El trànsit a la ciutat de Barcelona es redueix en 1,2 milions de desplaçaments diaris : Servei de Premsa

El trànsit a la ciutat de Barcelona es redueix en 1,2 milions de desplaçaments diaris

21/03/2020

Des de la declaració de l’Estat d’Alarma el trànsit diari a la ciutat ha baixat en un -71%. Les majors davallades es registren als accessos i a l’interior de Barcelona. La mobilitat en bicicleta i vehicles de mobilitat personal cau en un -81%

La xarxa de metro i d’autobusos de TMB experimenta baixades a l’entorn del -90% de passatge. La companyia avalua l’evolució per adequar l’oferta a la demanda, garantint una ocupació inferior a un terç. Els serveis de taxi també baixen en un -95%

L’Ajuntament de Barcelona recomana a la ciutadania que es quedi a casa i recorda que els moviments estan limitats a desplaçaments inajornables com anar a centres sanitaris, adquirir aliments o productes de primera necessitat o anar a treballar. També per assistir a persones grans o dependents o per raons de força major

Durant la primera setmana d’aplicació del Reial Decret d’Estat d’Alarma (RD 463/2020) per fer front a l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 la mobilitat a la ciutat de Barcelona s’ha vist reduïda de manera molt significativa.

En relació al trànsit, s’observa que hi ha hagut una reducció progressiva de la circulació de vehicles que es va iniciar el divendres 13, que va registrar un petit repunt el dilluns 16 (coincidint amb el primer dia laborable des de la declaració de l’Estat d’Alarma) i que des d’aquest moment ha continuat baixant fins a finals d’aquesta setmana.

Les últimes dades de divendres, compreses entre la franja de 0:00 a 24:00 hores indiquen una davallada global del -71% del trànsit. En el cas de l’hora punta de divendres, de 7:00 a 10:00 hores, aquesta baixada va ser del -64%. A nivell de ciutat, no s’ha detectat un augment de circulació relacionat amb desplaçaments de cap de setmana.

Per àmbits, la disminució de vehicles als accessos de Barcelona va ser durant tot el dia d’ahir del -74,3%, a l’interior de la ciutat del -73,5%, i a les Rondes del -61,4%. El passat dilluns, en la mateixa franja horària, les reduccions eren d’un -46,5% a accessos, un -57% a interior de la ciutat i d’un -44,2% a Rondes.

En base a aquestes dades, es pot concloure que dels 1,7 milions de desplaçaments diaris en vehicle privat i en dia laborable que es realitzen a Barcelona se n’estan deixant de fer 1,2 milions.

A nivell de transport públic, en els serveis d’autobús i metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) el descens encara ha estat més acusat. La reducció de la demanda a la xarxa d’autobusos se situa en un -91,4%, mentre que la baixada de passatge a la de metro s’estima en un -88%, tot i que s’experimenta més afluència en les hores punta del matí. Això vol dir que al finalitzar la setmana laboral només s’estan fent un 11% de les validacions que se solien fer cada dia feiner abans de la crisi, és a dir 1,9 milions de validacions menys. En aquest sentit, cal recordar que es continuen planificant els serveis reforçant la franja de l’hora punta, principalment a les línies de més usuaris.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) avalua de forma continua l’evolució del comportament del passatge per adequar l’oferta a la demanda d’acord amb el personal disponible, amb l’objectiu d’aconseguir que els ratis d’ocupació siguin inferiors a un terç de la demanda habitual, d’acord amb les indicacions de les autoritats administratives de Catalunya.

En relació a la resta d’operadors, tant Renfe Rodalies, com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i TRAM, també han experimentat baixades de passatge que oscil·len entre el -85 i el -90%.

De cara al cap de setmana l’oferta de la xarxa de transport s’adaptarà a les circumstàncies i demanda inusuals i, en línies generals, serà del 33-50% del que és habitual en dissabtes i diumenges. També el servei de bus nocturn, tant els servei metropolitans de l’AMB com els serveis interurbans de la Generalitat de Catalunya, serà aproximadament del 50% les nits de divendres, dissabte i diumenge.
Metro, FGC i TRAM, finalitzen el servei nocturn la mitjanit de divendres i la de dissabte, i en el cas de la xarxa de metro aquest horari especial serà fix per tots els dies de la setmana de manera que els trens circularan cada dia de 5 del matí a 12 de la nit.

Tots els operadors de transport públic han incrementat els protocols de neteja i desinfecció a tots els trens, combois i vehicles com a mesura preventiva per evitar el contagi de la COVID-19. També s’han tancat els punts presencials de venda de bitllets i d’atenció al client que no tinguin habilitada una separació física. Es demana que la comunicació sigui per telèfon o via telemàtica i que la compra es faci a través dels punts de venda automàtics, les aplicacions o per internet.

En els serveis de taxi al carrer, segons dades de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET), la demanda ha baixat un -95%. Els serveis de taxis a empreses també s’han reduït en un -85%. L’IMET ha recomanat als taxistes extremar les mesures higièniques. Encara que la capacitat dels vehicles taxi pot ser de fins a nou places, durant el període de vigència de l’Estat d’Alarma només s’acceptarà un passatger per taxi, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors o per una altra causa justificada. El seient situat al costat del conductor ha de restar lliure en tot moment.

Pel que fa a altres mitjans de transport, la circulació en els carrils bici (de bicicletes i vehicles de mobilitat personal) ha tingut una reducció continuada des del divendres 13 fins el dimecres 18. Des del dijous 19 s’observa una situació d’estabilitat, consolidant-se una disminució dels desplaçaments del -81%.

El servei del Bicing està suspès, d’acord amb les recomanacions sanitàries; i des del cap de setmana passat el Barcelona Bus Turístic i el Telefèric estan sense servei fins a nou avís.

L’Ajuntament de Barcelona continua recordant a tota la ciutadania l’obligació de no moure’s de casa si no és per raons d’estricta necessitat. El Reial Decret d’Estat d’Alarma estableix que la ciutadania només es pot desplaçar per:
– Adquirir aliments, medicaments i elements de primera necessitat.
– Assistir als centres sanitaris.
– Desplaçar-se al lloc de treball.
– Tornar al lloc de residència.
– Assistir les persones grans, menors i dependents.
– Desplaçar-se a entitats financeres.
– Passejar l’animal de companyia.
– Causa de força major.

Els desplaçaments s’han de fer individualment, excepte si s’acompanya a persones amb discapacitat o per alguna altra causa justificada. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATMB) establirà els mecanismes de compensació dels bitllets de transport públic que no s’han pogut utilitzar durant l’Estat d’Alarma per la COVID-19 un cop s’acabi la situació d’excepcionalitat i segons les condicions que determini. En el cas del Bicing també es perllongaran els abonaments mentre duri la suspensió del servei.Compartiu aquest contingut