La Unitat Antiassetjament de Disciplina d’Habitatge ha aturat 14 casos d’assetjament immobiliari i imposa 2,1M€ en multes : Servei de Premsa

La Unitat Antiassetjament de Disciplina d’Habitatge ha aturat 14 casos d’assetjament immobiliari i imposa 2,1M€ en multes

28/08/2020

Des de la creació de la unitat, el consistori ha centrat l’acció protectora del dret a l’habitatge, en l’habitatge buit, l’assetjament immobiliari, els mals usos de l’habitatge protegit, i la manca d’oferiment de lloguer social per part dels grans tenidors

Com a resultat d’aquesta activitat, ha inspeccionat 118.587 pisos, és a dir, més del 12% del parc residencial de Barcelona, ha ampliat el parc assequible amb 196 pisos, i ha detectat 816 pisos de grans tenidors buits durant més de dos anys

El 82% dels expedients tramitats (762 expedients) recauen en grans tenidors

L’acció municipal ha incidit directament en la millora de la situació residencial de 637 persones

 

Descarregar nota de premsa en format PDF

Descarregar informe en format PDFCompartiu aquest contingut