Pla de xoc pel sector del taxi per fer front a la crisi derivada de la COVID-19 : Servei de Premsa

Pla de xoc pel sector del taxi per fer front a la crisi derivada de la COVID-19

12/05/2020

L’Institut Metropolità del Taxi i l’AMB, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, ha acordat un Pla de xoc amb el sector del taxi per garantir la seguretat en aquest mitjà de transport i ajudar-lo a combatre la davallada en els desplaçaments generada per l’emergència sanitària

El Pla es presenta amb vocació de llarg recorregut, en el marc del diàleg i el consens amb les organitzacions del sector. Abasta des de l’impuls d’una app específica per al taxi fins a l’organització del servei per a la nova normalitat

Es tracta d’un total de 10 actuacions, que també inclouen mesures de desinfecció i higiene, serveis telemàtics d’atenció al taxista, campanyes de comunicació i assessorament sobre als ajuts als professionals d’aquest servei

L’Ajuntament de Barcelona treballa per adaptar la mobilitat de la ciutat a la sortida progressiva del confinament provocat per l’emergència sanitària de la COVID-19. Els principals objectius recollits a la mesura de Govern “Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic”, passen per l’adopció de mesures que assegurin les màximes garanties sanitàries en els  desplaçaments i que, alhora, tornin a encaminar la mobilitat cap als objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), fomentant els desplaçaments a peu, en transport públic en bicicleta.

Dins del capítol del transport públic de viatgers, s’hi inclou el sector del taxi que, conjuntament amb la resta de modes, ha patit una important davallada de serveis en relació a l’activitat que realitzava abans de l’aplicació del Reial Decret de l’Estat d’Alarma.

En aquest marc, l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) i l’AMB, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, han acordat un Pla de xoc amb les principals associacions representatives del sector per fer front a la crisi derivada de la COVID-19. Aquest Pla té l’objectiu de gestionar el procés de retorn a l’activitat del taxi i d’establir un conjunt d’accions que permetin als professionals del servei del taxi de l’àrea metropolitana de Barcelona sortir progressivament del confinament actual, recuperant al màxim possible la sostenibilitat i viabilitat econòmica del sector, tot garantint les màximes mesures de seguretat i salut pública per tal que el taxi esdevingui un espai segur.

El Pla inclou un total de 10 actuacions, algunes de caràcter immediat i d’altres a mig termini, entre les quals s’hi inclouen la creació d’una nova app del sector del taxi, l’ajustament de l’oferta a la demanda, mesures de desinfecció i higiene, l’estudi per adaptar les parades a la nova mobilitat o l’increment dels serveis telemàtics d’atenció al taxista, entre d’altres.

 

Una nova app per al servei de taxi

Un dels temes més rellevants del Pla de xoc es basa en fer realitat l’aplicació (app) per al servei de taxi que es reclama des de diferents àmbits del sector. Es tracta d’un projecte que s’ha de fer en tres fases i que implica la necessitat de geolocalització de tots els taxis. L’objectiu és iniciar aquest projecte en la major brevetat possible, amb la voluntat de fer-lo realitat durant el present mandat. De manera immediata es treballarà en la definició funcional i legal de la proposta. Actualment només la meitat dels taxistes es poden contactar via app o per radioemissora. Aquesta nova aplicació obre la possibilitat a tots els taxistes d’adaptar-se al nou model de demanda que la situació actual està imposant, i fer possible, així, que els taxistes que avui no estan integrats en una radioemissora o aplicació s’hi incorporin per poder fer front a la demanda de taxis i pal·liar la baixada dels ingressos.

 

Ajustar l’oferta i la demanda

D’acord amb la Generalitat i l’Estat i el propi sector, es treballarà per establir el percentatge de servei de taxi en les diferents fases de la desescalada per tal d’ ajustar l’oferta de taxis – i per tant la incorporació del sector a l’activitat – en funció de l’increment de la demanda de mobilitat de la ciutadania que es vagi produint.

 

Mesures de desinfecció i higiene

El Pla preveu l’aplicació de protocols homologats d’higiene i desinfecció dels vehicles i de sistemes de protecció per garantir la seguretat tant dels taxistes com dels usuaris, amb l’obligatorietat de portar mascaretes. El darrer mes l’IMET ha posat a disposició del sector 14.000 mascaretes als professionals del taxi, i en els propers dies en farà un nou repartiment.

També s’ha demanat al col·lectiu que compleixi les mesures adoptades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i per la Generalitat de Catalunya per garantir la seguretat sanitària dels passatgers i del conductor, com ara la disposició i el nombre de passatgers permesos a l’interior dels taxis.

Així mateix, s’ha aprovat la instal·lació provisional als taxis de mampares de protecció amb material transparent i flexible per evitar interferències amb els sistemes de seguretat dels vehicles (airbags, cinturons, etc.). En el marc del Pla, es treballarà amb el sector de components per a l’automòbil per buscar alternatives viables de mampares que puguin ser de caràcter definitiu.

D’altra banda, l’IMET està a punt de subscriure un acord amb TMB perquè els taxistes puguin desinfectar els vehicles amb ozó a les cotxeres d’autobusos de la Zona Franca durant les hores en què les instal·lacions tinguin poca activitat.

 

Serveis telemàtics d’atenció al taxista

L’IMET, per evitar l’acumulació de públic i els contagis en les seves instal·lacions durant aquest període, adaptarà tots els serveis d’atenció al taxista per fer-los, preferentment, de manera telemàtica.

El Pla inclou aprovar una modificació del Reglament Metropolità del Taxi que permeti l’administració electrònica, de manera que el taxista pugui realitzar la major part de tasques administratives des del seu ordinador o el mòbil.

A tal efecte s’implantarà una aplicació web que permetrà dur a terme gestions com la transmissió de llicències, així com tot el procés d’inscripció a les proves d’accés a la credencial de taxista. Així mateix, també serà possible realitzar altres tràmits i gestions de manera telemàtica:  cita prèvia via web, instància electrònica, etc.

 

Nova mobilitat urbana  i adaptació de parades a la demanda

L’Institut Metropolità del Taxi (IMET) proposarà la creació d’un grup de treball específic, dins de la Comissió de Mobilitat de l’AMB, que integri representants del sector del Taxi i dels diferents municipis amb l’objectiu de fer partícip al sector del taxi dels projectes futurs de mobilitat, per tal  que aquests es puguin adaptar a les necessitats del servei.

El Pla de xoc també recull l’elaboració immediata d’un estudi sobre les noves formes de mobilitat que sorgiran a partir d’ara a les ciutats metropolitanes, amb l’objecte d’adaptar la xarxa de parades de taxi als principals punts de demanda, ja que les possibles modificacions en el turisme i en l’activitat de fires, congressos i creuers, podrien donar lloc a noves centralitats. L’estudi es tractarà també en el marc d’aquest nou grup de treball.

 

Facilitats per a la renovació dels vehicles

El Pla de xoc preveu, a més, altres mesures relacionades amb el parc de taxis i amb la seva renovació, que persegueixen establir un acord amb actors del sector de l’automoció per garantir la progressiva modernització del servei i la descarbonització dels vehicles. La mesura té un doble objectiu: incentivar la demanda del sector de l’automòbil i garantir la sostenibilitat i seguretat dels vehicles, fomentant línies de negociació i preus o contractes pactats que minimitzin l’esforç que hagin de fer els taxistes per a la renovació del seu vehicle.

 

Moratòria d’un any pel canvi de vehicles

Es proposarà al Consell Metropolità del Taxi l’aprovació d’una disposició transitòria del Reglament Metropolità del Taxi per tal que existeixi una moratòria d’un any en l’obligació de canvi dels vehicles que compleixen els 10 anys durant l’any 2020 i 2021.

 

Campanyes de comunicació

Es realitzaran campanyes de foment i promoció de l’ús del taxi, posant en valor les mesures de seguretat implantades al servei que possibiliten que el taxi sigui a dia d’avui una alternativa de mobilitat totalment segura davant de possibles contagis del coronavirus.

 

Col·laboració institucional amb la Generalitat pel control dels VTC

Es treballarà amb el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per garantir la màxima contundència en el control de l’activitat dels VTC, atès que la baixada de demanda també els afectarà de forma important.

 

Assessorament als taxistes sobre els ajuts disponibles

S’incorporarà a l’IMET un servei específic de finestreta única (tant telemàtic com presencial) que permeti als taxistes informar-se de manera individualitzada de les diferents ajudes presents i futures tant estatals, autonòmiques i locals que s’estan implantant i sobre com gestionar-les.

Així mateix, es reforçarà la informació general, a través de les xarxes socials, sobre els ajuts econòmics i socials impulsats per les diferents administracions per als treballadors autònoms, assalariats i empreses.Compartiu aquest contingut