La preinscripció a les escoles bressol municipals es farà de manera telemàtica entre el 13 i el 22 de maig : Servei de Premsa

La preinscripció a les escoles bressol municipals es farà de manera telemàtica entre el 13 i el 22 de maig

11/05/2020

Excepcionalment, aquelles famílies que no puguin fer la preinscripció de manera telemàtica, hauran de trucar al centre escollit en primer opció i l’escola els donarà dia i hora per formalitzar-la

El curs 2020-2021 entra en funcionament l’escola bressol municipal Germanetes, al barri de la Nova Esquerra de l’Eixample, amb una capacitat de 104 places

Barcelona comptarà el proper curs amb un total de 102 escoles bressol, per a infants entre 4 mesos i 3 anys

La preinscripció a les 5 escoles municipals de música es farà també de manera telemàtica entre el 18 i el 27 de maig, mentre que la preinscripció al Conservatori es farà de manera telemàtica del 13 al 20 de maig. Com a les EBM, en casos excepcionals que no es pugui fer telemàtica, caldrà obtenir cita prèvia posant-se en contacte amb l’escola escollida o amb el Conservatori

La informació sobre la preinscripció a les escoles bressol municipals, escoles municipals de música i Conservatori municipal es podrà seguir, amb informació actualitzada quan es vagi confirmant, al web municipal d’Educació barcelona.cat/educacio

La preinscripció a les escoles bressol municipals es farà de manera telemàtica entre el 13 i el 22 de maig, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per tal de minimitzar el risc de contagi arran la pandèmia de la Covid-19. Només per a casos excepcionals i amb cità prèvia assignada des dels centres educatius es podrà fer la preinscripció de manera presencial.

El proper curs entrarà en funcionament l’EBM Germanetes, al barri de la Nova l’Esquerra de l’Eixample, ampliant així fins a 102 centres la xarxa d’escoles bressol municipals de Barcelona, consolidant-la com una de les més extenses d’Europa. Amb les 104 places de la nova escola bressol, la xarxa de nous centres augmenta fins a una capacitat de 8.508 places.

 

Escoles bressol municipals

La preinscripció telemàtica a les 102 escoles bressol municipals tindrà lloc del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos. La sol·licitud de preinscripció s’haurà de fer per mitjà del web www.barcelona.cat/escolesbressol, que permetrà accedir directament al portal del tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Es poden inscriure els infants nascuts a l’any 2018, 2019 i 2020, sempre que hagin complert les 16 setmanes a l’inici del curs escolar.

L’Ajuntament de Barcelona ha habilitat també una via presencial per aquells casos excepcionals en què les famílies no puguin presentar la sol·licitud de manera telemàtica. En aquest cas, la preinscripció es podrà fer de manera presencial, sempre amb cita prèvia, al centre escollit en primera opció,entre el 19 i el 22 de maig.

Per fer la inscripció presencial, serà indispensable que les famílies s’adrecin a partir del dia 13 de maig, (per telèfon -entre 9 i 15 hores- o al correu electrònic) a l’escola bressol triada com a primera opció. L’escola assignarà un dia i hora a la persona que s’hagi de desplaçar fins al centre per realitzar la preinscripció presencial  i per accedir al centre caldrà dur mascareta. Es recomana que hi vagi una sola persona, que utilitzi mascareta, guants, que porti un bolígraf, i que porti documents originals i fotocòpies feta des de casa. El llistat de les 102 escoles bressol de Barcelona, amb les dades de contacte, es pot trobar al web www.barcelona.cat/escolesbressol.

La situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha impedit dur a terme durant la primavera les habituals jornades de portes obertes als centres escolars per fer un primer contacte amb els centres. La informació de totes elles està, però, disponible al web de cada centre, que es pot trobar al web general de les escoles bressol www.barcelona.cat/escolesbressol.

 

Nova Escola Bressol Municipal Germanetes 

Barcelona obrirà l’escola bressol municipal número 102 a l’inici del proper curs 2020-2021. L’Escola Bressol Municipal Germanetes estarà situada al número 159 del carrer Comte Borrell, a l’Esquerra de l’Eixample i comptarà amb una capacitat per a 104  places.

