Noves mesures relacionades amb la mobilitat de la ciutadania : Servei de Premsa

Noves mesures relacionades amb la mobilitat de la ciutadania

16/03/2020

L’Ajuntament de Barcelona anul·la el servei de Bicing, d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries. Metro i autobusos de TMB adapten el servei en base a la demanda actual de passatge, que s’ha reduït entre el 75 i el 80%, i a les modificacions de comportament en els desplaçaments dels usuaris

Es facilita la distribució de productes i la realització de serveis essencials a partir de la flexibilització de la càrrega i la descàrrega, a més de l’aplicació de mesures autonòmiques i estatals

Aquest matí entre les 7:00 i les 10:00 hores, s’han detectat importants disminucions de trànsit a la ciutat, amb una davallada del -41,5% al accessos, un -44,6% a l’interior de la ciutat i un -39,8% a les Rondes

L’Ajuntament de Barcelona seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i amb l’objectiu compartit de limitar la propagació de la COVID-19 i garantir els serveis essencials ha posat en marxa una sèrie de mesures relacionades amb la mobilitat ciutadana.

D’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries i en plena coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit suspendre l’activitat del servei del Bicing. En conseqüència, a partir de les 14:00 hores d’avui els usuaris ja no podran agafar bicicletes, entre les 14:00 i les 15:00 hores els usuaris podran anar retornant les bicicletes a les estacions, i a partir de les 15:00 hores el servei quedarà totalment suspès. Aquesta mesura estarà subjecte a les indicacions que a cada moment emetin les autoritats sanitàries.

A nivell de transport públic, el metro i els autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) estan experimentant una davallada de passatge d’entre el 75 i el 80%. No obstant, aquest matí s’ha produït un fenomen  inesperat al metro que ha desplaçat el comportament de la demanda, avançant  l’hora punta una hora abans de l’habitual. Com a conseqüència d’això s’han produït situacions de concentració de persones  entre les 6:00 i les 7:00 del matí, bàsicament a les línies 1 i 5. Degut a la situació de major demanda de la prevista, TMB incrementarà demà tota l’oferta possible a les línies de més afluència, la L1 i la L5 en aquesta franja horària i estudia la possibilitat de controlar l’accés a algunes estacions si es produeixen aglomeracions en moments puntuals.

TMB està oferint avui la màxima oferta possible amb el personal disponible. En aquest sentit, el servei oscil·la entre un 65% i un  75% del que seria l’oferta habitual d’un dia feiner, que es modula en funció de franges horàries i línies de més demanda. TMB avalua de forma continua l’evolució del comportament del passatge per adequar l’oferta a la demanda d’acord amb el personal disponible,  amb l’objectiu d’aconseguir que els ratios d’ocupació siguin inferiors a un terç de la demanda habitual, d’acord amb les indicacions de les autoritats administratives de Catalunya. En aquest sentit, es recorda l’obligació de limitar la mobilitat si no  és imprescindible. En cas que sigui necessari utilitzar el servei de metro es recomana als usuaris que es distribueixin al llarg del tren per evitar acumulacions, ja que habitualment els cotxes centrals són els que acostumen a tenir menor índex d’ocupació.

En un altre ordre, l’Ajuntament de Barcelona també garanteix la mobilitat i l’estacionament pel subministrament de productes i la realització dels serveis essencials. En aquest sentit s’han pres mesures com flexibilitzar la càrrega o la descàrrega, a part d’aplicar també les mesures decretades per Estat i Generalitat en relació a l’eliminació de limitacions per tonatge dels vehicles o els torns de descans. Recordar que les àrees DUM només poden fer-se servir per a l’activitat que estan destinades.

Durant aquest període de restriccions, l’estacionament en zona regulada en superfície (Àrea Verda i Blava) no es multarà. En aquesta situació d’excepcionalitat, l’objectiu és facilitar l’accés a treballadors de serveis essencials o per necessitats mèdiques. Finalment, els panells d’informació variable de la ciutat també incorporen missatges avisant de la situació de mobilitat restringida a la ciutat.

Aquest matí entre les 7:00 i les 10:00 hores, s’han detectat importants disminucions de trànsit a la ciutat, amb una davallada del -41,5% al accessos, un -44,6% a l’interior de la ciutat i un -39,8% a les Rondes.

Recordar que el moviment de les persones està limitat per assistir als centres sanitaris, adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat, anar al lloc de treball i retorn a la llar després de finalitzar la jornada laboral. També per assistir a persones grans o depenents o per raons de força major.Compartiu aquest contingut