Barcelona avança el 65% de les subvencions atorgades en la convocatòria general : Servei de Premsa

Barcelona avança el 65% de les subvencions atorgades en la convocatòria general

15/08/2020

Les mesures endegades pel Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) de l’Ajuntament de Barcelona per agilitar tràmits i optimitzar els recursos municipals han permès que per primer cop s’hagin pagat ja el 65% de les subvencions sol·licitades al Consistori, i de nou s’hagi reduït d’un terç els terminis de pagament situant-se per cinquè més consecutiu en els 20 dies de pagament

L’Ajuntament ha atorgat ja 19 milions d’euros dels 20’8 milions totals de la convocatòria general de subvencions 2020, gràcies a mesures com el decret d’alcaldia de 23 d’abril, que ha permès avançar el pagament de les subvencions abans de la resolució definitiva per aquelles sol·licituds sense documents a esmenar

A més, per aprofundir en el paper de l’Ajuntament com a impulsor de l’activitat econòmica, per 5è més consecutiu s’ha aconseguit rebaixar el termini de pagament als seus proveïdors a 20 dies 

L’estratègia de reactivació econòmica definida pel Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE) de l’Ajuntament de Barcelona ha fet èmfasi en aquells canvis administratius i normatius que tenen per objectiu garantir la màxima eficiència dels recursos públics així com la seva agilitat per a garantir la liquiditat a empreses, pimes i autònoms. En aquest sentit l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat dues iniciatives encaminades a aconseguir aquest objectiu: agilitar els tràmits de les subvencions i reduir els terminis de pagament a proveïdors per garantir la màxima liquiditat d’empreses, persones autònomes i pimes proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes dues mesures han comportat que per primer cop, a l’agost s’hagin pagat ja el 65% de les subvencions sol·licitades al Consistori i s’hagi reduït d’un terç els terminis de pagament situant-se per cinquè més consecutiu en els 20 dies de pagament.

 

Atorgats ja més de 19 milions d’euros dels 20’8 milions totals de subvencions

El 23 d’abril es va aprovar un canvi normatiu mitjançant un decret d’alcaldia impulsat per l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda que tenia per objectiu reduir burocràcia i facilitar el tramit per al conjunt de subvencions de la convocatòria general de l’Ajuntament.

En aquest sentit l’Ajuntament de Barcelona ja ha atorgat aquest més d’agost prop 19 milions d’euros d’un total de 20 milions per a l’any 2020, i dels quals ja s’ha avançat  el pagament del 65% -per un valor d’uns 11 milions d’euros aproximadament- de les subvencions atorgades en la convocatòria general per a la realització d’activitats i projectes durant l’any 2020 abans de la resolució definitiva, publicada el 6 d’agost. Això ha permès  accelerar l’arribada de liquiditat a les activitats beneficiàries dels ajuts, ja que la prioritat és facilitar la màxima viabilitat perquè es duguin a terme les activitats objecte de l’ajut.

La convocatòria general d’enguany partia amb la principal novetat que les sol·licituds s’havien de presentar obligatòriament de forma telemàtica, fet que no ha repercutit en un menor nombre de sol·licituds, i s’han presentat de més de 6.400 sol·licituds, un nombre molt similar als darrers 4 anys.

Per facilitar la presentació de les sol·licituds es va adaptar el tràmit de sol·licitud als identificadors digitals idCATmòbil i ClavePIN, de fàcil obtenció des d’internet, i així mateix es va fer campanyes informatives a Torre Jussana i edicions de materials informatius durant els mesos anteriors per explicar com obtenir un certificat digital a les entitats, i durant el termini de presentació de les sol·licituds es va fer una campanya d’acompanyament  als sol·licitants en el procés de presentació de les mateixes en els Districtes.

La convocatòria general de subvencions de 2020 es va fer per un import de més de 20’8 milions d’euros,  dels quals ja han estat atorgats  19 milions d’euros, a l’espera de que es resolguin els àmbits d’atenció a persones sense llar, atenció a la infància i atenció a la gent gran previst pel proper mes de setembre, i que tenen un crèdit autoritzat de gairebé 1 milió d’euros.

A més, amb l’aprovació del decret d’alcaldia del 23 d’abril i en relació a les subvencions i ajuts derivats de la convocatòria general de subvencions de 2020, el consistori va prendre, sense necessitat que el destinatari de l’ajut ho sol·licités, diferents mesures de flexibilització i altres mesures per agilitzar la tramitació i pagament de les subvencions:

 

Reducció fins als 20 dies els terminis de pagament a proveïdors

L’altre canvi administratiu impulsat en el marc del CECORE ha estat el de garantir la màxima liquiditat d’empreses, persones autònomes i pimes proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona i ha comportat una reducció d’un terç en els terminis de pagament situant-se per cinquè més consecutiu en els 20 dies de pagament.

 

 

Aquest fet situa a l’Ajuntament de Barcelona com una de les administracions més àgils en els terminis de pagament del conjunt de l’Estat.

En aquest sentit, el primer tinent d’alcaldia i responsable de l’àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, ha destacat que “En el CECORE vam fixar una estratègia ambiciosa de recuperació econòmica que ha mobilitzat més de 30 milions d’euros en ajuts, campanyes de promoció o formació però no podíem obviar el paper tractor de l’administració i la nostra obligació de ser una administració àgil al servei de la reactivació econòmica”. “Per aquest motiu”, ha seguit Collboni, “hem aprofundit en canvis normatius i administratius per facilitar l’activitat econòmica a la ciutat” en referència als canvis impulsat des de l’àrea econòmica per assolir aquests objectius. “Una administració àgil ha de ser facilitadora de l’activitat econòmica. No volem que cap pime o autònom es vegi afectat pels retards en els pagaments de l’administració”, ha reblat.

Aquests canvis s’impulsen en el marc de l’eix de canvis normatius i administratius definits en l’estratègia de recuperació econòmica definida pel CECORE en l’apartat de millores normatives i organitzatives per a una administració facilitadora de l’activitat econòmica que s’uneixen a d’altres canvis impulsats com ha estat la creació de la Oficina Tributària entre d’altres.Compartiu aquest contingut