Barcelona proposa un pressupost expansiu per fer front a l’emergència social i impulsar la recuperació econòmica de la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona proposa un pressupost expansiu per fer front a l’emergència social i impulsar la recuperació econòmica de la ciutat

06/11/2020Temps estimat de lectura: 3 minuts

El Govern municipal planteja uns Pressupost per al 2021 que creix un 6,5% i supera els 3.230 M€

En conjunt, el projecte preveu assolir una xifra rècord de gairebé 800M€ d’inversió per a l’any 2021

El Govern municipal ha elaborat un projecte de Pressupost per al 2021 expansiu que ascendeix a 3.231M€ i que contempla un augment de la despesa i de la inversió per fer front a l’emergència social actual i impulsar la recuperació econòmica de la ciutat. La proposta que planteja el Govern preveu que la ciutat pugui disposar d’un volum de recursos dels més elevats de la història, amb un creixement del 6,5% i 197,5 M€ més disponibles respecte el pressupost vigent.

El projecte de pressupostos 2021 de l’Ajuntament de Barcelona està clarament marcat pel context global derivat de la crisi generada per la Covid-19. Va encaminat, duna banda, a gestionar i donar resposta a la greu crisi social, sanitària i econòmica que ha generat la pandèmia i de l’altre, ser motor i impulsar, amb recursos públics, la reactivació de l’economia de la ciutat, ajudant als sectors i col·lectius fortament colpejats per la crisi.

Pel que fa als ingressos, destaca la nova situació macro econòmica positiva que, entre d’altres, preveu les aportacions extraordinàries de l’Estat, la suspensió de les regles fiscals que permetran utilitzar els romanents i la possibilitat d’endeutar-se. Per contra, la congelació dels tributs municipals i la rebaixa del 75% en la taxa de terrasses que preveuen les Ordenances Fiscals en tràmit, reduirà els ingressos propis respecte el 2020, si bé es un esforç que el Govern municipal creu que s’ha de fer en un context com l’actual d’emergència.

La proposta de pressupost preveu incrementar i estabilitzar la despesa en nivells màxims històrics per fer front a les necessitats socials urgents que s’han evidenciat. En concret, la despesa corrent arriba als 2.415, 5M€, el que suposa un increment de recursos de 29,5M€, (1,2%) respecte el pressupost vigent.

Pel que fa a les inversions es preveu assolir una xifra rècord de 795,4M€ d’inversió per a l’any 2021, amb un augment total previst de 202M€. Aquesta xifra inclou la inversió municipal prevista al PIM, que creix més d’un 30%, i els recursos que s’invertiran a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) i de l’empresa BSM.

En l’àmbit de les inversions, que és el que creix de manera més significativa, s’ha fet una  reserva extraordinària de 130 milions d’euros per donar resposta a les necessitats de la Barcelona Post Covid. En el capítol inversor també destaca la construcció d’habitatge social per incrementar el parc d’habitatge públic, una de les prioritats del Govern que s’ha vist agreujada pel context de crisi actual, i la transformació de l’espai públic per combatre l’emergència climàtica i seguir avançant en el disseny d’una ciutat més amable per a les persones. Aquestes dues grans partides complementen la injecció de recursos adreçada directament a fer front a la pandèmia.

Amb aquest projecte de Pressupostos, el Govern obre la ronda de contactes i de negociació amb la resta de grups municipals amb l’objectiu de poder arribar a un acord el més ampli possible per aprovar els comptes pel 2021. Pel que fa al calendari de tramitació i aprovació, el projecte s’hauria de sotmetre a aprovació inicial a la Comissió d’Economia i Hisenda corresponent al mes de novembre per aprovar-se definitivament al Plenari de desembre.

 

Document relacionat

Proposta de Pressupost 2021

 Compartiu aquest contingut

Paraules clau
pressupost/ pressupost 2021/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina