El Consell de Ciutat centra les recomanacions al Plenari en la cooperació público-privada, la lluita contra les desigualtats i per una fiscalitat ecològica i social : Servei de Premsa

El Consell de Ciutat centra les recomanacions al Plenari en la cooperació público-privada, la lluita contra les desigualtats i per una fiscalitat ecològica i social

26/06/2020

El màxim òrgan de participació de la ciutat, que agrupa entitats i institucions de diferents sectors, ha presentat la seva memòria anual al ple per tercer any consecutiu

Durant el 2019, el Consell de Ciutat ha realitzat quatre dictàmens amb 27 recomanacions concretes per al desenvolupament de les polítiques públiques municipals

Montserrat Morera, presidenta del Consell d’Associacions de Barcelona i Luís Fernández, vicepresident del Consell de Joventut de Barcelona han estat els representants del Consell de Ciutat al Plenari Municipal per presentar Memòria d’activitat anual del 2019.

La sessió plenària del Consell Municipal s’ha celebrat avui a les 10h del matí en sessió ordinària. El Consell de Ciutat han tingut l’oportunitat d’explicar als representants polítics de la ciutat el seu treball diari i participatiu que es reflecteix en l’informe de resultats del 2019.

Les dades extretes de l’informe indiquen que el Consell de Ciutat ha realitzat 29 reunions durant el 2019 a les quals, a més dels membres del consell també hi ha aportat el seu coneixement 22 expertes o ponents de cada àmbit. D’aquestes trobades han sorgit 4 dictàmens en els quals es recullen 27 recomanacions concretes.

Els àmbits de treball d’aquests dictàmens han estat: la memòria d’activitat del 2018, la cooperació públicoprivada, les desigualtats i vulnerabilitats i els pressupostos i ordenances municipals.

Les principals recomanacions sorgides d’aquests dictàmens han estat:

De l’àmbit de la cooperació público privada:   ​Potenciar la concertació de serveis públics i privats en tot allò que té a veure amb el sistema d’acreditació i homologació, els sistemes mixts de control, la formació de personal tècnic, la llei de mecenatge i el marc legal de contractació.

De l’ambit de les desigualtats i la vulnerabilitat: ​Seguiment anual sobre el compliment de les fites de l’Acord per reduir la desigualtat en la distribució de la renda i les desigualtats socials territorials, garantir els drets socials i l’accés a l’habitatge i augmentar les oportunitats d’ocupació digna, inclusiva i de qualitat, incrementar l’equitat educativa i les oportunitats formatives i culturals, enfortir i articular els serveis i les xarxes relacionals i comunitàries de suport facilitadores de l’apoderament personal i col·lectiu, eliminar l’estigmatització i la segregació social, i abordar la salut des d’una mirada transversal i comunitària.

De l’àmbit de pressupostos i ordenances fiscals: ​Que TMobilitat sigui realitat a curt termini: incentivar l’ús del transport públic, bonificar IBI per energia solar,  pressionar proveïdores energètiques, recalcular la taxa d’escombraries per a que s’ajusti més al servei amb la possibilitat d’oferir bonificacions en la taxa d’escombraries per entitats​, invertir més per reduir la contaminació i per a la transformació ambiental i col·laborar amb entitats socials per a reconduir les polítiques d’habitatge.

A més a més, el Consell de Ciutat també ha estat treballant altres temes com són:  la comunicació i la visibilitat, el procés de renovació dels seus membres, la fiscalitat i el mecenatge en la cooperació públicoprivada, l’emergència habitacional i la seguretat en les telecomunicacions.

La feina de Consell de Ciutat, el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha vist reflectida en aquesta Memòria 2019. Tanmateix, la vicepresidenta del Consell de Ciutat, la Sra. Montserrat Morera durant la presentació ha remarcat “el retorn de dos dictàmens dels quatre que ha emès Consell de Ciutat. Destaca la bona feina del grup de Visibilitat i Comunicació i la cobertura que, des de fa un temps, fa Betevé dels plenaris i de la feina que es duu a terme des de Consell de Ciutat.” Ha destacat també, la cooperació entre els diferents consells municipals hi ha agraït al Consell Municipal per la seva implicació. Ha acabat fent èmfasi als temes que s’han de seguir treballant.

D’altra banda, el Sr. Luís Fernández, vicepresident del Consell de Joventut ha volgut destacar  “que el Consell de Ciutat ha agafat velocitat aquest 2019. Que des del Consell es cuiden les entitats ja que el teixit social és el principal actiu de la ciutat. Les entitats que formen el consell reflecteixen les preocupacions de la ciutadania: medi ambient, transport, habitats, energia… parlen de vida”.

La tasca no s’atura aquí i Consell de Ciutat segueix treballant per assessorar l’Ajuntament de Barcelona i seguir emetent recomanacions sobre temes rellevants de la Ciutat, impulsar iniciatives i donar suport a altres òrgans de participació.

Per a més informació podeu anar a: https://conselldeciutat.barcelona/Compartiu aquest contingut