Barcelona crea un primer fons de 25 milions d’euros per ajudar els sectors econòmics de la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona crea un primer fons de 25 milions d’euros per ajudar els sectors econòmics de la ciutat

16/04/2020Temps estimat de lectura: 6 minuts

L’àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda destinarà 25 milions d’euros per donar suport als agents econòmics de la ciutat i fer front a la fiscalitat post-coronavirus

S’ajorna l’aplicació del recàrrec municipal a l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET) fins després de la campanya d’estiu

El primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, ha proposat als grups polítics municipals a l’oposició construir un gran pacte de ciutat a nivell polític en matèria socioeconòmica

Es crea el Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) amb l’objectiu de fer el seguiment de la situació econòmica de la ciutat i emprendre les mesures econòmiques per part de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Ajuntament també posarà en marxa una gran campanya de comunicació local, estatal i internacional per afavorir el consum de proximitat i per rellançar la projecció internacional de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona crea un primer fons de 25 milions d’euros per donar suport als agents econòmics de la ciutat i fer front a la fiscalitat post-coronavirus. L’objectiu és anticipar-se a la situació de crisi econòmica derivada de la situació d’emergència que viu la ciutat arran del COVID-19 i poder donar una resposta al teixit econòmic de la ciutat, a autònoms i petites i mitjanes empreses. Aquest primer fons és fruit d’una mobilització extraordinària de recursos que fa el Govern municipal i amb el qual s’articularan els ajuts, subvencions i accions de promoció que s’impulsaran des de l’Ajuntament i que resultin fruit de l’acord amb els sectors econòmics de la ciutat.

 

Ajornat el recàrrec municipal de la taxa turística

Una de les primeres mesures adoptades per l’Ajuntament de Barcelona serà l’ajornament de l’aplicació del recàrrec municipal a l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET) fins passada la campanya d’estiu, com a fórmula per rebaixar la pressió fiscal del sector turístic, un dels més afectats per la crisi sanitària fins el moment.

La previsió inicial de recaptació d’aquest recàrrec enguany ascendia a 18 milions d’euros.

 

Proposta de Pacte Socioeconòmic per Barcelona

Atesa l’extraordinària complexitat i la dificultat del moment actual, davant l’incertesa per l’evolució de la situació econòmica, el primer tinent d’alcaldia Jaume Collboni, ha proposat aquest matí a la reunió que ha mantingut amb l’oposició construir un gran pacte de ciutat a nivell polític en matèria socioeconòmica.

Aquest pacte ha de ser una eina que es plantegi amb la voluntat de treballar amb el màxim consens polític i de sumar esforços amb el conjunt de grups municipals, fent-los co-partícips de la gestió econòmica de la crisi.

A través d’aquesta proposta de pacte amb tots els grups polítics municipals, es vol abordar quina ha de ser la resposta de la ciutat a la situació de crisi, amb diverses finalitats i objectius:

– Per treballar amb l’objectiu de reactivar l’economia.

– Per consensuar mesures i línies d’actuació.

– Per superar aquesta situació el més aviat possible.

– Per avançar en la transformació del model econòmic de la ciutat, cap a una economia més verda i més digital.

 

Primers fruits d’una organització municipal orientada a l’activació econòmica

La creació d’aquest nou fons post-coronavirus se suma a la modificació del calendari fiscal anunciat al mes de març per afavorir la liquiditat sobre l’activitat del teixit econòmic barceloní, i és la primera d’un paquet d’accions que es treballen en grups transversals implicant tota la maquinària municipal, sota la coordinació del Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE), encapçalat pel primer tinent d’alcaldia.

L’objectiu del CECORE és monitoritzar la situació econòmica de la ciutat de Barcelona i establir projeccions que permetin la millor presa de decisions així com seguir la situació pressupostaria municipal i desenvolupar les accions de resposta per a l’activació econòmica així com coordinar les accions municipals amb la resta d’agents econòmics i socials i establint aliances amb la resta d’administracions.

El Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica es fixa com a línies estratègiques situar Barcelona com a motor de la recuperació econòmica del conjunt del país i establir mesures encaminades a la preservació de l’ocupació.

