L’Ajuntament amplia la moratòria i no cobrarà les quotes del parc públic d’habitatges fins al mes d’agost : Servei de Premsa

L’Ajuntament amplia la moratòria i no cobrarà les quotes del parc públic d’habitatges fins al mes d’agost

07/04/2020

A partir del mes d’agost, l’IMHAB prorratejarà les quotes al llarg de 36 mesos i les rebaixarà, si cal, per adaptar-les a les noves condicions econòmiques de cada família usuària

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) mantenen el servei per evitar talls de subministrament i per resoldre consultes amb l’atenció telemàtica

Les OH continuen atenent les emergències residencials, les incidències en el parc d’habitatges i les consultes de la ciutadania per telèfon i per canals no presencials

L’Ajuntament de Barcelona ha ampliat la moratòria en el pagament de les quotes dels habitatges i locals comercials que gestiona a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) que va aprovar mitjançant el Decret d’Alcaldia de 28 de març. Aquesta ampliació fa referència tant al termini de suspensió del pagament inicial, que s’allarga un mes, com pel que fa al període de prorrateig posterior que passa dels 18 mesos previstos inicialment als 36 del nou decret que es publica avui.

Així doncs, l’Ajuntament no cobrarà les quotes de lloguer ni tampoc les quotes d’altres formes de tinença d’habitatges (com les hipoteques dels pisos de promoció pública en propietat) del seu parc públic durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol, és a dir, durant els propers 4 mesos.

Aquesta ampliació dels terminis i la resta de modificacions introduïdes en el nou Decret d’Alcaldia, es porten a terme per adequar aquestes mesures amb les que estableix el Decret llei 11/2020, aprovat pel Govern de l’Estat espanyol el 31 de març de 2020, i pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a la COVID-19, i que és vigent des del dia 2 d’abril.

Per beneficiar-se d’aquesta mesura no caldrà cap sol·licitud prèvia per part de les persones que s’hi puguin acollir, donat que s’ha fet extensiva a la totalitat del parc municipal públic, a excepció del col·lectiu de persones grans que, a priori, en tenir garantida la pensió, no poden caure en la situació de vulnerabilitat que defineix el Decret llei estatal. L’objectiu és simplificar al màxim l’aplicació de les decisions preses per pal·liar els efectes econòmics provocats per la crisi sanitària de la COVID-19 i la conseqüent declaració de l’Estat d’Alarma.

L’ampliació de la moratòria, doncs, queda recollida en un nou Decret d’Alcaldia que modifica l’anterior, que es publica avui, i que tindrà efectes immediats. Aquest nou decret ordena el següent:

Així doncs, els usuaris beneficiaris d’aquestes mesures passen a ser la voltant de 10.000 famílies.

La resta de mesures que preveia el Decret d’Alcaldia de 28 de març de 2020, de criteris i mesures excepcionals d’ajut en el pagament de l’habitatge a les famílies residents en el parc municipal d’habitatges i en els habitatges destinats a polítiques socials vinculats a programes municipals resten vigents i en els mateixos termes. Així doncs, un cop superada aquesta primera fase d’excepcionalitat i de suspensió dels cobraments, l’IMHAB revisarà les quotes dels lloguers d’aquelles unitats familiars que hagin patit reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi, i les rebaixarà per adequar-les a la nova situació econòmica en la qual es trobin. De fet, és una pràctica habitual de l’IMHAB revisar i fer rebaixes de les quotes quan es produeixen baixades d’ingressos sobrevingudes en unitats familiars que són usuàries del seu parc públic.

L’Ajuntament de Barcelona manté també les ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona. Actualment hi ha llogats a través de la Borsa de Lloguer de Barcelona 891 habitatges. Els llogaters d’aquest programa que pateixin una reducció dels seus ingressos arran de la crisi de la COVID-19, ho hauran de comunicar a l’IMHAB, que activarà ajudes perquè puguin pagar els seus lloguers. Els propietaris dels pisos cedits a la Borsa de Lloguer no notaran cap canvi, ja que continuaran rebent les mateixes rendes pels seus lloguers que reben en l’actualitat.

Per poder afrontar aquest paquet de mesures, l’Ajuntament ja va anunciar que ha habilitat una partida extraordinària de 3,5 milions d’euros en el pressupost municipal, ampliable fins a 5,5 milions.

 

Atenció telefònica i telemàtica per atendre urgències

En el marc de l’estat d’alarma per la COVID-19 l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona ha adoptat un conjunt de mesures per fer front a l’expansió del coronavirus. Les oficines estan tancades al públic, però la ciutadania pot contactar amb l’IMHAB a través de diferents canals per gestionar casos d’emergència, reparacions i incidències urgents del parc públic i tràmits relacionats amb els ajuts i les quotes de lloguer.

El Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació (SIPHO) i el Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges Públics (SPIMHP) segueixen en funcionament. Per sol·licitar atenció en casos excepcionals i no previsibles d’emergència residencial cal trucar al telèfon d’Atenció Ciutadana 010.

En cas d’emergències de manteniment d’habitatges o edificis del parc públic, l’IMHAB ofereix atenció a través de diferents telèfons habilitats específicament en horari de 9.00 a 13.00 hores:

També ofereix l’opció de fer la gestió per correu electrònic a través de l’adreça imhab@imhab.cat

o mitjançant el canal telemàtic de l’Àrea d’Usuaris de l’IMHAB.

Per fer tràmits relacionats amb ajuts al lloguer la persona usuària ha d’enviar un correu electrònic a l’Oficina d’Habitatge del seu districte:

Ciutat Vella: ohcv@bcn.cat

Eixample: oheix@bcn.cat

Sants-Montjuïc: ohstm@bcn.cat

Les Corts: ohlc@bcn.cat

Sarrià-Sant Gervasi: ohssg@bcn.cat

Gràcia: ohgr@bcn.cat

Horta-Guinardó: ohhg@bcn.cat

Nou Barris: ohnb@bcn.cat

Sant Andreu: ohsa@bcn.cat

Sant Martí: ohsm@bcn.cat

Per últim, per sol·licitar una revisió de les quotes de lloguer en cas de ser una unitat familiar usuària del parc públic i haver patit reduccions significatives dels ingressos arran d’aquesta crisi, es pot fer la gestió per correu electrònic. Cal enviar la petició juntament amb la documentació justificativa a imhab@imhab.cat

 

Els drets energètics, garantits

L’Ajuntament de Barcelona manté també en funcionament de forma telemàtica els serveis que es realitzen a través dels Punts d’Assessorament d’Energètic (PAE) ja que el servei de llum, aigua i gas és un dret bàsic i tothom hi té garantit l’accés. Tal com recull la Llei 24/2015, aquests drets estan garantits i les empreses de subministrament tenen l’obligació de mantenir el servei a les persones en situació d’exclusió residencial.

En cas de talls en el subministrament d’aigua, llum o gas, o si la ciutadania  vol informar-se sobre les mesures a les quals es pot acollir per rebaixar les factures, es pot contactar els serveis dels PAE a través de dos canals:

Telemàticament a través del web de l’Ajuntament. En aquest cas la persona que fa la consulta ha d’omplir un formulari i ha d’adjuntar la documentació justificativa per tramitar la sol·licitud.

Per a aquelles persones que no tenen accés a Internet les mateixes gestions es poden fer per telèfon, trucant al 010.

 

 

Podeu consultar tota la informació municipal sobre la COVID-19
al web desdecasa.barcelona:Compartiu aquest contingut