Barcelona impulsa projectes internacionals per analitzar l’impacte del coronavirus en el cicle de l’aigua : Servei de Premsa

Barcelona impulsa projectes internacionals per analitzar l’impacte del coronavirus en el cicle de l’aigua

04/08/2020Temps estimat de lectura: 6 minuts

L’Ajuntament participa en investigacions europees al costat d’universitats i centres de recerca per avaluar el comportament del virus en l’aigua

L’objectiu és obtenir informació i compartir estratègies per avançar en la detecció precoç, anticipar la resposta a possibles contagis i fer una millor gestió de la pandèmia

S’han instal·lat dues estacions a les platges del Somorrostro i Bogatell que analitzen la presència del SARS-CoV-2 en les aigües de bany i residuals

A partir del setembre es recolliran dades des d’una nova estació del Poblenou i més endavant des de Sarrià i el Carmel per estudiar el comportament del virus a nivell de barri

El consistori ofereix suport tècnic a dos projectes i aspira a participar en fins a tres més que també treballaran en aquesta línia

A més, participa en una taula de treball amb institucions i entitats de Catalunya per ampliar informació útil per al seguiment de la transmissió de la Covid-19 al territori

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la direcció de Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), està impulsant diversos projectes d’investigació europeus amb l’objectiu d’analitzar l’impacte del SARS-CoV-2 en el cicle de l’aigua i d’establir sistemes d’alerta i detecció del virus en les aigües residuals.

 

 

 

 

Es tracta de projectes liderats per universitats, centres de recerca i d’investigació en els quals el consistori pren part per fer estudis de qualitat de l’aigua, i que incorporen elements nous per avaluar el comportament del virus en aquest entorn. La ciutat, doncs, posa totes les seves instal·lacions, serveis i recursos al servei de la ciència i la recerca per obtenir informació i compartir estratègies davant la crisi del coronavirus.

Disposar de dades, estudis i eines en aquest àmbit és de gran utilitat per avançar en la detecció precoç, anticipar la resposta als contagis i brots i tallar transmissions. Es tracta, en definitiva, de poder fer una millor gestió de la pandèmia, avançar-se als esdeveniments i garantir que no es produeixi el col·lapse del sistema sanitari. Els projectes són també una oportunitat pels diferents centres de recerca per testar algunes proves pilot europees en la cerca de l’impacte del coronavirus en el cicle de l’aigua.

 

Projectes en marxa

L’Ajuntament participa com a soci en dos dels projectes que es desenvolupen a la ciutat i que incorporen el coronavirus entre els seus objectes d’estudi:

 

LIFE iBATHWATER: presència del coronavirus en aigües de bany, residuals i clavegueram

Es du a terme a Barcelona, pel que fa a l’estudi d’aigües litorals, i a Berlín per les aigües continentals, i hi prenen part Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya), ADASA i el KWB Kompetentz Zentrum Wasser (Berlín), a més de l’Ajuntament i BCASA. Es va iniciar el setembre de 2018 per millorar la qualitat de les aigües de bany en episodis de contaminació de curta durada produïts per les pluges en entorns urbans.

Amb la crisi sanitària, s’ha començat a analitzar la presència del virus en les aigües de bany i residuals. És l’únic projecte en curs amb aquest objectiu en aigües de bany. Actualment ja hi ha en marxa una estació a la platja del Somorrostro, al costat del Port Olímpic, i una altra a la del Bogatell que fan anàlisi contínua de la qualitat de les aigües de bany.

 

Estació de qualitat de la platja del Somorrostro.

El projecte incorpora tecnologies per a la retenció de sòlids flotants, per mesurar els indicadors de qualitat de les aigües de bany i millorar les estratègies i la gestió de la xarxa de dipòsits de retenció d’aigües de pluja. Es realitzen diverses campanyes de mostreig en aigües de bany i aigües residuals, i els paràmetres analitzats en laboratori inclouen determinacions de les propietats físiques i químiques de l’aigua, contaminants emergents, indicadors de les aigües de bany, protozous, bacteris i també indicadors de virus: norovirus, i ara coronavirus.

Les determinacions dels virus es faran al Laboratori de Virus Contaminants d’Aigua i Aliments de la Universitat de Barcelona (UB). Aquest laboratori té una trajectòria destacada en l’estudi de patògens (virus de les hepatitis A i E), enterovirus, adenovirus, virus emergents humans, prions i diversos virus marcadors de la contaminació fecal a l’ambient. Els treballs científics del grup han contribuït a descobrir nous virus d’interès per a la salut humana i a modificar el paradigma del que és una infecció viral.

 

H2020 SCOREWATER: anàlisi del coronavirus a nivell de barri

El projecte es desenvolupa a les ciutats de Barcelona, Göteborg i Amersfoort, i compta amb 14 socis d’Espanya, Suècia i Holanda. Analitza la correlació entre la qualitat de les aigües residuals i la qualitat de vida (dieta, salut, antibiòtics, etc.) i els hàbits ambientals (tovalloletes, olis, greixos, etc.). A partir d’estacions de qualitat d’aigües residuals, es determinen diversos paràmetres per extreure’n conclusions i dirigir campanyes de sensibilització ciutadana per evitar la contaminació en origen i l’abocament de residus impropis al clavegueram.

A més, ara s’hi estudia l’impacte del coronavirus a nivell de barri. La intenció és aportar noves dades en l’estudi de la creació d’un sistema d’alerta precoç de la pandèmia mitjançant l’anàlisi de les aigües residuals.

Per fer-ho, al setembre s’instal·larà una primera estació de qualitat d’aigües residuals al Poblenou, i posteriorment se n’habilitaran dues més als barris de Sarrià i el Carmel. En les estacions es prendran mostres que tindran en compte paràmetres com ara la matèria orgànica, la temperatura, el cabal, olis, greixos i també virus. En aquest cas, les anàlisis dels virus també es duran a terme al al Laboratori de Virus Contaminants d’Aigua i Aliments de la Universitat de Barcelona (UB).

 

Suports i col·laboracions en curs a més projectes

L’Ajuntament també ofereix suport tècnic a dos projectes en curs que han incorporat l’anàlisi del coronavirus en els seus objectius. Els projectes estan liderats pel centre de recerca IDAEA-CSIC, i les conclusions vinculades al coronavirus es realitzen per part del Laboratori de Virus de la UB. En concret, són:

A més, l’Ajuntament ha presentat propostes a fins a tres projectes europeus més per ampliar les línies de treball sobre l’impacte del coronavirus en l’aigua. En concret, es farien estudis a les sorres de les platges i s’avançaria en l’elaboració d’un sistema d’alerta precoç de la pandèmia a través de l’anàlisi de les aigües residuals Si les propostes són seleccionades, tots tres projectes arrancarien el setembre.

 

Taula de treball per ampliar el coneixement del coronavirus en el cicle de l’aigua

Paral·lelament a aquests projectes, l’Ajuntament de Barcelona, a través de BCASA, ha estat convidat a participar en una taula de treball per coordinar i cercar sinergies en les iniciatives que s’estan duent a terme a Catalunya per ampliar el coneixement del coronavirus en el cicle de l’aigua.  I per aportar informació complementària que sigui útil per al seguiment de la transmissió de la Covid-19 al territori.

La taula ja ha celebrat tres reunions, i en formen part l’Agència Catalana de l’Aigua, el Departament de Salut, l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, EURECAT, el Centre de Regulació Genòmica, UB-Laboratori de Virus, UB-Virus Entèrics, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Catalan Water Partnership (CWP) i ABEMGCIA-CETAQUA.

Paraules clau

aigua/ coronavirus/