Barcelona reclama que es reconegui el règim especial i el pes de la ciutat en l’activitat econòmica catalana : Servei de Premsa

Barcelona reclama que es reconegui el règim especial i el pes de la ciutat en l’activitat econòmica catalana

02/11/2020

El primer tinent d’alcaldia ha comparegut avui a la ponència sobre la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica al Parlament de Catalunya, per reclamar que es reconegui la singularitat del règim especial de la Carta Municipal de Barcelona i l’aportació cabdal de la ciutat a l’economia catalana, que representa prop del 35% de l’activitat econòmica i en termes de PIB

Jaume Collboni ha defensat el paper dels ens locals en la nova llei, i s’ha mostrat a favor d’aprofitar la nova llei per simplificar, facilitar i fer més clara la relació entre les activitats econòmiques i les administracions, així com per enfortir l’autonomia local

Per a Collboni, la Llei també hauria de garantir la disponibilitat per als Ajuntaments de recursos destinats a reforçar l’activitat inspectora i la digitalització de les administracions, per garantir-ne l’efectivitat i la seguretat jurídica

El primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha participat avui a la ponència sobre el projecte de Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica, al Parlament de Catalunya, per defensar la capacitat de Barcelona, que aporta prop del 35% de l’activitat econòmica catalana, i el seu règim especial, emparat amb la Carta Municipal de Barcelona.

En la seva intervenció, Jaume Collboni s’ha mostrat a favor de les millores en els procediments per avançar cap al model de relació digital entre les activitats econòmiques i les administracions, “però també cal simplificació, claredat i racionalització de la normativa reguladora de les activitats”. “Fer una nova Llei significa obrir una finestra a noves oportunitats de futur que no hauríem de desaprofitar”, ha seguit Collboni, que ha demanat que es reconegui el pes econòmic de Barcelona sobre el conjunt de Catalunya, amb el 35% de l’activitat econòmica catalana. Des de l’Ajuntament de Barcelona es tramiten anualment unes 6.000 noves activitats entre llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables; i es reben unes 30.000 consultes sobre activitats als nostres serveis.“Aquest pes econòmic sobre el conjunt, també hauria de servir per justificar que una Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica abordi de forma especial la realitat barcelonina, si veritablement el que es vol és que la norma sigui efectiva per l’impuls de l’economia catalana”, ha reblat Collboni. Per al primer tinent d’alcaldia, la Llei també hauria de garantir la disponibilitat per als Ajuntaments de recursos destinats a reforçar l’activitat inspectora i la digitalització de les administracions, per garantir-ne l’efectivitat i la seguretat jurídica en quant al compliment dels objectius plantejats.

Concretament, el tinent d’alcaldia ha sol·licitat en la seva intervenció que es reconegui explícitament la competència de Barcelona per a la instal·lació i obertura d’activitats, en la línia de l’art. 71 de la Carta Municipal que atribueix a l’Ajuntament l’autorització d’activitats dins del terme municipal. També ha demanat que s’estableixi un règim específic que empari legalment la possibilitat de l’adhesió de l’Ajuntament a la Finestreta Única Empresarial (FUE), però mantenint l’autonomia municipal per decidir el “calendari” i l’abast de la modificació normativa corresponent, de la reordenació de processos i de l’adopció de les mesures tecnològiques més adients; i en tercer lloc, que es doti Barcelona de capacitat normativa per establir, mitjançant les ordenances, quina documentació cal aportar en el tràmit d’inici de les activitats, amb caràcter preferent a la regulació continguda al projecte de Llei.Compartiu aquest contingut