Barcelona incrementa els equips municipals de neteja : Servei de Premsa

Barcelona incrementa els equips municipals de neteja

11/05/2020

Un total de 150 equips s’incorporen des d’avui a treballar al carrer. Són un miler d’operaris i operàries repartides en els diferents serveis i torns

El reforç dels equips farà que s’incorporin entre el 66 i el 75% de treballadors i treballadores i es produeix d’acord al major ús de l’espai públic amb la relaxació de les mesures preventives de la COVID-19

Tornen a obrir els punts verds que funcionaran en horari de matí, de 9 a 14 hores de dilluns a dissabte i es reprèn el 50% del servei de neteja de pintades

Els serveis específics posats en marxa per la COVID-19 es mantenen, són la neteja de zones sensibles, desinfecció de contenidors i recollida de residus de residències i centres sanitaris

Els serveis municipals de neteja han començat ja a incrementar el nombre de treballadors i treballadores al carrer. A la major part de la ciutat, el nombre d’equips ja suposen el 66% (fins ara el 33%) del que és habitual i al Raval, als barris de Ciutat Vella de recollida sense contenidors i a la zona del porta a porta de Sarrià s’arribarà al 75% dels equips habituals (fins ara el 50%).

 

 

Per tant, des d’avui s’han incorporat un total de 150 equips a tota la ciutat que suposen un miler més de treballadores i treballadors respecte al que es va establir a l’inici del confinament.

Aquest increment es realitza coincidint amb la major utilització de l’espai públic derivada de la relaxació de les mesures preventives preses en l’emergència sanitària de la COVID-19.

Amb aquest increments dels equips de neteja, la ciutat guanyarà capacitat de neteja, més flexibilitat i poder donar una resposta més ràpida, sempre en consonància amb els usos de l’espai públic, que encara no són els habituals.

 

Reforç de l’escombrat de voreres i neteja dels carrers

La recuperació del servei suposarà incloure més equips com també reforçar-ne alguns que treballaven aquestes setmanes de forma individual, sempre mantenint les distàncies de seguretat entre el personal. Així, els equips d’escombrat mecànic que es realitza al carrer s’amplien i es completen amb el personal que acompanya la màquina per poder actuar damunt de les voreres i ser més efectius en la retirada de fulles i borrissol dels arbres. A més, també s’incrementa la neteja dels carrers amb equips d’aigua.

Així, l’escombrat de les voreres, amb una combinació d’escombrat manual i mecànic, es farà una mitjana de quatre dies a la setmana. Ara bé, els quatre dies no seran homogenis a tota la ciutat perquè es continuarà actuant amb major intensitat a les zones de més ús per part de la ciutadania.

També s’incrementa el servei en torn de tarda, que és quan hi ha major ús de l’espai públic i el de zones verdes, ara que una part dels parcs de la ciutat resten oberts per a passejar i practicar esport.

Pel que fa a la neteja amb equips d’aigua, el baldeig, s’incrementa en un 25%, situant-se al 50% del servei habitual i es prestarà també en determinats espais singulars dels districtes. El baldeig s’incrementa especialment a Ciutat Vella on s’activaran fins a vuit equips a pressió i el Raval recuperarà un baldeig diari de tot el barri atenent la densitat de persones que hi viuen.

Per últim, pel que fa referència a la neteja dels carrers, es reforça el repàs dels entorns de contenidors i buidat de papereres en torn de matí i tarda per reduir la presència de residus al costat dels contenidors o residus impropis a les papereres dels carrers.

 

Neteja en altres zones de la ciutat i recollida de residus

Des d’avui també s’han reforçat els equips de neteja de les zones verdes de la ciutat, en consonància amb l’obertura de 77 parcs i jardins i per tant la major utilització d’aquests espais.

També es netejaran els carrils bici entenent que són un vector prioritari de la mobilitat. També s’activa el servei de neteja a les platges amb dues brigades en torn de matí i de tarda, i la neteja superficial de la sorra amb tractor, que es farà en torn de nit.

Pel que fa a la recollida de residus, que s’ha mantingut al 100% durant totes les setmanes de confinament, es reforça la recollida de la selectiva a causa de l’augment d’algunes fraccions de residus, especialment el paper i els envasos, per evitar que els contenidors estiguin plens.

 

Obertura dels punts verds i represa d’alguns serveis

Atenent l’actual fase de desconfinament a partir d’avui es reprenen alguns serveis de neteja que van quedar suspesos el 14 de març passat, moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Així, des d’avui tornen a funcionar els punts verds de la ciutat, tant els punts verds de barri, com els mòbils i els de zona. L’horari serà en torn de matí, des de les 9 a les 14 hores de dilluns a dissabte. El punts verds de zona obriran també de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i el cap de setmana, dissabte i diumenge, entre les 9.15 i les 12.45 hores del matí.

També es reprèn el servei de neteja de pintades que funcionarà amb el 50% dels equips respecte al que és habitual. I el servei de recollida de mobles i trastos vells continuarà suspès. Malgrat no hi hagi recollida, com ja s’ha fet durant totes les setmanes de confinament, es disposarà d’alguns equips de repàs que recolliran residus voluminosos que s’acumulin al carrer.

 

Mesures de prevenció per als treballadors i treballadors de neteja

Els equips de treball, d’acord amb l’actual fase de desconfinament, continuen treballant amb els plans de contingència corresponents, treballant per torns i amb totes les mesures preventives activades per evitar qualsevol risc de contagi i per preservar la prestació dels serveis bàsics de la ciutat.

En aquest sentit es prioritzen els serveis de neteja amb equips individuals i la configuració dels equips amb més persones es fa amb totes les garanties de poder mantenir les distàncies de seguretat entre treballadors i treballadores. A més, es continua minimitzant l’ús dels espais comuns dels centres de treball, els vestuaris i els equips surten de forma esglaonada per reduir la coincidència de treballadors i treballadores al mateix moment. A tots els centres de treball també es manté una desinfecció diària de les zones de contacte.

 

Es mantenen els serveis específics per la COVID-19

Durant les pròximes setmanes i fins que la situació sanitària ho requereixi es mantenen els serveis específics posats en marxa durant l’emergència per la COVID-19, per fer una neteja més intensiva de les zones especialment sensibles o de major ús.

Per tant es manté:

 

Recomanacions a la ciutadania

Atesa l’actual fase de desconfinament, cal demanar màxima col·laboració a tota la ciutadania per mantenir la ciutat en l’òptim estat de neteja:

 

 

Podeu consultar tota la informació municipal sobre la COVID-19
al web desdecasa.barcelona:Compartiu aquest contingut