Quatre empreses passen a la segona fase de selecció d’un soci privat per entrar a formar part de la societat mixta públic-privada Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) : Servei de Premsa

Quatre empreses passen a la segona fase de selecció d’un soci privat per entrar a formar part de la societat mixta públic-privada Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB)

25/10/2020

El projecte de creació de la primera societat d’aquestes característiques de l’Estat genera molt d’interès i fa aflorar un sector en creixement

La primera fase de selecció es va iniciar el passat mes de juliol del 2020, en què les empreses havien d’acreditar la seva solvència econòmica

Durant la primavera del 2021 hi haurà l’adjudicació final després d’un període de negociació amb les empreses

Aquest dilluns la Mesa de contractació i el Consell d’Administració d’HMB han determinat que les quatre empreses compleixen els requisits de solvència per passar a la segona fase de selecció d’un soci privat per entrar a formar part d’aquesta societat i convertir-la així en la primera societat mixta públic-privada d’habitatge de lloguer assequible, i d’àmbit metropolità. Aquestes empreses són les següents:

La participació de 4 empreses mostra el gran interès que ha suscitat aquest projecte i fa aflorar un sector que es troba en creixement. Aquestes 4 empreses licitadores tenen una important experiència en la promoció, construcció i gestió d’habitatges de lloguer protegit o assequible. Entre les 4 gestionen una cartera  d’aproximadament, 5.665 habitatges de lloguer de protecció oficial i assequible, dels quals 1.312 estan a Barcelona i 520 a la resta de  l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La inversió total d’aquetes empreses en aquest tipus d’habitatges és superior als 1.780 milions d’euros.

D’aquesta manera, aquestes quatre companyies passen a la segona fase del procediment de selecció, que consisteix en la presentació d’ofertes tècniques i econòmiques inicials en un termini de dos mesos.

A partir del gener del 2021 s’entrarà en un període de negociació que culminarà amb la presentació de l’oferta definitiva. En funció del temps que s’allargui aquest període de negociació, durant la primavera del 2021 es podria formalitzar l’adjudicació final i per tant, l’empresa pública d’Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) passaria a ser una societat d’economia mixta amb participació públic privada.

L’aportació inicial del soci privat es manté fixa amb 12 M€ (que se sumen als 12 M € que aporten les administracions – 50% l’AMB i el 50% l’Ajuntament de Barcelona). El capital privat total que es preveu invertir és entre un mínim de 57,8 M€ i un màxim de 103,7 M€ amb una possible variació de més o menys el 20%.

El calendari de 4 etapes per al desplegament del projecte d’aquesta societat preveu el desenvolupament de projectes d’habitatge en una primera fase en terrenys de:

La suma total d’aquest primer paquet d’habitatges és de 640, és a dir, que es preveu que hi puguin accedir al voltant de 1.600 persones a l’habitatge de lloguer assequible.

La segona fase té una relació de possibles emplaçaments amb una capacitat total de promoció de 1.476 habitatges és a dir, que donarien accés a un lloguer assequible a 3.690 persones. Els solars previstos són els següents:

Per al desenvolupament dels projectes de la tercera i la quarta fase no estan encara delimitades les parcel·les concretes però si els sectors en els quals es desenvoluparan projectes d’habitatge. En el cas de Barcelona en àmbits de la Marina, del Poblenou / 22@, de la Sagrera i Glòries, pel que fa als altres municipis metropolitans estan previstes actuacions a Castelldefels, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, entre altres. I el total d’habitatges previstos arreu de l’Àrea Metropolitana és de 4.500 és a dir, que es preveu que podran accedir a un habitatge assequible entre 11.000 i 12.000 persones.

El procediment de selecció, que es va iniciar el passat juliol del 2020, estableix tota una sèrie de condicions del parc d’habitatges per garantir:

HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, SA és un projecte pioner a Catalunya i a la resta de l’Estat, una aposta innovadora que obre el camí cap a les polítiques d’habitatge del futur amb un model semblant al que han implantat ciutats europees com Viena, Amsterdam, París, Berlín, Estocolm o Londres.

L’objectiu d’aquest operador públic-privat és construir un parc públic d’habitatges de lloguer dotat de 4.500 habitatges en 6 anys arreu de la metròpolis de Barcelona sota la fórmula de preus assequibles per donar cobertura a l’emergència habitacional i en defensa del dret a l’habitatge.

 Compartiu aquest contingut