Demà s’obre la convocatòria per a la nova edició del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en l’Organització i Usos del Temps : Servei de Premsa

Demà s’obre la convocatòria per a la nova edició del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en l’Organització i Usos del Temps

31/10/2020

Barcelona impulsa una nova cultura del temps de treball, més respectuosa amb les necessitats de les persones i assolint més equilibri entre la vida personal i laboral i més eficiència en les organitzacions

Demà, 1 de novembre, i fins el 30 de novembre, empreses barcelonines poden inscriure’s a la convocatòria pel reconeixement en bones pràctiques d’usos del temps i organització, que valora positivament aquelles empreses més compromeses en millorar la gestió del temps. Amb aquest propòsit, s’entén que una millor sincronització entre vida familiar, personal i temps de feina repercutirà en guany de qualitat de vida.

El temps és un element essencial per a la salut i el benestar de les persones, i per això l’Ajuntament de Barcelona impulsa polítiques de temps a les organitzacions, siguin grans, mitjanes, petites o micro empreses, i de qualsevol sector, per la conscienciació de tothom, tant per la part de les persones que contracten com les contractades. En aquest sentit, s’impulsa una nova cultura del temps de treball, més respectuosa amb les necessitats de les persones i assolint més equilibri entre la vida personal i laboral i més eficiència en les organitzacions.

L’edició anterior ha mostrat com moltes de les iniciatives que ara s’estan aplicant han estat encaminades a permetre el teletreball i altres eines que fan possible combinar el treball a distància i les hores a una oficina o lloc de feina. Més encara, en un any que la pandèmia de la Covid-19 ha conduït cap aquesta dinàmica, o ha mostrat nous cercles de treball que fins ara no s’havien posat a disposició. Tanmateix, més enllà del teletreball hi han moltes més variants i actuacions que les empreses estan realitzant, com ara permetre fer les gestions amb portals de recursos humans d’una manera més àgil, permetre que les persones treballadores puguin gestionar millor el seu temps de treball i el personal o bé incorporar figures que vetllin pel benestar de la plantilla.

Per avaluar les empreses que s’hi presenten, es mesura la innovació de la pràctica empresarial que permet una millor organització del temps de treball i els seus millors usos. Es preveu que en la novena edició, que es resoldrà l’any 2021, moltes de les iniciatives sorgiran arran l’impacte de la crisi sanitària i socioeconòmica, que ja fa entreveure noves maneres de treballar i repartir el temps en gran part de les empreses.

 

Qualsevol empresa barcelonina s’hi pot presentar

Qualsevol empresa pot presentar-s’hi ja que hi ha categories segons els nombre de persones treballadores i una menció especial a una empresa de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps). Segons les vuit darreres edicions, moltes de les iniciatives que funcionen en una empresa, es comparteixen amb altres organitzacions i el resultat és millores en la retenció del talent, el clima laboral o la disminució de la rotació, absentisme o nivell d’estrès.

Aquests premis sorgeixen del Pacte del Temps de Barcelona que, amb la Xarxa NUST, que agrupa avui dia més de 130 organitzacions (empreses, associacions, cooperatives, entitats), i l’Ajuntament de Barcelona. Els objectius són donar visibilitat i reconeixement a les bones pràctiques empresarials. El web per optar per un dels premis és https://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/content/convocatoria-de-la-9a-edicio-del-premi-any-2020Compartiu aquest contingut