L’Ajuntament retira la llicència a 597 pisos turístics que no s’adequaven a la normativa : Servei de Premsa

L’Ajuntament retira la llicència a 597 pisos turístics que no s’adequaven a la normativa

16/07/2020Temps estimat de lectura: 4 minuts

Els serveis d’inspecció municipals han centrat els esforços durant el confinament a revisar els habitatges d’ús turístic legals i amb els permisos vigents per actuar en cas de detectar qualsevol irregularitat

S’ha identificat 300 pisos que van presentar els permisos durant el mandat 2011-2015, just abans que es decretessin dues suspensions de llicències d’aquesta activitat, i van manifestar que disposaven de cèdula d’habitabilitat sense tenir-la

Ara, s’han iniciat els procediments disciplinaris per deixar-los sense efecte i s’obriran els expedients sancionadors corresponents segons la legislació vigent

El consistori ja ha donat de baixa 297 pisos turístics amb llicència que incomplien la normativa per motius com ara que el titular de l’habitatge no coincidia amb el de l’activitat o haver dividit l’habitatge

Continua la feina per mantenir dins de la legalitat tota l’activitat dels habitatges d’ús turístic (HUT) de Barcelona. En el marc de les actuacions derivades del pla de xoc per controlar aquests allotjaments turístics, el Govern municipal ha obert una nova línia de treball per revisar l’adequació a la normativa de tots els pisos amb llicència vigent.

Amb el confinament de l’Estat d’Alarma decretat a causa de la Covid-19, els serveis d’inspecció municipals van readaptar les seves tasques. Arran del teletreball i a l’absència de turistes, l’activitat es va centrar en analitzar més a fons les dades de què es disposava i identificar anuncis que aparentment eren legals però que amagaven irregularitats, com ara lloguers d’habitacions que en realitat eren d’un pis sencer.

També es va aprofitar per revisar els habitatges amb els permisos vigents. En concret, s’ha verificat 1.126 pisos que van presentar el comunicat d’inici d’activitat i la pertinent declaració responsable en dos moments del mandat 2011-2015, just abans que es decretessin dues suspensions de llicències de HUT. Són la suspensió del 2 de maig del 2014, que afectava l’àmbit central de la ciutat –menys Ciutat Vella, on ja no es permetien–; i la suspensió del 24 d’octubre de 2014, que afectava la resta de territori.

En total, s’ha detectat que 300 van presentar les declaracions responsables manifestant que disposaven de cèdula d’habitabilitat quan en realitat no en tenien. D’aquests, n’hi ha 156 que encara a dia d’avui no disposarien de cèdula. I 83 es concentren en només 6 propietaris. Per districtes, la majoria se situen a l’Eixample i Sants-Montjuïc:

Davant d’aquesta realitat, el consistori ha obert els procediments disciplinaris per deixar sense efecte aquestes llicències d’habitatge d’ús turístic. Un cop es comprovi que estan en situació d’irregularitat i es demostri que no tenen cèdula i/o que no la tenien quan van presentar el comunicat d’inici d’activitat i la declaració responsable, es donaran de baixa.

A més, s’incoaran els procediments sancionadors que corresponguin segons la legislació vigent. I l’Ajuntament sol·licitarà als propietaris que incorporin els pisos a la borsa de lloguer assequible per compensar l’activitat irregular que han comès. Si hi ha sospites que hagin pogut cometre un delicte de falsificació documental, els casos es posaran en coneixement del Ministeri Fiscal perquè prengui les mesures penals oportunes.

A aquesta realitat s’hi sumen 297 HUT que el consistori ja ha deixat sense efecte entre aquest mandat i l’anterior. Responen a casuístiques diferents, com ara que el titular del pis no coincidia amb el de la llicència, pisos amb permisos vigents que s’havien dividit en dos o més emplaçaments o no disposar de cèdula d’habitabilitat, entre altres, i s’han identificat gràcies a la feina dels serveis d’inspecció municipals en col·laboració amb els serveis jurídics del consistori i els Districtes. En total, doncs, hi ha un total de 597 pisos turístics que tenien llicència i han comès irregularitats que ja han estat donats de baixa o n’estan en procés.

Tenint en compte la gran necessitat d’habitatge que té la ciutat i la tolerància zero amb les pràctiques il·legals en el sector turístic, l’Ajuntament examinarà tots els habitatges d’ús turístic que tenen llicència a dia d’avui. L’objectiu és comprovar que s’ajusten al cent per cent a la normativa i posar al dia el parc de HUT vigents, que estan sotmesos a una simple declaració responsable per poder exercir l’activitat.

 

Balanç del pla de xoc

Aquesta mesura se suma a les accions del pla de xoc que es va iniciar el 2016 per posar fre al descontrol que hi havia pel que fa als pisos turístics il·legal. Des d’aleshores, s’ha revisat exhaustivament 140 plataformes web i un total de 20.007 anuncis de pisos turístics per veure si operaven correctament. L’Ajuntament comunica a les plataformes els anuncis il·legals que detecta perquè els despengin de seguida. Això ha fet possible passar d’uns 6.000 pisos sense llicència que operaven a la ciutat a només uns 300 anuncis il·legals que es van despenjant cada mes.

S’han obert un total de 16.416 expedients disciplinaris, que han derivat en 6.696 ordres de cessament i 8.509 sancions. A més, 1.982 pisos que feien d’allotjament turístic il·legal han passat a tenir ús d’habitatge, ja sigui entrant al mercat de lloguer o com a residència principal del propietari. Pel que fa als legals, s’han tramitat 870 sancions a pisos amb llicència que produïen molèsties a la ciutadania.

Paraules clau

pisos turístics/