Barcelona comença a distribuir les beques menjador a l’alumnat mentre duri l’aturada de classes per la COVID-19 : Servei de Premsa

Barcelona comença a distribuir les beques menjador a l’alumnat mentre duri l’aturada de classes per la COVID-19

23/03/2020

La distribució de la targeta s’iniciarà en un primer moment a 45 escoles de la ciutat i progressivament s’anirà contactant amb la resta de centres de la ciutat

El Consorci d’Educació de Barcelona contactarà amb cada una de les fa-mílies per concretar l’entrega de la seva targeta. Les famílies han d’esperar que es contacti amb elles per poder rebre-la

A aquelles famílies per a les que no sigui imprescindible disposar de la targeta en aquest moment, se’ls ofereix recollir-les en el seu centre educatiu quan aquest torni a obrir, garantint l’import íntegre de l’ajut

La mesura tindrà efecte mentre duri la vigència del decret d’alarma i fins que es suspenguin les actuacions preventives extraordinàries adoptades en el marc de l’activació del Pla d’Actuació del PROCICAT per malalties emergents amb motiu de l’emergència sanitària de la COVID-19

Aquestes actuacions s’emmarquen en l’acord que el Departament d’Edu-cació i el de Treball, Afers Socials i Família van signar amb La Caixa per garantir les beques menjador a tots els beneficiaris del curs 2019-2020 a través de la distribució de targetes moneder a tot Catalunya

Aquesta setmana s’inicia la distribució de les targetes moneder als 30.000 alumnes beneficiaris d’aquestes beques

El Consorci d’Educació començarà a distribuir durant aquesta setmana les targetes moneder per als 30.000 alumnes beneficiaris de beques menjador. El Consorci i l’Ajuntament de Barcelona han acor-dat, consultant amb algunes direccions dels centres, iniciar la distribució de la targeta en un primer moment a 45 escoles de la ciutat. El Consorci contactarà amb cada una de les famílies per concretar l’entrega de la targeta. Les famílies han d’esperar que es contacti amb elles per poder rebre la targe-ta. Progressivament, s’anirà contactant amb la resta de centres de la ciutat per anar concretant el procediment d’entrega a les famílies beneficiàries.

L’entrega de les targetes es fa seguint els protocols de seguretat establerts per les autoritats sanitàri-es, en concret l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i en el marc de l’acord que el Departament d’Educació i el de Treball, Afers Socials i Família van signar amb La Caixa per garantir les beques menjador a tots els beneficiaris del curs 2019-2020 a través de la distribució de targetes moneder a tot Catalunya i durant els dies que duri l’aturada de classes que es va iniciar el divendres 13 de març, per tal de limitar la propagació de la COVID-19.

La primera càrrega correspon als 10 primers dies lectius decretats inicialment, amb un import de 4 € per dia. La targeta s’anirà recarregant quinzenalment segons augmentin els dies de confinament, per assegurar que durant tot aquest període sense classes tots els beneficiaris de la beca menjador po-dran fer-ne ús

A Barcelona, es farà en els patis dels centres educatius a través de treballadors públics voluntaris que lliuraran, en el dia i hora convinguts i prèvia identificació, la targeta moneder. A aquelles famílies per a les quals no sigui imprescindible disposar de la targeta en aquest moment, se’ls ofereix recollir-les en el seu centre educatiu quan aquest torni a obrir i garantint l’import total de l’ajut.

El protocol d’entrega de targetes moneder ha estat validat pel Centre de Coordinació Municipal (CE-COPAL) des d’on es coordinen tots els agents i l’operatiu desplegat a la ciutat. Aquest protocol es podrà anar adaptant a les diferents realitats que puguin produir-se en la situació d’emergència sanità-ria, i respon a la necessitat d’atendre a la població, i en aquest cas l’alumnat, més vulnerable..

La mesura tindrà efecte fins que es suspenguin les actuacions preventives extraordinàries adoptades en el marc de l’activació del Pla d’Actuació del PROCICAT per malalties emergents amb motiu de l’emergència sanitària de la COVID-19. Així es vol assegurar als infants més necessitats poder conti-nuar disposant de l’ajut del menjador tot i el confinament i mentre duri l’aturada de classes per la pandèmia.Compartiu aquest contingut