El Servei VinclesBCN s’adapta al COVID-19 i crea un canal de salut per atendre els dubtes de les 2.400 persones grans usuàries, que viuen soles : Servei de Premsa

El Servei VinclesBCN s’adapta al COVID-19 i crea un canal de salut per atendre els dubtes de les 2.400 persones grans usuàries, que viuen soles

23/03/2020

El canal de salut inclou 21 grups d’informació sobre el COVID-19, en el quals s’han distribuït les 2.400 persones grans usuàries de VinclesBCN, i on l’equip sanitari transmetrà les informacions que siguin d’interès sobre la pandèmia

La mesura, desenvolupada entre la direcció d’Infància, Joventut i Persones Grans i la direcció de Salut, neix per ser un suport oficial i rigorós que doni resposta a les demandes i inquietuds de les persones usuàries de VinclesBCN

Amb VinclesBCN les persones usuàries poden gestionar les seves relacions socials utilitzant una aplicació senzilla instal·lada en una tauleta o un telèfon intel·ligent

El Servei VinclesBCN dedicat a pal·liar la soledat no volguda de les persones grans s’adapta al COVID-19 i obre un nou canal de salut per atendre individualment les preguntes de les 2.400 persones grans usuàries. Totes elles tenen més de 65 anys i viuen soles. El Servei té com a suport una app instal·lada a la tauleta o al telèfon intel·ligent que permet la comunicació a través d’Internet, i a la qual aquestes persones ja estan habituades.

El canal de salut, a banda de contestar les preguntes individuals, inclou 21 grups d’informació sobre el COVID-19, en el quals s’han distribuït les 2.400 persones usuàries, i que serà el principal canal perquè l’equip sanitari vagi transmetent les informacions que siguin d’interès sobre la pandèmia pers a les persones grans.

La mesura, desenvolupada entre la direcció d’Infància, Joventut i Persones Grans i la direcció de Salut, neix per ser un suport oficial i rigorós que doni resposta a les demandes i inquietuds de les 2.400 persones usuàries de VinclesBCN, tenint en compte que formen part d’un dels col·lectius més vulnerables davant el COVID-19. En cap cas es tracta d’un telèfon d’urgències. Per això es deixa clar en totes les comunicacions que és un telèfon d’informació i que els telèfons d’urgències són el 061 i el 112.

Amb VinclesBCN les persones usuàries poden gestionar les seves relacions socials utilitzant una aplicació senzilla instal·lada en una tauleta o un telèfon intel·ligent per comunicar-se tant amb el seu entorn habitual proper (família i amics), com amb altres usuaris de VinclesBCN, amb els que es creen grups de proximitat o bé d’interessos temàtics.

El nou canal de Salut que es crea està atès per un equip sanitari format per un metge i una infermera, que respon a les diferents qüestions que es plantegin pel canal habilitat mitjançant text o missatge de veu.

 

VinclesBCN

VinclesBCN és un servei de l’Ajuntament de Barcelona que combat la soledat no volguda reforçant les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorant-ne el benestar mitjançant les noves tecnologies.

El perfil de les persones usuàries de VinclesBcn és el d’una persona major de 65 anys, empadronada a Barcelona i que se sent sola. Els 40 centres de Serveis Socials de la ciutat en són els principals prescriptors, encara que des de l’àmbit sanitari també es fan derivacions al Servei.

L’origen d’aquest servei és un projecte d’innovació social iniciat l’any 2014, després que Barcelona rebés el Premi de la Fundació Bloomberg Mayors Challenge 2014.Compartiu aquest contingut