El Banc Europeu d’Inversions aportarà 95 milions d’euros per finançar 40 projectes que impulsin l’acció climàtica a Barcelona : Servei de Premsa

El Banc Europeu d’Inversions aportarà 95 milions d’euros per finançar 40 projectes que impulsin l’acció climàtica a Barcelona

03/08/2020

L’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el Banc Europeu d’Inversions afavorirà la regeneració urbana amb inversions en eficiència energètica i infraestructures socials

Recuperació verd: es crearan més de 1.500 llocs de treball durant la fase de construcció

Els projectes impulsats incideixien en la recuperació econòmica de la ciutat i en la creació de llocs de treball

El Banc Europeu d’Inversions, BEI, finançarà prop de 40 projectes de l’Ajuntament de Barcelona que tenen com objectiu donar suport a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a la ciutat. Per aconseguir-ho, el banc de la UE facilitarà 95 milions d’euros destinats a afavorir la regeneració urbana amb un focus mediambiental i, a la vegada, inclusió social i la creació d’ocupació per impulsar la recuperació econòmica arran la crisi de la Covid-19.

Una part significativa del finançament del BEI, fins el 25%, es destinarà a inversions per regenerar uns 200.000 metres quadrats de la ciutat, remodelant el disseny urbà a través del concepte de superilles per potenciar la proximitat dels veïns als serveis. Per aconseguir-ho, es crearan grups d’illes d’edificis amb trànsit només en el seu perímetre i es donarà prioritat a les àrees de vianants, zones de baixa velocitat i espais recreatius verds. Cal recordar que Barcelona va declarar l’emergència climàtica el 15 de gener de 2020. Les inversions que ara s’impulsen s’inclouen en la línia de treball dels objectius de la Declaració.

A més de reforçar la resiliència climàtica de la ciutat, els projectes finançats sota aquest acord entre el Banc Europeu d’Inversions i l’Ajuntament de Barcelona afavoriran la inclusió social. Els fons del banc de la UE es destinaran també a la construcció i la renovació de centres educatius, escoles bressol i instituts, instal.lacions esportives, una nova biblioteca i centres assistencials. Prop de 20 projectes es desenvoluparan en àrees classificades com vulnerables dins la ciutat. Totes les noves infraestructures socials que es construeixin seran edificis de consum energètic quasi nul (NZEB per les seves sigles en anglès)

El finançament permetrà portar a terme actuacions per a millorar l’eficiència energètica que l’ajuntament de Barcelona situa com una de les seves grans prioritats en els darrers anys. Les iniciatives milloren el consum d’electricitat de l’enllumenat públic, així com en edificis i instal•lacions municipals. També es portaran a terme milloren en les línies d’autobusos urgans i els carrils bici a la ciutat.

Igualment, aquestes inversions contribuiran a impulsar la recuperació econòmica després de la crisi provocada pel Covid-19. En concret, el projecte comportarà la contractació de 1.500 persones durant la fase de construcció.

El primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, ha remarcat “l’aposta de Barcelona per l’acció climàtica , l’economia verda i la transició ecològica cap a una ciutat més saludable i amb un millor nivell de benestar per a la seva ciutadania. En aquesta línia, els 40 projectes que es posaran en marxa gràcies a l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el Banc Europeu d’Inversions, donen un impuls a aquestes polítiques ecològiques que són una de les grans prioritats del consistori. L’acord és, a més, una gran notícia en aquests moments de lluita contra les greus conseqüències de la Covid-19 a la ciutat, ja que permet a l’administració alliberar diners del pressupost per poder fer front amb més solidesa a la situació de crisi ”.

“L’adaptació de les nostres ciutats a un model més sostenible és clau per assolir l’objectiu europeu de la neutralitat climàtica a l’any 2050. Per això, una de les grans prioritats del BEI és donar suport a la regeneració urbana per promoure un creixement net i inclusiu que beneficiï els ciutadans i contribueixi, al mateix temps, a la lluita contra el canvi climàtic” ha assegurat la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, responsable de l’activitat del Banc d’Espanya. “Ens alegra signar aquest acord amb l’Ajuntament de Barcelona per fomentar inversions d’alt impacte mediambiental i social a la ciutat. És una mostra més del compromís del BEI amb una recuperació verd a Espanya”.

Aquesta és la sisena operació del BEI a Barcelona per facilitar inversions en infraestructura urbana i habitatge social. La primera va tenir lloc al 1990, mitjançant un acord entre l’Ajuntament i el BEI que va permetre la renovació del centre històric de la ciutat.

 

El banc del clima de la UE

El BEI és el major proveïdor multilateral de finançament a escala mundial per a lluitar contra el canvi climàtic. L’objectiu del Banc és liderar la mobilització del finançament necessari per limitar l’augment de la temperatura mitjana del planeta a 1,5ºC repecte els nivells preindustrials, amb l’objecdtiu de complir amb els objectius de l’Acord de París. El 14 de novembre de 2019, el Consell d’Administració del BEI va aprovar els seus nous objectius climàtics i la nova política de préstecs energètics: el Banc augmentarà gradualment el finançament que destina a objectius climàtics i medi ambientals fins al 50% l’any 2025, amb la finalitat que el Grup BEI mobilitzi, en la dècada crític de 2021 a 2030, com a mínim 1 bilió d’euros per afavorir inversions que contribueixin a aconseguir aquests objectius. Igualment, va anunciar el propòsit d’aliniar totes les activitats del Grup BEI amb l’Acord de París. El BEI deixarà finançar projectes energètics basats en combustibles fòssils a partir de finals de 2021.

El BEI és el major emissor de bonus verds del món i va ser la primera organització que va portar a terme una emissió en aquest mercat en el 2007.

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) és la institució de finançament a llarg termini a de la Unió Europea, els accionistes dels quals són els estats membres. El BEI facilita finançament a llarg termini a projectes d’inversió viables amb la finalitat de contribuir a l’assoliment dels objectius de la política de la UE.Compartiu aquest contingut