Declaració conjunta de la taula per abordar la pobresa energètica a Catalunya : Servei de Premsa

Declaració conjunta de la taula per abordar la pobresa energètica a Catalunya

28/07/2020Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’estiu passat Endesa va adreçar una carta als ajuntaments del país amenaçant amb tallar la llum a més de 25.000 famílies si les Administracions públiques no pagàvem el deute generat per famílies vulnerables. Un deute precisament generat per la manca de voluntat de les companyies subministradores de signar un Conveni de coresponsabilitat per evitar situacions de sobreendeutament tal i com estableix la Llei 24/2015.

Fruit d’aquesta carta, les administracions públiques del país i les entitats socials vam constituir una Taula per abordar la pobresa energètica i al desembre de 2019 vam plantejar un model de conveni a les companyies elèctriques d’acord amb la Llei 24/2015. Des de llavors s’ha dut a terme una negociació que ha generat un acord entre el conjunt  d’administracions i Endesa per abordar amb garanties, en el present i en el futur, les situacions de pobresa energètica de les famílies i les llars vulnerables a Catalunya.

Avui, Endesa no pot obstaculitzar la signatura d’un conveni per culpa d’un deute que acumulen 25.000 famílies des de 2015, amb l’agreujant que algunes d’elles es troben sotmeses a processos judicials d’embargament.

El compliment del conveni acordat pot arribar a representar pel conjunt de les administracions públiques haver de duplicar els fons socials destinats a garantir el dret bàsic al subministrament d’energia elèctrica, amb l’objectiu d’evitar que cap família es trobi en una situació d’endeutament. El Govern de la Generalitat, sense sumar el gran esforç i les aportacions de fons propis de les administracions locals, ha aportat des del 2015 un total de 25,6M euros per ajudes d’urgència específiques en pobresa energètica per fer front a impagaments de famílies vulnerables.

La urgència i l’impacte social del Covid19 exigeix un compromís de les administracions públiques i de les entitats socials amb la ciutadania que més pateix les conseqüències de la crisi. És per això que les disponibilitats dels pressupostos públics i de les entitats en l’àmbit social s’han de destinar a cobrir les necessitats més urgents, d’entre les quals hi ha la pobresa energètica. La solució avui requereix de l’assumpció de responsabilitat social per part d’Endesa i de la resta de Companyies subministradores en alliberar del deute antic i acumulat a les famílies vulnerables.

La signatura del conveni acordat permetrà aturar de cop el creixement del deute de les famílies, aportarà seguretat jurídica als ens locals i als serveis socials bàsics perquè preveu els mecanismes de compliment de la Llei 24/2015, tant pel que fa als procediments a seguir davant dels impagaments, amb un informe de vulnerabilitat comú a tot Catalunya, com perquè evitarà situacions de deute a les persones vulnerables, aplicant descomptes i ajuts a qui no pugui afrontar els pagaments amb un Fons d’Atenció solidària cofinançat per les companyies i el conjunt d’administracions. El conveni acordat i pendent de signar també preveu la creació d’un òrgan centralitzat de gestió a la Generalitat, amb una plataforma telemàtica que facilitarà la tasca administrativa als ens locals i permetrà una coordinació àgil i efectiva amb les companyies subministradores en benefici de les llars vulnerables.

Ens trobem davant una oportunitat única de bastir solucions efectives a un problema complex, i per això apel·lem a la responsabilitat social de les companyies subministradores, per què conjuntament amb les administracions públiques abordem la pobresa energètica dels nostres conciutadans més vulnerables.

La Taula per abordar la Pobresa Energètica a Catalunya està formada per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, la Diputació de Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació Catalana de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, la Taula del Tercer Sector i l’Aliança contra la Pobresa Energètica.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
pobresa energética/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina