L’Oficina per la No Discriminació atén 111 situacions durant el primer semestre de l’any 2020 : Servei de Premsa

L’Oficina per la No Discriminació atén 111 situacions durant el primer semestre de l’any 2020

21/08/2020

El 45% dels incidents atesos són per discriminació per racisme i xenofòbia, i el 26% per LGTBIfòbia

El confinament a causa de la Covid-19 ha incrementat les situacions de discriminació per racisme en l’àmbit de les comunitats veïnals, i les de LGTBIfòbia en l’obligatorietat de convivències amb persones que no accepten la diversitat sexual

L’OND ha atès un total de 249 demandes de servei on les principals atencions han estat assessorament jurídic, orientació i suport socioeducatiu, i atenció psicosocial

L’Oficina per la No Discriminació (OND) ha atès, durant el primer semestre de l’any 2020, 111 incidents on s’ha patit una situació de discriminació a la ciutat i que han acabat en obertura d’expedient per vulneració de drets. Els principals motius han estat racisme i xenofòbia, en gairebé un 45% dels casos, i LGTBIgòbia, que ha estat el motiu exposat pel 26% de les persones ateses.

L’eix de discriminació per racisme i xenofòbia es manté posicionat com el primer motiu de les situacions ateses a l’OND, suposant un total de 48 atencions realitzades i un increment del 6% respecte al mateix període l’any anterior. Les principals queixes són per tracte vexatori per raó d’origen i per restriccions o denegacions d’accés a serveis d’entitats bancàries. Aquest primer semestre s’ha detectat un repunt de situacions de discriminació en l’àmbit de les comunitats veïnals, agreujats per les dificultats relacionals provocades durant el confinament a causa de l’emergència sanitària. Tot i la complexitat per gestionar l’augment de conflictes durant el confinament, des de l’OND s’han realitzat diferents intermediacions i mediacions entre les parts, en coordinació amb els serveis de prevenció i recursos municipals dels districtes i els barris.

Pel que fa a les situacions de discriminació per LGTBIfòbia, s’ha produït un lleuger increment respecte al mateix període del 2019, agreujant-se durant el confinament ocasionat per la Covid-19; el que ha comportat que l’OND hagi atès un total de 28 situacions de discriminació per LGTBIfòbia. En paral·lel, l’Ajuntament ha reactivat la lluita contra la discriminació a persones LGTBI mitjançant l’aplicació d’un protocol contra la LGTBI-fòbia a Barcelona, liderat per l’Oficina per la No Discriminació, el Centre LGTBI i les entitats de defensa de drets de persones LGTBI.

En aquest primer balanç del 2020 el tercer motiu de discriminació és el gènere, amb el 10% de situacions tractades. S’ha incrementat en més d’un 7% en relació amb l’exercici de l’any anterior, quan se situava com a sisè motiu, per darrera de la discapacitat, salut i posició econòmica. La raó principal d’aquest augment ha estat la potenciació de la coordinació amb Feminismes a través dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), i a la presència a la “Taula d’Entitats” d’entitats especialitzades en la defensa de drets per gènere i amb una mirada i posicionament des del feminisme que ha derivat en un augment de la coordinació i derivació amb l’OND.

Respecte als drets que s’han vulnerat als expedients oberts per l’OND, principalment han estat la integritat moral, el qual s’ha incrementat respecte a l’any 2019, passant de 29 a 50 incidents. El dret a la integritat física també ha augmentat considerablement, registrant-se 27 incidents en comparació amb els 10 de l’any anterior. Seguits es troben els drets de prestació de serveis i l’habitatge.

Durant els primers sis mesos de l’any, l’OND ha atès un total de 249 demandes de servei, on el tipus d’actuacions que s’han portat a terme han estat majoritàriament l’assessorament jurídic, amb un 44% del total de demandes; l’orientació, suport socioeducatiu i empoderament, amb un 30%; i l’atenció psicosocial, amb un 20% del total. Però també s’ha ofert a les persones víctimes de discriminació intermediació i mediació i coordinació per derivacions. Pel que fa al gènere de persones ateses, el 55% han estat homes, el 39% dones i un 6% de gènere no binari. Gairebé la meitat de les víctimes de discriminació tenen entre 25 i 39 anys; i el 41% de 40 a 64 anys.

L’Oficina per la No Discriminació va mantenir les oficines tancades des que es va decretar l’Estat d’alarma fins al 18 de maig, quan es van reprendre les atencions presencials amb cita prèvia. Tot i això, l’atenció a la ciutadania es va seguir mantenint a través de diversos canals, com el correu electrònic, el telèfon o el portal IRIS. Malgrat aquesta situació extraordinària, la xifra de 111 atencions a persones que han viscut una situació de discriminació durant el primer semestre de l’any es manté molt similar a la del 2019, quan es van realitzar 115 atencions.

Des de l’any 1998, la ciutat de Barcelona disposa d’un servei municipal dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb els àmbits de la discriminació. L’Oficina per la No Discriminació és el servei municipal des d’on s’atén, s’assessora, es media i se sanciona davant situacions discriminatòries. També és l’oficina municipal d’atenció a la ciutadania des d’on s’informa, es forma i se sensibilitza sobre drets humans i drets de ciutadania a Barcelona, a través del Centre de Recursos en drets humans. A més, l’OND és l’encarregada de coordinar la lluita municipal contra la discriminació amb els diferents actors de la ciutat que treballen amb l’objectiu de prevenir i garantir l’exercici dels drets.Compartiu aquest contingut