Ciutat Vella destina 2’5 milions d’euros per fer front a la crisi provocada per la Covid-19 : Servei de Premsa

Ciutat Vella destina 2’5 milions d’euros per fer front a la crisi provocada per la Covid-19

16/10/2020

Des del Districte s’aposta per diversificar l’economia i per posar les polítiques de cures al centre, atenent a les necessitats socials del veïnat i dels comerciants

En total, es tracta de 120 mesures repartides en tres eixos que són: treballar cap a un model econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat; enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics; i consolidar el dret a la ciutat

També incorporarà un equip de 7 persones amb diversos perfils que vetlli pel seu desenvolupament i en faci el seguiment i l’avaluació

Aquestes actuacions s’emmarquen en la mesura de govern “Ciutat Vella davant la crisi produïda per la Covid-19” que s’ha presentat al darrer Consell Plenari del districte

El districte de Ciutat Vella destinarà un total de 2’5 milions d’euros i incorporarà un equip de 7 persones per fer front a la crisi provocada per la Covid-19 al territori. Així es recull en la mesura de govern “Ciutat Vella davant la crisi produïda per la Covid-19”, que s’ha presentat al Consell Plenari del districte que va tenir lloc el passat dijous, 15 d’octubre.

La pandèmia ha obert una crisi sense precedents arreu del món, tant a nivell social com econòmic. A més del dolor amb el que han de conviure totes aquelles persones que han perdut a alguna persona propera, la ciutadania també pateix un increment de vulnerabilitat a causa de l’aturada de la vida social i l’activitat econòmica.

En el cas de Ciutat Vella, aquest és el districte que més està patint els estralls de la pandèmia, ja que la situació actual ha tornat a posar en evidència que la seva dependència econòmica del turisme és la seva principal feblesa. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Barcelona s’estan impulsant i dissenyant tot un seguit de mesures que han de permetre construir un model econòmic més consistent, resilient i sostenible amb una economia diversificada que no depengui del públic flotant.

Mentre això es fa, també cal implantar tot un seguit d’accions que ajudin a les famílies a nivell social, per tal d’evitar que la precarietat s’acarnissi amb ells. I, d’altra banda, s’ha de treballar en totes aquelles iniciatives que permetin que la ciutadania pugui gaudir d’una ciutat pensada per a ells, recuperant espais dels que, fins ara, s’han sentit expulsats.

No cal oblidar que Ciutat Vella és el districte central de Barcelona, on hi ha més interessos econòmics concentrats que conviuen amb un veïnat que, molt sovint, pateix precarietat i discriminacions.

D’aquí, la necessitat de desenvolupar aquesta mesura de govern que compta amb un total de 120 mesures repartides en tres eixos essencials i que són: treballar cap a un model econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat; enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics; o consolidar el dret a la ciutat. Les principals mesures a implantar són:

 

Model econòmic

 

Cures i drets socials

 

Dret a la ciutat

Aquesta mesura de govern incorpora les aportacions dels agents del territori, ja siguin entitats econòmiques, socials, comunitàries i les associacions de veïns i veïnes del districte. També les dels grups municipals amb representació al Consell Plenari del Districte. Amb la voluntat de consensuar els objectius a curt, mitjà i llarg termini.

Les accions tenen una vigència de 15 mesos, és a dir, el que queda de l’any 2020 i l’any 2021. Tot i això, la seva continuïtat s’analitzarà individualment en cadascun dels casos, programant la seva aplicació tenint en compte la seva idoneïtat en cada moment.Compartiu aquest contingut