Comença la rehabilitació de la coberta del taller central de Metro, a la Sagrera : Servei de Premsa

Comença la rehabilitació de la coberta del taller central de Metro, a la Sagrera

23/06/2020Temps estimat de lectura: 4 minuts

La retirada de les planxes de fibrociment, que durarà fins a mig setembre, es farà amb estrictes mesures de prevenció i control ambiental consensuades amb Districte, veïns i comunitat escolar

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) executarà a partir de dijous, 25 de juny, l’obra de rehabilitació de la coberta del taller central de material mòbil de Metro, situat entre els carrers Josep Estivill, Sant Antoni Maria Claret, Hondures i Felip II, al barri de la Sagrera. L’actuació s’ha planificat amb el màxim detall pel que fa a les mesures de prevenció i control ambiental, ja que comença amb la retirada segura d’un nombre important de planxes de fibrociment, un procés en què han pogut participar els veïns i el Districte de Sant Andreu.

Així, en paral·lel amb la redacció del projecte i la preparació de l’obra, s’han celebrat diverses reunions entre TMB, el Districte, la direcció i l’associació de famílies de l’escola L’Estel, situada a la mateixa illa de cases, i l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, tant presencials com a distància. Els veïns han conegut amb una setmana d’antelació l’inici de l’obra i disposen d’un canal permanent de comunicació mitjançant una adreça electrònica per plantejar consultes. El procés de participació continuarà el juliol i l’agost, mentre es farà la retirada del material amb contingut d’amiant, a través d’una comissió formada per TMB, el Districte, la direcció i les famílies de l’escola i l’entitat veïnal.

 

Edifici construït en dues etapes

El taller central de material mòbil de Metro de la Sagrera està format per una nau semisoterrada amb coberta de dents de serra, de formigó armat, suportada en murs perimetrals i pilars. Va ser construït en dues etapes, i en la segona es va incrementar l’alçada de la nau i es va substituir el sistema d’impermeabilització a base de teula plana per planxes de fibrociment.En el projecte que ara comença a executar-se, es realitzarà la retirada controlada dels 3.000 metres quadrats de planxes de fibrociment que formen el sistema d’impermeabilització de la coberta, i dels 3.500 metres quadrats de teula de ceràmica que cobreixen la resta de la nau. Posteriorment es realitzarà la rehabilitació de tota la coberta, la impermeabilització, l’aïllament tèrmic i acústic, les proteccions de seguretat i les actuacions de consolidació estructural necessàries per perllongar la vida útil de l’edifici.

 

Mostrejos ambientals exhaustius

La retirada del fibrociment ha estat confiada a una empresa amb l’acreditació RERA i es realitzarà segons el pla de treball aprovat per l’administració. Per al control del desamiantatge, a més de les mesures incloses en el pla de treball, TMB compta amb l’assessorament especialitzat de l’empresa ACM 2020, que dirigeix l’expert higienista Lluís Mallart, des de la fase de projecte i durant l’execució. S’han seguit els criteris més exigents de seguretat i higiene, tant per als treballadors com per als veïns i usuaris de l’entorn: confinament estàtic, mostrejos ambientals exhaustius i anàlisi de mostres amb microscòpia electrònica.

Una de les mesures addicionals adoptades és la presa de mostres ambientals en una finca de l’entorn, amb l’autorització del propietari, i a l’exterior d’una dependència de TMB, per verificar el correcte funcionament del sistema de bombolla que protegirà les obres.

En atenció a les condicions d’ús de l’entorn, en el procés de diàleg previ es va consensuar una planificació perquè l’actuació tingués lloc durant les vacances escolars. Per això l’inici serà just passat Sant Joan i el final de la part del desamiantatge s’ha previst per al 13 de setembre, abans que comenci el curs. La rehabilitació de la totalitat de la coberta s’allargarà uns mesos més, fins a l’abril del 2021. El pressupost de l’actuació puja a 2,5 milions d’euros.

 

Pla integral de desamiantatge

TMB desenvolupa des del 2018 un pla integral de desamiantatge que inclou mesures de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats en vehicles i dependències, seguint un ordre de prioritats i posant sempre en primer terme la salut de les persones. La intervenció en la coberta del taller de la Sagrera és la de més abast del pla, en termes de quantitat de material amb contingut d’amiant, i ha estat planificada minuciosament al llarg de l’últim any, en què s’ha redactat el projecte, s’han dissenyat les mesures de prevenció i s’ha desenvolupat un diàleg obert amb les parts afectades.

Dins del pla de desamiantatge, fins ara s’han retirat de manera segura unes 149 tones de fibrociment i se n’han tractat 81 tones més, d’un total de 440 tones inventariades, en forma de planxes, tubs i altres elements constructius de la xarxa de metro. Aquest estiu està previst realitzar altres actuacions de retirada, de menys envergadura, al taller de Vilapicina i a l’estació de La Pau de la línia 4. El pla de TMB és eliminar, tractar o confinar tot el fibrociment de la xarxa en tres anys.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
obres/ tmb/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina