La Taula Barcelona per l’Alzheimer posa en marxa un canal per respondre tots els dubtes de la ciutadania sobre la malaltia : Servei de Premsa

La Taula Barcelona per l’Alzheimer posa en marxa un canal per respondre tots els dubtes de la ciutadania sobre la malaltia

21/09/2020

La iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i de les cinc entitats de la ciutat especialitzades en la malaltia coincideix amb la commemoració aquest 21 de setembre del Dia Mundial de l’Alzheimer

El nou canal ja incorpora més d’un centenar de preguntes i respostes sobre l’Alzheimer i en una segona fase està previst que incorpori informació sobre altres malalties neurodegeneratives

La Taula Barcelona per l’Alzheimer, formada per l’Ajuntament i les cinc entitats de la ciutat especialitzades en aquesta malaltia, han creat un nou canal d’informació adreçat al conjunt de la ciutadania per respondre tots els dubtes que es puguin generar al voltant de l’Alzheimer. La plataforma s’ha posat en marxa coincidint amb la commemoració aquest dilluns del Dia Mundial de l’Alzheimer i es pot consultar al web https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/barcelona-lalzheimer. L’Infocanal BCN per l’Alzheimer incorpora més d’un centenar de preguntes i respostes amb la informació bàsica sobre Alzheimer, la prevenció, les activitats i recursos que hi ha a la ciutat també per a les persones cuidadores, el tracte amb persones malaltes o els possibles dubtes legals, entre d’altres qüestions.

Al nou espai es poden trobar igualment píndoles amb informació pràctica i actualitzada sobre l’Alzheimer, la seva evolució i el seu impacte en l’entorn proper. La plataforma serveix per oferir informació útil al llarg de les diferents etapes d’aquesta malaltia, més enllà de la vessant del tractament mèdic, i incorpora igualment un xat en el qual es poden fer consultes concretes. L’Infocanal sorgeix en el context generat per la Covid-19, que ha posat de manifest la necessitat de facilitar l’accés remot a recursos d’informació, però té la vocació de perdurar al llarg del temps. De fet, incorpora informació sobre altres malalties neurodegeneratives i de cara a una segona fase ja s’està treballant amb entitats com l’Associació Catalana de la Malaltia de Huntington i l’Associació Catalana per al Parkinson per tal d’ampliar l’abast de les informacions incloses.

La Taula Barcelona per l’Alzheimer es va posar en marxa l’any 2018, integrada pel  departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona i les següents entitats (per ordre alfabètic): Alzheimer Catalunya Fundació, Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB), Fundació ACE, Fundació Pasqual Maragall i Fundació Uszheimer. Va néixer amb la voluntat de treballar de manera col·laborativa per tal d’aconseguir que Barcelona sigui una ciutat amigable per a les persones amb Alzheimer i el seu entorn. És en el marc d’aquesta Taula que s’està impulsant la ‘Iniciativa Barcelona per l’Alzheimer’, amb la qual es pretén sensibilitzar la ciutadania, avançar en el reforç dels serveis municipals, contribuir a una millora de la informació, prevenció, orientació, atenció i cura de les persones amb Alzheimer i el seu entorn, donar suport a les entitats i promoure el treball en xarxa.

El canal que es posa en marxa ara ha estat possible gràcies igualment a una tasca compartida en què s’ha fet una identificació conjunta amb les entitats sobre quines són les preguntes més freqüents al voltant de l’Alzheimer i s’ofereix informació pràctica vinculada als moment previs a la malaltia. També s’incorpora informació relacionada amb els moments inicials vinculats al diagnòstic, així com a les etapes intermèdies i finals de la malaltia. De fet, la plataforma està adreçada a un ampli ventall de col·lectius que, tot i que està especialment pensada a les famílies i l’entorn proper de les persones malaltes, també té informació adient per a persones cuidadores ja siguin professionals o no. La voluntat és que el nou canal s’incorpori dins dels múltiples recursos d’informació que existeixen a Barcelona i també als webs dels diferents actors que treballen en aquest àmbit.

Igualment, l’Infocanal serveix d’agregador de continguts que han facilitat les pròpies entitats i inclou enllaços a les seves pàgines web i els seus recursos. En cap cas substitueix la informació que ja aporten aquests agents, sinó que ajudarà a la seva difusió i integració en una plataforma transversal que s’actualitzi de manera permanent i que sigui de fàcil accés per a la ciutadania. Tanmateix serveix per tal d’identificar preguntes freqüents no cobertes que s’aniran integrant a la pròpia plataforma i per derivar cap als diferents recursos de la ciutat.

Aquesta nova eina es relaciona amb l’aposta municipal per tal prioritzar la informació, orientació i assessorament en l’àmbit de la cura en sentit ampli. D’aquesta manera, complementa el servei municipal d’informació i orientació Barcelona Cuida, inaugurat l’any 2019.

 

Què és l’Alzheimer?

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada per l’aparició lenta de símptomes que evolucionen al llarg dels anys. La persona que pateix la malaltia té oblits, es desorienta, deixa de comunicar-se i necessita ajuda per poder fer les activitats del dia a dia. La demència afecta més de 46 milions de persones a tot el món i la majoria de casos són d’Alzheimer. A l’Estat espanyol més de 800.000 persones pateixen Alzheimer i a Catalunya hi ha 86.000 casos, aproximadament.

Es tracta d’una malaltia progressiva i irreversible, que altera la personalitat i minva de forma gradual la memòria d’una persona i algunes habilitats com raonar, comunicar-se o dur a terme activitats quotidianes. Aquestes habilitats es perden com a conseqüència de la mort d’un tipus de cèl·lules del cervell: les neurones. És la forma més freqüent de demència i actualment es desconeix la causa que l’origina.

Aquesta malaltia té com a símptoma inicial i característic la pèrdua de memòria recent, però, progressivament, altera altres capacitats que dificulten l’autonomia de la persona afectada. L’Alzheimer té efectes devastadors per a les persones que la pateixen i les seves famílies i, de moment, no té cura.Compartiu aquest contingut