El 60% dels i les joves de Barcelona creuen que l’impacte de la Covid-19 els afectarà de manera negativa : Servei de Premsa

El 60% dels i les joves de Barcelona creuen que l’impacte de la Covid-19 els afectarà de manera negativa

02/11/2020

El 24% de la població jove indica que ha tingut més dificultats per pagar les despeses relacions amb la llar, i gairebé un 6% no ha pogut fer front a algun pagament del pis

Més de la meitat dels i de les joves entrevistats (52%) declaren que la situació derivada de la Covid-19 i el confinament els ha afectat psicològicament

A pesar de les conseqüències emocionals generades pel confinament, la percepció majoritària de la població jove ha estat que la relació amb la seva família s’ha mantingut igual (66,8%) o fins i tot ha millorat (27,3%)

Els serveis i les polítiques de joventut no s’han aturat durant la pandèmia i han reinventat i adaptat les seves actuacions per garantir l’atenció informativa, l’acompanyament i el suport emocional als i les joves

L’Ajuntament ha preparat un seguit d’actuacions per donar resposta a les necessitats i preocupacions dels i les joves i poder-los guiar i acompanyar en els seus processos de transició a la vida adulta

L’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 permet conèixer les condicions de vida, els hàbits i els valors dels i les joves barcelonines amb edats compreses entre els 15 i els 34 anys. Enguany ha coincidit amb una situació excepcional generada per la Covid-19, el que ha permès recollir el seu impacte en la població més jove.

Per primera vegada s’han inclòs a la mostra joves no empadronats/es a Barcelona però que hi resideixen des de fa, com a mínim, 6 mesos. Aquests suposen el 13,4% i, per tant, es pot estimar una població de joves residents a la ciutat d’aproximadament 445.000. Aquest canvi implica doncs que l’enquesta s’apropa més a la realitat social de la ciutat.

El 58% dels i de les joves no ha nascut a Barcelona, d’aquests, el 33,2% ha vingut per motius laborals, el 27,3% per estudis i el 21,6% amb la família. Dels joves no nascuts a Barcelona, el 64,4% són de nacionalitat espanyola, el 7,5% de països de la Unió Europea i el 28,1% de fora d’Europa.

Les formes de convivència dels i les joves de Barcelona varia en funció del grup d’edat; dels 18 al 24 anys, el 64,5% hi viuen amb el pare i/o la mare; entre els 25 i 34 anys, el 76% hi viuen emancipats/es, convivint principalment amb la parella (un 41%) o compartint pis amb amics (22%).

[…]

 

Descarregar dossier en format PDF

Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020. Avançament dades d’impacte COVID19

 Compartiu aquest contingut