Barcelona eliminarà el paper en la tramitació dels més de 50.000 contractes que fa anualment : Servei de Premsa

Barcelona eliminarà el paper en la tramitació dels més de 50.000 contractes que fa anualment

02/02/2020

L’Ajuntament de Barcelona i els ens adscrits van subscriure 54.062 contractes, amb un volum econòmic de 1.338 milions d’euros al 2018

El consistori abandonarà el paper a l’hora de tramitar els milers de contractes

També s’hi afegiran l’Institut Municipal d’Informàtica I Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA)

La resta d’organismes autònoms s’hi aniran afegint al llarg d’aquest any 2020, i les cinc darreres societats mercantils ho faran l’1 de juny de 2021

La mesura permet una major transparència dels processos i, en una segona fase, l’aplicació de la intel·ligència artificial a l’àmbit de la contractació

Amb la nova eina, la presentació d´ofertes de contractes es podrà fer els 365 dies de l’any, les 24 h del dia i afectarà a desenes de milers de contractes

Durant l’any 2018, l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens adscrits van subscriure 54.062 contractes, amb un volum econòmic de 1.338 milions d’euros

El portal és possible gràcies a una plataforma tecnològica que van adquirir conjuntament els ajuntaments de Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Premià de Mar i Terrassa per tal de reduir costos

L’Ajuntament de Barcelona deixarà d’utilitzar el paper en les desenes de milers de contractes que subscriu anualment. A partir de l’1 de febrer, un únic portal electrònic unificarà tots els tràmits de presentació d´ofertes de contractacions de l’Ajuntament. La mesura permet una major transparència, eficiència i agilitat.

L’Ajuntament de Barcelona i els seus ens adscrits van subscriure 54.062 contractes a l’any 2018, amb un volum econòmic de 1.338.902.047,26 euros. D’aquests contractes, 12.302 els va subscriure el mateix Ajuntament, mentre que 41.760 contractes, la resta del Grup Municipal del consistori.

El primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, ha remarcat que “a l’Ajuntament de Barcelona s’aplicarà el principi de “Paper Zero” en la contractació pública. Això ens permet no només suprimir paper i per tant fer una aportació a la sostenibilitat, sinó també millorar l’eficiència, la immediatesa dels processos i la transparència i l’accessibilitat per a les pimes. A nosaltres ens preocupa molt que les mitjanes i petites empreses tingui accés a la contractació de la ciutat. I a partir del principi de “Paper Zero” i de canal únic de contractació amb l’Ajuntament estem facilitant-ho.

Amb la nova eina, la presentació d´ofertes de contractes es podrà fer els 365 dies de l’any, les 24 h del dia. D’aquesta manera, es guanya rigorositat, garantint la publicitat durant tot procediment i es facilita la participació de les PIMES locals en licitacions de poca quantia econòmica.

A partir de l’1 de febrer, doncs, el Portal de Contractació Electrònica es convertirà en l’únic canal de comunicació entre els licitadors i adjudicataris i els òrgans de contractació de l’Ajuntament de Barcelona, així com de l’Institut Municipal d’Informàtica i de Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA). La resta d’organismes autònoms s’hi aniran afegint al llarg d’aquest any 2020. I les cinc darreres societats mercantils ho faran l’1 de juny de 2021.

 

Sistema integral de contractació electrònica

El portal es desenvolupa en el marc del desplegament del Sistema Integral de Contractació Electrònica (SICE) de l’administració i per tal de disposar de noves eines que permetin fer un control més acurat de les polítiques públiques on intervé la contractació. És per aconseguir-ho que es crea el gestor intern que millora la tramitació de l’aprovació d’expedients de contractació i el portal extern per a la relació amb els contractistes.

En una segona fase del SICE, al març de 2021, aquestes dues eines (gestor i portal) permetran fixar les bases per, en un futur, aplicar intel·ligència artificial a l’àmbit de la contractació amb la introducció de l’Expedient electrònic de contractació, de manera que es gestionin les dades obtingudes durant el procés del contracte de forma automatitzada i que a partir d’aquestes dades, el sistema proposi un nou expedient de contractació millorat, agilitant el procés i homogeneitzant-lo per al conjunt de processos del consistori.

El fet d’afavorir la relació telemàtica amb les empreses licitadores i proveïdores també facilita l’accessibilitat de les PIMEs a les licitacions municipals, donant compliment a allò establert en les directives comunitàries i transposat en la nova llei 9/2017 de contractes del sector públic, respecte a la política de foment de la contractació pública amb aquest àmbit del teixit empresarial.

 

Declaracions de Jaume Collboni

VÍDEO (format MP4)

ÀUDIO (format WAV)Compartiu aquest contingut