L’Ajuntament reforça el servei d’enterraments a la ciutat i fixa el preu bàsic dels serveis funeraris : Servei de Premsa

L’Ajuntament reforça el servei d’enterraments a la ciutat i fixa el preu bàsic dels serveis funeraris

06/04/2020Temps estimat de lectura: 4 minuts

Davant l’augment de defuncions a la ciutat i l’increment de peticions d’incineració, l’Ajuntament de Barcelona reforça el sistema d’enterraments i oferirà l’opció de fer inhumacions provisionals i procedir a la incineració passats dos anys, sense cap cost addicional

Es recorda a tota la ciutadania que no hi ha cap contraindicació sanitària per enterrar els difunts que han mort a causa de la COVID-19.

L’Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Generalitat de Catalunya la necessitat de restringir la presència de familiars als comiats aquesta mateixa setmana per poder garantir el servei continuat d’incineració i enterraments mentre duri la situació d’excepcionalitat

Els preus queden establerts en 1.948,10 euros pels serveis funeraris més 540 euros si s’opta per un enterrament i 550 en el cas d’incineració a la ciutat de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat el servei d’enterraments a la ciutat per fer front l’augment de defuncions. Per aquest motiu, tenint en compte la pujada de la demanda de serveis que s’han produït les últimes setmanes, l’Ajuntament podria limitar, durant el temps concret que duri l’emergència sanitària, el nombre de sol·licituds d’incineració per garantir el servei. La mesura excepcional s’aplicaria només el temps necessari perquè no es produeixi cap tipus de saturació i s’oferirà a la família la possibilitat de fer un enterrament provisional perquè passats dos anys es pugui dur a terme la incineració sense cap cost addicional.

Davant d’aquestes circumstàncies, l’Ajuntament també ha traslladat a la Generalitat de Catalunya la necessitat de restringir la presència de familiars a les cerimònies de comiat aquesta mateixa setmana per garantir que no es produeix cap demora.

De forma paral·lela, ja fa dues setmanes, l’Ajuntament de Barcelona, amb anticipació a la situació derivada de la crisi sanitària, ja va reforçar els serveis funeraris a la ciutat amb un protocol de coordinació amb les empreses funeràries i amb els centres hospitalaris amb la voluntat i compromís de garantir el servei i d’oferir un acompanyament digne a les famílies que han patit una pèrdua. Aquest reforç, entre altres qüestions, preveia la possibilitat de realitzar 230 serveis diaris per part de Cementiris de Barcelona i una ampliació fins a les 1.465 places de dipòsit als tanatoris de la ciutat.

A més, per agilitzar el procés i treure pressió als hospitals de la ciutat, també s’ha fet una assignació dels centres hospitalaris a les operadores funeràries per poder treballar d’una forma àgil i coordinada i que respongui a les necessitats bàsiques de la ciutadania. El regidor d’Emergència Climàtica i president de Cementiris de Barcelona, Eloi Badia, ha explicat que “aquest nou circuit iniciat aquesta mateixa setmana ha permès descongestionar els hospitals” i a més, ha agraït “la feina titànica” que estan duent a terme els treballadors i treballadores de Cementiris de Barcelona i les operadores de serveis funeraris.

D’altra banda, també ha quedat fixat el preu màxim dels serveis funeraris bàsics a la ciutat. A partir d’ara, cap servei bàsic podrà superar els 2.500 euros. El preu queda establert en 1.948,10 euros pel que fa als serveis funeraris i 540 euros si s’opta per un enterrament o 550 euros en el cas de les incineracions. La Generalitat de Catalunya ha assignat la proposta del govern municipal per garantir l’accés bàsic i universal als serveis funeraris a la ciutat de Barcelona. També es manté l’opció d’accedir als serveis bonificats o gratuïts en cas de famílies en situació de vulnerabilitat o ingressos baixos.

Davant la situació d’excepcionalitat, l’Ajuntament de Barcelona reforçarà els circuits de comunicació envers les famílies perquè rebin tota la informació sobre preus i procediment a l’inici del procés. El preu unitari del servei bàsic, amb IVA inclòs, fa referència a tots els serveis funeraris, des del trasllat a les instal·lacions de les empreses funeràries fins al posterior enterrament o incineració del difunt. Això, però, no exclou el dret dels familiars de pactar un servei superior amb el preu corresponent si així ho desitgen. Les famílies que optin pel servei bàsic i disposin d’una assegurança tindran dret a la devolució de la part corresponent.

Atenent que les circumstàncies actuals poden suposar una tensió emocional per als familiars que pateixen una pèrdua, Cementiris de Barcelona, habilitarà, un cop se superi la crisi sanitària causada per la COVID-19, espais dins els recintes perquè els familiars puguin realitzar un comiat, sense cap cost. D’altra banda, i amb la voluntat de poder acompanyar les famílies que ha patit un pèrdua, també es facilitarà als familiars un telèfon de suport emocional que l’Ajuntament ha acordat desplegar conjuntament amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. A més, també s’ha habilitat a través de l’Oficina d’Afers Religiosos la possibilitat de les famílies de tenir un servei religiós, posant-los en contacte amb els referents de les seves comunitat respectives.

 

 

Podeu consultar tota la informació municipal sobre la COVID-19
al web desdecasa.barcelona:

Paraules clau

COVID-19/ serveis funeraris/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina