El carrer d’Entença guanya espai escolar amb la pacificació d’un tram del carrer : Servei de Premsa

El carrer d’Entença guanya espai escolar amb la pacificació d’un tram del carrer

03/10/2020

Aquest dissabte s’actuarà al carril del costat Llobregat de les quatre illes d’Entença que hi ha entre les avingudes de Roma i de Josep Tarradellas per donar resposta a les demandes de la comunitat educativa de millorar la seguretat de l’entorn de les escoles de l’àmbit i reduir el trànsit i la contaminació

En el marc del programa Protegim les Escoles, a l’illa de la Model s’ampliarà la vorera i es col·locarà nou mobiliari urbà per augmentar l’espai d’accés a l’escola Xirinacs i a la futura escola Entença, que s’hi traslladarà de manera provisional el curs que ve

A les altres tres illes el carril del costat Llobregat es reconvertirà en un nou carril de serveis que permetrà sumar aparcaments de bicicletes, motos i espais de càrrega i descàrrega

L’Ajuntament de Barcelona executarà avui una actuació en les quatre illes del carrer d’Entença que hi ha entre les avingudes de Roma i de Josep Tarradellas per pacificar-ne un àmbit, guanyar-hi espai escolar i reduir el trànsit. L’objectiu és donar resposta a les demandes de la comunitat educativa de que l’entorn de les escoles del carrer sigui més segur i tingui menys trànsit, i avançar cap a una ciutat més amable per a les persones, amb millor qualitat de l’aire i menys soroll i partícules.

En concret, s’intervindrà sobre el carril del costat Llobregat per reduir el nombre de vehicles que circulen pel carrer. Les obres s’emmarquen en el programa Protegim les escoles, que transforma els espais que envolten els centres educatius per fer-los més segurs i saludables. De fet, aquesta actuació a Entença ha estat possible i ha tirat endavant gràcies, en bona part, a les peticions de les escoles d’aquest carrer i les seves famílies. Alhora, es disminuirà el trànsit de l’entorn immediat de l’antiga presó Model, que es convertirà a mig termini en un pol d’equipaments per al barri de l’Esquerra de l’Eixample i la ciutat.

A l’illa de la Model hi ha l’escola Xirinacs, entre els carrers de Rosselló i Provença. El carril del costat Llobregat deixarà de ser per a cotxes i servirà per ampliar l’entorn escolar i incorporar-hi nou mobiliari urbà i una tanca en tot el perímetre. Així es donarà més seguretat i es beneficiarà les entrades i sortides dels alumnes de l’escola, que ara està en mòduls prefabricats a la cantonada de Rosselló, però que tindrà la seva ubicació definitiva en aquesta illa on abans hi havia la presó.

També s’ha tingut en compte que en aquest tram de carrer, en concret a la cantonada de Provença, s’hi traslladarà de manera provisional l’escola Entença partir del curs 2021-2022. D’aquesta manera el nou entorn escolar pacificat serà un guany per a l’alumnat i les famílies de tots dos centres educatius.

D’altra banda, a les altres tres illes el carril de circulació del costat Llobregat es convertirà en un cordó de serveis que inclourà zones de càrrega i descàrrega, aparcament de bicicletes, places per a motos i contenidors.

L’actuació en el seu conjunt preveu ampliar l’oferta de la zona amb:
– 40 barres d’aparcament de bicicletes.
– 47 places de motos.
– 4 noves zones de càrrega i descàrrega.
– la reubicació de 4 zones de contenidors.

Els treballs de reordenació de carrils es faran al llarg d’aquest dissabte i està previst que el matí de diumenge ja hagin finalitzat. Comportaran l’ocupació de dos carrils de circulació del costat Llobregat del carrer d’Entença, però es mantindran els dos del costat Besòs, habilitant el carril bus com a via pel trànsit privat.Compartiu aquest contingut