L’EBM Germanetes es posarà en marxa amb quatre grups amb horaris ordinaris de 9h a 17h (un de lactants, un de 1 a 2 anys i dos de 2 a 3 anys), un grup amb horari de matí de les 9h a les 13h (amb infants d’1 a 3 anys), i un grup de tarda amb horari de les 15h a les 19h (amb infants d’1 a 3 anys). Aquesta diversificació horària té com a objectiu adaptar-se a les diverses necessitats de les famílies. L’equip educatiu de Germanetes estarà format per una directora i set educadores. Al centre també hi treballendues persones en l’acollida matinal, 4 educadores del temps d’alimentació i descans, i 4 educadores de reforç a les aules. A banda, l’escola comptarà amb un suport per a les hores d’esmorzar i berenar per als dos grups de matí o tarda.

 

Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds

Els criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds que es presentin continúen sent els mateixos que en anys anteriors:

Criteris generals

-Domicili dins l’àrea d’influència del centre. 30 punts
-Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre. 10 punts
-Domicili fora del municipi de Barcelona. 0 punts
-Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre. 20 punts.

Pel que fa a la baremació del domicili aquesta es realitzarà d’acord amb l’adreça que figuri al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant).

Criteri complementari

 

La preinscripció per a les EMM, entre el 18 i el 27 de maig

La preinscripció serà del 18 al 27 de maig, ambdós inclosos, i la presentació de les sol·licituds es farà de manera telemàtica, excepte per a casos excepcionals. Les famílies que no puguin fer la preinscripció de manera telemàtica hauran d’obtenir cita prèvia posant-se en contacte amb l’escola municipal de música triada a partir del moment d’iniciar-se el procés de preinscripció.

Les cinc escoles municipals de música de Barcelona tenen capacitat per a més de 2.450 alumnes matriculats en programes de llarga durada, per a diferents especialitats instrumentals, estils, agrupacions o cant coral, dirigits a alumnat a partir de 4 anys.

A més, al llarg del curs, es realitzen tallers de música per a nadons i les seves famílies i altres tallers musicals per alumnat amb més de 18 anys. Aquesta oferta és de més de 500 places anuals.

​L’oferta de places a cada escola i especialitat és el que resulta de deduir la previsió de l’alumnat que formalitzi matrícula de continuïtat i, per al curs 2020-2021, s’adaptarà a les instruccions que fixin les autoritats sanitàries i educatives, i en funció del pla de desconfinament derivat de la crisi sanitària de la Covid-19.

El procés de preinscripció, característiques i oferta d’ensenyaments musicals de les 5 escoles municipals de música de la ciutat, es pot consultar el web de cada escola:

– EMM Can Fargues (avinguda Frederic Rahola, 2-8, al districte d’Horta – Guinardó)

www.barcelona.cat/emmcanfargues

– EMM Can Ponsic (avinguda J.V.Foix, 51, districte de Sarrià – Sant Gervasi)

www.barcelona.cat/emmcanponsic

– EMM Eixample – Joan Manuel Serrat (carrer Sardenya, 368, districte de l’Eixample)

www.barcelona.cat/emmeixample

– EMM Nou Barris (carrer Río de Janeiro, 11, districte de Nou Barris)

www.barcelona.cat/emmnoubarris

– EMM Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana (carrer Segadors, 2, districte de Sant Andreu).www.barcelona.cat/emmsantandreu

 

Conservatori municipal de música: preinscripció 2020-2021

La preinscripció al Conservatori municipal de música també es farà de manera telemàtica del 13 al 20 de maig. En casos excepcionals que no es pugui fer telemàtica, caldrà obtenir cita prèvia posant-se en contacte amb el Conservatori durant les dates de desenvolupament del procés de preinscripció.

Els estudis formatius reglats del Conservatori Municipal de Música tenen capacitat per a uns 530 alumnes matriculats en els diversos cursos (de 1r a 6è) i especialitats musicals (24 d’instruments i 1 de cant). A les mateixes dependències del Conservatori Municipal, el programa Bruc Obert ofereix als ciutadans que volen fer formació musical no reglada diferents cursos sobre temàtiques i àmbits musicals, amb un total de 750 places.

 

 

Podeu consultar tota la informació municipal sobre la COVID-19
al web desdecasa.barcelona:Compartiu aquest contingut