que fa a la qualitat de l’aire com en el de repercussions econòmiques i socials.

L’Ajuntament ha dissenyat de forma conjunta amb experts científics i socials i també amb altres administracions, una metodologia que permet fer aquest seguiment de l’impacte ambiental, social i en la salut. Aquest seguiment es farà a través dels resultats de les estacions de la xarxa de vigilància i control i altres indicadors de mobilitat i de campanyes específiques de mesura que es faran de forma periòdica a la ciutat. D’aquests resultats també se’n farà un seguiment específic a la Taula Contra la Contaminació de l’Aire.

 

Informació sobre la ZBE i atenció a la ciutadania

A partir del 9 de gener, el servei d’atenció a la ciutadania sobre la Zona de Baixes Emissions també es podran dirigir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la plaça Sant Miquel de Barcelona. L’horari d’atenció serà de 16 h a 20 hores en dies feiners i els dissabtes, de 9h a 14 hores i de 16 h a 20 hores.

Aquest punt informatiu es complementa amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’AMB a la Zona Franca (c. 62, número 16-18), en horari de dilluns a divendres de 9 h a 14 hores, dies laborables, que ja està en funcionament des del passat 16 de desembre. També a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat es donarà suport i atenció per al registre de vehicles per circular a la ZBE.

D’altra banda, a partir del 9 de gener també es desplegarà la segona fase d’informadors i informadores al carrer. Durant dues setmanes se situaran en 50 punts clau de la ciutat en torn de matí i de tarda en les hores de major afluència de persones que deixin o recullin els seus vehicles per informar i resoldre dubtes a la ciutadania. Per això lliuraran futlletons informatius, que també es poden trobar a les OAC, en equipaments municipals, als autobusos de TMB i altres punts de distribució.

Tota la informació de la Zona de Baixes Emissions és al web de Qualitat de l’Aire i al web de Zona de Baixes Emissions Rondes BCN.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
ZBE/ Zona de Baixes Emissions/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina