[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Ajuntament de Barcelona reforça els serveis d’atenció a les dones davant l’emergència provocada per la COVID-19 : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Ajuntament de Barcelona reforça els serveis d’atenció a les dones davant l’emergència provocada per la COVID-19

05/04/2020

Els serveis municipals d’atenció a la violència masclista es consideren essencials i segueixen en marxa a través del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), que funciona de manera presencial i telemàtica, i amb un reforç del CUESB.

En el context de confinament pel decret d’estat d’alarma, es garanteixen les places d’allotjament d’urgència per a dones que han patit violència masclista. Un acord amb un operador de pisos turístics permetrà dedicar si és necessari apartaments a aquests allotjaments.

L’Ajuntament de Barcelona ha atès una mitjana de 537 dones des del servei especialitzat de violència masclista les tres primeres setmanes des de la declaració de l’estat d’alarma.

El consistori habilita un servei telefònic perquè les dones puguin resoldre qüestions jurídiques específiques vinculades a temes laborals, guarda de menors, sistema judicial i violència masclista.

L’Ajuntament adapta el programa ‘BCN Cuida’ amb accions específiques d’assessorament i suport per a treballadores de la llar i de les cures

MATERIAL COMUNICATIU DESCARREGABLE:
Guia Barcelona Antimasclista des de casa: Si vius una situació de violència masclista…
Guia Barcelona Antimasclista des de casa: Veí, veïna, si penses que alguna dona del teu entorn pot estar patint violència masclista…
Guia Barcelona Antimasclista des de casa: Tinc un comerç, com puc ajudar dones que pateixen violència masclista?
L’espai d’informació i orientació Barcelona Cuida atén consultes de treballadores de la llar i de les cures i de families cuidadores

L’emergència sanitària provocada pel COVID19 i la situació de confinament que se’n deriva pot produir un augment de casos de violència masclista, tant pel període de convivència intensiva de 24 hores diàries que suposa, com per la restricció de la mobilitat de les dones i l’angoixa per la incertesa econòmica i social de moltes famílies. Per pal·liar aquests efectes, els serveis municipals d’atenció a la violència masclista, considerats essencials pel decret d’alcaldia posterior al decret d’alarma, s’han adaptat per a donar continuïtat al servei i respondre a nous reptes.

El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida funciona de manera presencial en horari reduït i fa seguiment a les dones ateses de forma telemàtica, amb el complement del reforç del CUESB per atendre urgències a la resta d’horaris. Entre el 16 de març i el 3 d’abril, l’Ajuntament ha atès 537 dones de mitjana cada setmana, des del servei especialitzat de violència masclista, comptant tant les dones que s’han dirigit als serveis (82 de forma presencial) com les dones i infants als que proactivament s’ha anat contactant de forma telefònica per tal de fer seguiment, acompanyar i donar suport. S’han produït 6 nous acolliments d’unitats familiars (6 dones i 4 fills/es), i atès un total de 13 urgències en 15 dies (0,86 al dia), mentre el 2020 en el període previ al Decret d’alarma s’estaven atenent una mitjana d’entre 4,3 i 5,8 urgències al dia. Tot i que globalment les dades no son comparables amb una situació normal, recordem que durant l’any 2019 el SARA va atendre 1.994 persones (1.345 de les quals són dones), de les quals 550 van ser casos nous que van accedir al servei durant aquest any.

La resta de serveis de l’àrea de Feminismes: els Punts d’informació i atenció a les dones, el serveis socioeducatius de l’Agència Àbits i la Unitat municipal contra el tràfic d’éssers humans continuen actius telemàticament i han atès una mitjana de 838 dones cada setmana. Destaca la importància de realitzar un seguiment constant a les dones ateses, degut a que les necessitats emocionals de suport es van intensificant a mesura que passen els dies.

 

Major protecció davant la violència masclista i impuls de la detecció i prevenció

A banda de la continuïtat dels serveis, l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un seguit d’actuacions específiques per prevenir i atendre els casos de violència masclista en situació de confinament i per donar suport a les dones més vulnerables.

 

 

En aquest període es garantiran les places d’allotjament d’urgència per a dones que pateixin violència masclista mitjançant el recurs tant a pensions com a pisos turístics gracies a un acord amb l’operador Apartur que permetrà sumar 200 pisos per atendre a famílies vulnerables si és necessari.

També s’ha tingut en compte la perspectiva de gènere en els esforços de l’Ajuntament per garantir un allotjament a totes les persones sense sostre durant aquest període excepcional. Recentment s’ha obert un equipament per a dones sense llar amb 56 places, per prevenir possibles situacions de violència i proporcionar una atenció específica a la seva elevada vulnerabilitat.

D’altra banda, es desenvolupen noves eines per arribar a les dones que no tenen vincle amb els serveis i detectar possibles situacions de violència emergents. És important reforçar la sensibilització i la capacitat de tota la comunitat per a respondre i sostenir aquest situació en la mesura del possible, i per això l’Ajuntament ha elaborat Guies Barcelona Antimasclista, per prevenir la violència masclista en situació de confinament domiciliari a partir de l’experiència de l’atenció a les violències masclistes. Les Guies Barcelona Antimasclista estaran disponibles en diversos idiomes, es podran descarregar des del web desdecasa.barcelona, i aportaran les següents informacions i recomanacions:

Aquest materials, que tenen la voluntat de sensibilitzar i donar eines tant a les pròpies dones com a la ciutadania en general per poder detectar i respondre sense revictimitzar ni posar en risc a les dones, aniran de la mà amb el reforçament del treball comunitari de detecció i prevenció de la violència. Des de l’inici de la crisi sanitària han sorgit nombroses xarxes veïnal de suport mutu per ajudar als veïns i veïnes amb dificultats, que l’Ajuntament recolza aquestes xarxes a partir de la iniciativa “Barcelona des de casa”. També altres espais comunitaris i de barri (associacions, entitats, equipaments, comerços, etc.) estan preocupats per l’impacte en la violència masclista del confinament. Contactarem proactivament amb aquestes xarxes comunitàries i de barri per donar indicacions de detecció i prevenció de violència masclista, informació de serveis i distribuir eines i guies d’actuació.

Pel que fa a l’atenció als homes, s’amplia l’horari d’atenció telefònica del  Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH), recurs especialitzat per a homes que desitgen canviar les seves relacions personals per evitar l’ús de qualsevol tipus de violència, que ara s’amplia per a qualsevol home que es trobi en dificultats per a gestionar emocionalment el confinament derivat de l’estat d’alarma pel virus COVID-19. El nou horari per l’atenció als homes i l’assessorament a professionals i a la ciutadania en general és: de dilluns a divendres, de 10h a 20h al telèfon 93 3491610.

 

S’habilitarà un telèfon d’assessorament jurídic per a dones

L’aplicació del Decret de l’Estat d’Alarma ha generat molts dubtes i inseguretat jurídica en les dones, amb el risc de causar una major desprotecció a curt i mig termini. La demanda d’assessorament ha augmentat, així com la complexitat de l’atenció, que requereix d’una resposta professional més intensa, i que no només abasta qüestions relacionades amb la violència masclista sinó també amb altres àmbits del Dret.

Es fa per tant necessari reforçar el servei proporcionant una atenció que incorpori la perspectiva de gènere i garanteixi el coneixement de les casuístiques específiques amb què es troben les dones. Per aquest motiu, el passat 1 d’abril es va habilitar el telèfon 639 534 814 de 10 a 18h perquè les dones puguin resoldre qüestions específiques vinculades a temes laborals, guarda de menors, sistema judicial o violència masclista, entre altres.

 

Accions específiques de suport a treballadores de la llar en el marc del programa ‘BCN Cuida’

El col·lectiu de treballadores de la llar pateix de manera estructural una gran vulneració de drets i un alt grau de precarietat. Moltes d’elles no compten amb un contracte formal i/o estan en situació administrativa irregular, i les que gaudeixen d’un contracte igualment estan fora del règim general de la Seguretat Social i per tant no accedeixen a la prestació d’atur i altres drets laborals. Tot i que la seva feina és essencial, en l’actual situació de confinament es poden trobar encara més desprotegides.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ha adaptat el programa ‘BCN Cuida’ i impulsa un pla d’actuacions específiques per a les treballadores de llar i de les cures, amb consells de prevenció del contagi de COVID19, distribució de material de protecció i suport i habilitació de telèfons d’assessorament sanitari, emocional i jurídic. Les actuacions en marxa són les següents:

 

Delaracions de Gemma Tarafa

Vídeo (MP4)

Àudio (WAV)

 

Material comunicatiu descarregable

Guia Barcelona Antimasclista des de casa: Si vius una situació de violència masclista…

Guia Barcelona Antimasclista des de casa: Veí, veïna, si penses que alguna dona del teu entorn pot estar patint violència masclista…

Guia Barcelona Antimasclista des de casa: Tinc un comerç, com puc ajudar dones que pateixen violència masclista?

L’espai d’informació i orientació Barcelona Cuida atén consultes de treballadores de la llar i de les cures i de families cuidadores

 

 

Podeu consultar tota la informació municipal sobre la COVID-19
al web desdecasa.barcelona:Compartiu aquest contingut