El CECORE, creat expressament per a l’activació de l’economia de Barcelona davant la situació generada pel COVID-19 a la ciutat, s’estructura en 2 grans àrees, amb un grup de pressupostos i un grup de mesures d’activació concret per a cada àmbit econòmic (8): Empresa, autònoms i emprenedoria; Turisme i Indústries Creatives; Mercats, comerç, restauració i consum; Economia social i solidària; Promoció de ciutat i marca; Ocupació qualitat; Reactivació industrial; i Esports i activitat econòmica. Està configurat per 36 persones responsables de diferents àmbits municipals.

L’Ajuntament de Barcelona sol·licita a l’Estat més eines per accelerar la recuperació econòmica des de les grans ciutats

Amb l’objectiu de fer que les grans ciutats esdevinguin motors claus de la recuperació econòmica i multiplicar les polítiques del conjunt d’administracions europees, estatals i nacionals, l’Ajuntament de Barcelona ha sol·licitat a l’Estat majors eines per a les grans ciutats per accelerar la recuperació econòmica.

En aquest sentit l’Ajuntament de Barcelona s’ha adreçat per carta a l’Estat, conjuntament amb el grup de set ciutats més poblades per sol·licitar que permeti disposar d’eines per explorar al màxim la capacitat pressupostària i permetre a les grans ciutats que com Barcelona tenen unes finances sanejades poder disposar dels mecanismes del dèficit per esmorteir la caiguda d’ingressos i mantenir actiu tot el potencial pressupostari i inversor de la ciutat, així com poder habilitar a l’Ajuntament de Barcelona a desenvolupar una política de crèdits i avals per a donar suport a les petites i mitjanes empreses.

 

Campanya per fomentar primer el consum local i millorar la projecció de Barcelona

L’Ajuntament també posarà en marxa una gran campanya de comunicació local, estatal i internacional amb un esperit motivacional, i orientada a donar suport a l’economia i rellançar la projecció de Barcelona. A nivell local i estatal, es buscarà afavorir el consum local i de proximitat en el curt i mig termini, i a nivell internacional, promocionar Barcelona a l’exterior tan bon punt es donin les circumstàncies que ho permetin.

 

Un nou impuls després del nou calendari fiscal per alleujar la pressió fiscal de l’activitat econòmica

L’Ajuntament de Barcelona ja va aprovar al mes de març com a primera mesura de suport a l’activitat econòmica a la ciutat un nou calendari fiscal que incloïa ajornaments de pagament i ampliacions de terminis per facilitar-ho en la mesura del possible. S’han allargat els terminis per pagar l’Impost sobre béns immobles i l’Impost de vehicles de tracció mecànica fins al juliol, i s’ha ajornat el pagament de les taxes de terrasses fins al mes d’octubre, on es descomptarà  el període on no se’n pugui fer ús per la situació d’alarma. Tampoc no es cobrarà el preu públic de recollida de residus comercials i industrials als comerços, els establiments de restauració, els autònoms i les empreses en la part corresponent al temps que no poden obrir al públic durant l’estat d’alarma.

També estan en marxa altres mesures fiscals referents a liquidacions i  providències de constrenyiment, allargant-ne el termini de pagament fins al juliol, i aturant els processos sobre deutes pendents fins a finals d’abril.

A més, en termes generals, s’ha decretat que el període des del 14 de març fins al 30 d’abril no es tindrà en compte a efectes del càlcul de caducitat i prescripció dels tributs i procediments tributaris.

Totes aquestes mesures i la resposta a les preguntes freqüents es poden consultar a l’Oficina Tributària d’atenció i assessorament fiscal per a la ciutadania i les empreses, un web creat com a oficina virtual específicament per atendre els dubtes i les consultes relacionades amb les noves mesures fiscals de tota la ciutadania, empreses i entitats. Ofereix assessorament personalitzat i es fan plans individualitzats de fraccionament, des del 19 de març, quan va entrar en funcionament.

Des d’aquesta data i fins al dia 15 d’abril, la web de l’oficina ha rebut 5.847 visites. A més, s’han rebut 616  consultes, de les quals el 50% (306 ) són consultes que corresponen  a l’oficina tributària, i l’altre 50% (306) són consultes no vinculats a l’oficina tributària, i que s’han derivat al gestor responsable.

Les consultes relacionades amb l’oficina són majoritàriament sobre ampliacions de terminis de pagament (68%), consultes sobre fraccionaments vigents (16%); i sol·licituds de nous fraccionaments (16%).

Paraules clau

COVID-19/ economia/