Els Serveis Socials municipals multipliquen els seus esforços i amplien dispositius i ajudes per fer front les conseqüències de la Covid-19 : Servei de Premsa

Els Serveis Socials municipals multipliquen els seus esforços i amplien dispositius i ajudes per fer front les conseqüències de la Covid-19

24/04/2020

Els ajuts econòmics que atorguen els Centres de Serveis Socials han crescut un 158% respecte al mes anterior i han suposat l’atorgament 1,8 milions d’euros

Els equips professionals que engloben els Serveis Socials municipals han multiplicat els seus esforços i han ampliat dispositius i ajudes per fer front la Covid-19. Durant el primer mes d’aquesta situació des que es va decretat l’estat d’alarma, aquests són cinc dels indicadors principals que reflecteixen l’increment de la seva activitat:

 

1.- Allotjaments addicionals per a persones sense llar

En un primer moment es van activar plans de contingència per poder mantenir les aproximadament 2.200 places que ja funcionaven diàriament a la ciutat i ampliar fins a les 24 hores el funcionament dels tres Centres de Primera Acollida (CPA). A banda, s’han obert fins a 7 dispositius addicionals d’acolliment que sumen més de 700 places i que estan pensats per atendre casuístiques diferents:
– Pavelló Fira A, amb capacitat per a 225 persones gestionat per Creu Roja.
– Pavelló Fira B, amb capacitat per a 225 persones gestionat per la Fundació Salut i Comunitat.
– Dos de Maig, amb capacitat per 59 dones i gestionat per Progess.
– Pere Calafell, amb capacitat per a 58 persones i gestionat per Creu Roja.
– Equipament de 30 places per a persones sense llar amb símptomes de Covid-19, gestionat per Sant Joan de Déu Serveis Socials.
– Equipament de 75 places per a persones amb alcoholisme o altres addicions en actiu, gestionat per ABD i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
– Equipament en una casa de colònies de Montgat, amb capacitat per a 42 joves i gestionat per l’entitat Superacció.

Els diferents equipaments s’han anat adaptant a les diferents circumstàncies que han anat sorgint, sumant noves activitats o espais habilitats perquè les persones usuàries que ho desitgin puguin seguir el Ramadà, per exemple. A banda s’han obert tres dispositius extraordinaris d’alimentació i de dutxa i rober, com són els de l’Estació del Nord que gestiona la Fundació Formació i Treball, el del centre Assís i el Gimnàs Social Sant Pau. Aquests tres dispositius tenen capacitat per oferir al voltant de 160 serveis diaris d’higiene cada dia.

 

2.- Àpats diaris

Els diferents serveis d’alimentació diaris que hi ha a la ciutat han patit una transformació radical i, durant el primer mes han incrementat un 146% el volum total d’àpats servits al dia, en passar de 3.810 als 9.389 registrats actualment, que es divideixen de la següent manera:
– Un total de 2.156 àpats servits en menjadors socials i d’equipaments de persones sense llar. El nombre d’àpats ordinari en aquests serveis era de 1.378 i s’han incorporat 778 més.
– Un total de 1.690 pícnics que actualment es reparteixen en dispositius extraordinaris gràcies a la implicació d’associacions com l’ONG World Central Kitchen.
– Un total de 5.543 àpats servits a domicili. El volum habitual d’àpats d’aquest tipus era de 1.200, als quals s’han sumat els 1.232 que se servien en format d’àpats en companyia i 3.111 nous que s’han anat activant a mesura que s’han anat detectant noves situacions de vulnerabilitat.

 

3.- Atencions dels Centres de Serveis Socials

Els 9 Centres de Serveis Socials que segueixen oberts al públic com a serveis essencials han fet en aquest temps un total de 447 atencions presencials i 9.499 valoracions socials telefòniques. A banda, els i les professionals de Serveis Socials de la resta de centres segueixen treballant des de casa i, per aquesta raó, les atencions globals se situen al voltant de les 27.000 persones, una xifra força elevada si es té en compte que durant tot l’any 2019 es van atendre unes 90.000 persones en total. D’aquestes persones ateses es calcula que al voltant del 20% no havien anat mai als Serveis Socials o bé feia més d’un any que no ho havien requerit.

En aquest primer mes, addicionalment, el conjunts de Centres de Serveis Socials han gestionat un total de 5.554 ajuts econòmics directes per cobrir necessitats bàsiques de la població per un valor total d’1,8 milions d’euros. Això representa un increment del 158% respecte als ajuts que es van atorgar al mes de febrer.

 

4.- Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) ha assegurat la continuïtat dels serveis que es feien a les persones en situació de més vulnerabilitat per no tenir una xarxa familiar o personal suficient per garantir la seva cura, que representen al voltant del 16% del total de persones usuàries. Això ha estat possible per la reducció aproximadament a la meitat dels serveis habituals, degut a que moltes famílies han anul•lat les visites del SAD per fer-se càrrec personalment de la cura d’aquestes persones. A banda, s’han creat quatre equips específics per a l’atenció de casos positius per Covid-19 que hores d’ara atenen una seixantena de persones usuàries en aquesta situació.

El Servei de Teleassistència Municipal ha realitzat 61.402 trucades en el marc de la campanya específica per la Covid-19 que es va engegar.

 

5.- Espai públic

En aquest primer mes els diferents equips que treballen en l’espai públic han fet un total de 3.742 atencions presencials i 8.522 no presencials, xifres que no corresponen a persones diferents sinó a atencions totals. La intervenció d’aquests serveis s’ha centrat prioritàriament en l’atenció social de les persones que viuen al carrer i en assentaments irregulars. Les dades globals sumen les atencions fetes per l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI), el Servei d’Inserció Social en el Medi Obert (SISMO), el Servei d’Intervenció Social de Famílies amb Menors (SISFAM), el Servei de Gestió de Conflictes (SGC) i el Servei de Detecció i Intervenció (SDI).

 

 

Podeu consultar tota la informació municipal sobre la COVID-19
al web desdecasa.barcelona:Compartiu aquest contingut