Barcelona accelera la implantació de l’Agenda 2030 : Servei de Premsa

Barcelona accelera la implantació de l’Agenda 2030

10/01/2020

L’Ajuntament ha creat una comissió transversal interna presidida per la tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, i que comptarà amb la participació de gairebé una trentena de representants de totes les àrees del govern

Amb la creació d’aquest òrgan transversal, l’Ajuntament fa un pas més en l’impuls de l’Agenda 2030 per tal de fer front als reptes de l’emergència climàtica, els efectes de la crisi econòmica i les desigualtats socials

L’Agenda 2030 és el resultat d’un acord assolit l’any 2015 pels 193 estats membres de les Nacions Unides i que es concreta en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que tenen incidència en els camps ambiental, social, econòmic i institucional

L’Ajuntament de Barcelona ha assolit, en aquest mandat, el compromís d’impulsar l’Agenda 2030 i assumir com a propis els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts pels 193 estats membres de les Nacions Unides l’any 2015, en matèria ambiental, econòmica i social. Amb aquest objectiu s’ha creat una comissió per a l’impuls i l’assoliment de l’Agenda 2030, presidida per la tercera tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, Laia Bonet, vicepresidida pel Comissionat d’Agenda 2030, Miquel Rodríguez Planas, i que compta amb la participació de gairebé una trentena de representants de totes les àrees del govern municipal.

En el Plenari del Consell Municipal del 30 de setembre de 2019 es va aprovar una Declaració Institucional que reitera el compromís en la consecució dels ODS com a prioritat política per l’Ajuntament de Barcelona. L’Agenda 2030 i els ODS constitueixen un full de ruta que ha d’ajudar a Barcelona a reforçar i consolidar un model de desenvolupament que generi riquesa i alhora permeti reduir les desigualtats i lluitar contra el canvi climàtic.

L’aplicació de l’Agenda 2030 esdevé essencial en la lluita contra l’Emergència Climàtica, alhora que es presenta com una oportunitat per definir una ciutat més sostenible, entesa des de tres dimensions inseparables: l’econòmica, la social i l’ambiental. El compliment dels ODS ha de permetre a Barcelona seguir generant riquesa per combatre les desigualtats, respectant l’entorn i garantint un futur per les properes generacions.

 

 

Per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i lluitar contra l’actual situació d’emergència climàtica és necessari desenvolupar polítiques innovadores i eficaces. Per aquesta raó, l’actual govern és conscient de la necessitat d’un nou model de governança basat en les aliances amb la ciutadania, les entitats, el sector empresarial i la resta d’Administracions; on es treballi des d’una economia més sostenible i es garanteixi la cohesió social.

La tercera Tinència d’Alcaldia vol treballar en l’estratègia d’impuls dels ODS a partir de tres línies diferenciades: localització, avaluació i innovació. En primer lloc, la localització comporta concretar a nivell de ciutat els compromisos vinculats als 17 ODS, i a les 169 fites que incorporen, per tal de poder avaluar seguidament la situació actual i l’evolució de la ciutat respecte a les fites establertes. I finalment, proposar les polítiques innovadores que permetin assolir la diferència existent entre la situació actual i el compromís al que es vol arribar.

Per dur a terme aquestes accions, l’Ajuntament ha creat una comissió transversal, formada per les estructures gerencials de l’Ajuntament, amb l’objectiu de coordinar l’acció del govern municipal, que tindrà l’Agenda 2030 com a principal eix vertebrador. L’estratègia plantejada aposta per un treball conjunt a partir d’un lideratge ferm de l’Ajuntament pel compliment dels ODS, el compromís de generar consciència i complicitat per part de tots els agents de la ciutat i la voluntat de posicionar Barcelona com a referent internacional en el desplegament de l’Agenda 2030.

La tercera tinenta d’alcaldia ha destacat la importància de complir amb l’Agenda 2030 ja que “és essencial per lluitar contra l’Emergència Climàtica, però també per lluitar contra les desigualtats alhora que generem riquesa. Els reptes són enormes, i per assolir-los cal treballar de forma diferent, cal innovar. La Zona de Baixes Emissions és un clar exemple d’aquesta manera de fer política innovadora en el marc de l’Agenda 2030”. Bonet ha afegit “tenim 10 anys per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i cal que a Barcelona accelerem la seva implementació. Per això ens cal treballar de forma transversal i innovadora”.

Per aquest motiu, els propers passos a seguir per la comissió transversal són tant acordar la localització de les fites i la implantació de noves polítiques, com treballar en els informes d’avaluació de l’Agenda 2030. També es crearà un Consell Acadèmic Assessor amb la finalitat d’avaluar la localització de les fites i les propostes de noves polítiques necessàries per assolir l’Agenda 2030. Alhora es gestionarà una taula de ciutat per l’impuls de l’Agenda 2030 on hi tindran paraula entitats, col•legis professionals i empreses. La participació ciutadana es portarà a terme a partir del Programa d’Actuació Municipal (PAM).

Amb totes aquestes iniciatives, l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el més ferm compromís de la ciutat amb el planeta, les persones, la prosperitat i la pau, a través d’una governança democràtica seguint els principis de l’Agenda 2030, en el benentès que la seva aplicació representa un pas clar i decidit cap a un món més just i sostenible.Compartiu aquest contingut