L’Ajuntament atura totes les obres privades de la ciutat : Servei de Premsa

L’Ajuntament atura totes les obres privades de la ciutat

30/03/2020

En aplicació del decret estatal amb noves mesures per fer front a l’emergència sanitària de la COVID-19, queden suspeses fins al 9 d’abril les obres de promoció privada excepte les associades a la prestació de serveis essencials

L’aturada es comunicarà als titulars de les 13.129 llicències d’obres vigents, als col·legis professionals i a través del web de l’Ajuntament

El consistori ja va parar fa dos dilluns un total de 72 actuacions que estava duent a terme a l’espai públic, equipaments municipals i promocions d’habitatges públics, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i amb l’objectiu compartit de limitar la propagació de la COVID-19

L’Ajuntament de Barcelona ha suspès totes les obres privades a la ciutat. La mesura s’ha pres en aplicació del Reial decret llei 10/2020, que va entrar en vigor ahir i limita totes les activitats no vinculades a la prestació de serveis essencials. Així, s’han aturat fins al 9 d’abril totes les obres de promoció privada, comportin o no desplaçaments per la via pública, excepte les associades a la prestació de serveis essencials. L’objectiu final és protegir la salut pública de la ciutadania, garantir la convivència i reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

L’aturada es comunicarà pertinentment als titulars de les 13.129 llicències d’obres vigents en aquests moments, als col·legis professionals vinculats al sector de la construcció i a través del web de l’Ajuntament.

Cal recordar que fa dos dilluns el consistori ja va suspendre via Decret d’Alcaldia els terminis d’execució de les obres privades establerts a les llicències i habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l’estat d’alarma, així com de de les pròrrogues que es puguin adoptar.

En aquell mateix decret, l’Ajuntament també va parar un total de 72 obres que estava duent a terme a l’espai públic, equipaments municipals i promocions d’habitatges públics, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i amb l’objectiu compartit de limitar la propagació de la COVID-19. Aquestes actuacions estaran aturades mentre sigui vigent l’estat d’alarma, i només es poden fer les tasques mínimes indispensables per garantir l’adequat confinament i seguretat dels entorns, sempre respectant les precaucions indicades per les autoritats sanitàries.Compartiu aquest contingut