Acord per a l’adquisició de la finques de les casetes d’Encarnació, a Gràcia : Servei de Premsa

Acord per a l’adquisició de la finques de les casetes d’Encarnació, a Gràcia

17/01/2020Temps estimat de lectura: 2 minuts

La comissió de govern ha aprovat dedicar 6 milions d’euros per a l’expropiació de les finques del carrer Encarnació on està previst construir una escola bressol amb la possibilitat d’incloure-hi habitatge dotacional.

La catalogació de l’alzina bicentenària que es troba al jardí d’aquesta parcel·la propiciarà la revocació de la llicència d’obres de construcció a la propietat, que preveia enderrocar les casetes i edificar un edifici d’habitatges privat

La comissió de govern va donar el vist-i-plau ahir al conveni que recull les actuacions a realitzar per revocar la llicència d’obres de construcció, retirar l’autorització d’enderroc i determinar la responsabilitat patrimonial i el preu per a l’expropiació de mutu acord de les finques de les casetes del carrer Encarnació 13-15 i 17, al districte de Gràcia, per un preu de 6 milions d’euros.

En aquesta parcel·la es troba una alzina bicentenària que s’ha catalogat perquè formi part del llistat d’Arbres d’Interès Local i, per tant, gaudeixi de la protecció com a bé d’interès públic. Gràcies a aquesta catalogació, l’Ajuntament va poder dictar les mesures cautelars per aturar les obres d’enderrocament de les dues edificacions singulars de la finca, i posteriorment revocar la llicència d’obres que tenia concedida la propietat, que hi volia construir un edifici d’habitatges.

La revocació de la llicència a més comporta la indemnització per responsabilitat patrimonial a que la comissió de govern també ha donat llum verda en un importa de 1.408.399,86 euros als propietaris de la parcel·la, de les quals corresponen 404.077,077 euros per dany emergent i 1.004.322,09 euros per lucre cessant. Amb aquest acord es pretén limitar l’import d’aquesta responsabilitat patrimonial i evitar litigis respecte a mateixa.

L’acord municipal amb la propietat preveu que aquesta retiri el contenciós administratiu que va interposar contra el procés de catalogació de l’alzina i que faciliti la tramitació de la modificació puntual del Pla General que permet que les finques es destinin a equipament municipal. D’aquesta manera, el consistori podrà continuar impulsant la modificació del planejament respecte aquestes finques amb la voluntat del consistori és construir-hi una escola bressol, amb la possibilitat d’incloure-hi habitatge dotacional.

Paraules clau

casetes d’Encarnació/ Gràcia/