Un estudi de l’Ajuntament detecta evidències de discriminació racista en l’accés a l’habitatge : Servei de Premsa

Un estudi de l’Ajuntament detecta evidències de discriminació racista en l’accés a l’habitatge

07/10/2020

S’ha realitzat un treball de camp amb l’enviament de mil sol·licituds a 500 anuncis de portals immobiliaris, una meitat signades per noms d’origen autòcton i l’altra meitat, amb noms d’origen àrab

Mentre que el 56,6% de les peticions enviades sota un nom autòcton reben resposta, quan qui envia és un nom àrab, la taxa de resposta es redueix al 37,8%, una diferència de gairebé 20 punts percentuals

La discriminació s’accentua amb un biaix de classe social, ja que l’estudi també assenyala més dificultats per a les persones amb noms àrabs a l’hora d’accedir a habitatges amb lloguers més baixos

Per tal d’aprofundir en el coneixement sobre la discriminació en el mercat de lloguer d’habitatges, l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat un estudi que ha trobat evidències de discriminació per racisme en l’accés a l’habitatge. El regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, ha explicat que “per primera vegada, amb dades objectives, científiques, hem provat que existeix aquesta discriminació, ja fins i tot en el primer moment de demanar informació per poder-lo visitar, només per tenir un nom d’origen àrab”.

La primera fase d’aquest estudi, encarregat a la consultoria social cooperativa Broll en el marc de l’Observatori de les Discriminacions de Barcelona, format per l’Ajuntament i 18 entitats de defensa de drets humans, ha consistit en l’enviament de 1.000 sol·licituds fictícies a 500 anuncis d’habitatges de portals immobiliaris. L’objectiu, avaluar de forma estadística les respostes a aquestes sol·licituds segons quin és el remitent. La meitat de les sol·licituds han estat enviades sota un nom d’origen àrab, i l’altra meitat, sota un nom d’origen autòcton, és a dir, català o castellà, en base als noms més comuns segons l’Idescat.

Si bé la taxa de resposta per part dels agents immobiliaris a les sol·licituds enviades se situa, en global, al voltant del 47%, es tracta d’un nivell de resposta similar a altres treballs de camp en el mercat de lloguer de l’habitatge realitzats en d’altres països que també inclouen població d’origen àrab.

Ara bé, els resultats de l’estudi indiquen que la diferència entre les respostes generades per les sol·licituds enviades per noms d’origen àrab i les enviades per noms autòctons és de gairebé 20 punts. La taxa de resposta a sol·licituds de noms autòctons és del 56,6%, mentre que la de les sol·licituds de noms àrabs és del 37,8%. És a dir, per cada 10 sol·licituds enviades, les sol·licituds d’autòctons reben 6 respostes, i les sol·licituds d’àrabs 4. La discriminació també persisteix en l’oferiment de realitzar una visita a l’habitatge. Per cada dues respostes a noms autòctons que ofereixen una cita, només n’hi ha una per a persones amb un nom d’origen àrab.

A més, gairebé la totalitat d’anuncis que generen resposta per a sol·licituds de noms àrabs també generen resposta per a sol·licituds de noms autòctons. Així, el 35,4% dels anuncis responen a tots dos perfils, el 21,2% només a autòctons, i, de manera residual, un 2,4% dels anuncis només a noms àrabs.

 

  

Menys respostes i a pisos més cars

Els resultats de l’estudi també permeten concloure que la discriminació per origen també va acompanyada d’un biaix de classe social, ja que la població d’origen àrab patiria més discriminació per accedir a habitatges amb rendes més baixes. El preu mitjà dels anuncis que responen sol·licituds de noms d’origen àrab és de 1.384,27 euros, 108,28 euros més car que els anuncis que responen sol·licituds de noms autòctons, de 1.275,99 euros. Aquesta diferència s’accentua en observar el preu mitjà dels anuncis que només responen a sol·licituds signades per noms autòctons. En aquests casos, la renda baixa encara més, fins a 1.093 euros, gairebé 300 euros menys que el preu mitjà dels pisos als quals podria optar la població amb noms d’origen àrab.

 

Més informació:

“La clau pot ser un nom”. Detecció d’evidències de discriminació en l’accés al mercat de lloguer d’habitatge a Barcelona

 Compartiu aquest contingut